Презентация на тему Особистість. Діяльність

Презентация на тему Особистість. Діяльність, предмет презентации: Философия. Этот материал содержит 23 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ОСОБИСТІСТЬ. ДІЯЛЬНІСТЬ.

Лекція № 2


Слайд 2
Текст слайда:

План

1. Поняття особистості. Структура особистості.

2. Спрямованість особистості та її компоненти.

3. Діяльність.

4. Види діяльності.


Слайд 3
Текст слайда:

Поняття особистості. Структура особистості.

Усі психічні явища існують не самі по собі, а становлять чітку систему, яка розвивається всередині особистості і напряму залежить від неї.

Також саме особистість є джерелом діяльності.

Тому особистість - це універсальний культурний феномен, який вивчається багатьма науками.


Слайд 4
Текст слайда:

ОСОБИСТІСТЬ

Слово «особитсість» – в англійській мові «personality» – походить від латинського «persona». Спершу це слово означало маску, яку одягав актор у давньогрецькому театрі.

Власне, цей термін спочатку вказував на роль в театральному дійстві, тобто в поняття «особистість» вкладався зовнішній, поверховий соціальний образ, подібний до того, що демонструє людина, граючи певні соціальні ролі.


Слайд 5
Текст слайда:

Для здійснення наукового підходу до особистості варто чітко розмежовувати поняття, які будуть використовуватися в подальшому:

людина,
індивід,
особистість,
індивідуальність.


Слайд 6
Текст слайда:

ЛЮДИНА

Біологічна характеристика, що вказує на приналежність до виду homo sapiens, і означає наявність специфічних спадкових ознак (здатність до прямоходіння, відділений під прямим кутом великий палець руки, певним чином організований мозок тощо), що є підґрунтям для розвитку соціальних зв'язків та індивідуальної психіки.


Слайд 7
Текст слайда:

ІНДИВІД

Людина народжується індивідом. Тільки індивід може бути підґрунтям особистості.

Він має зумовлені природою особливості – генотип. Генотипні властивості в процесі життя розвиваються й утворюють фенотип.
Фенотип – це продукт взаємодії генотипу і середовища.

Як індивіди люди відрізняються один від одного морфофізіологічними особливостями, такими як зріст, тілесна конституція, колір очей, тип нервової системи тощо.


Слайд 8
Текст слайда:

ОСОБИСТІСТЬ

це якісно нове утворення. Воно формується завдяки життю людини у суспільстві.

У процесі свого життя й діяльності людина вступає в стосунки з іншими людьми (суспільні відносини).

Тому особистістю може бути людина, яка має досвід соціальних стосунків.


Слайд 9
Текст слайда:

ОСОБИСТІСТЬ

- це соціалізований людський індивід, який володіє свідомістю, соціальною роллю і соціальними якостями, що формуються в різних видах діяльності.


Слайд 10
Текст слайда:

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

це конкретна особистість з унікальним поєднанням усіх психологічних і соціальних якостей.


«Індивідом народжуються. Особистістю стають. Індивідуальність відстоюють».
А.Г. Асмолов


Слайд 11
Текст слайда:

Структура особистості

Існує декілька підходів до структури особистості:

1. З.Фройд уподібнив особистість айсбергу, верхівка якого втілює свідомість, основну ж масу, розташовану під водою й невидиму, - несвідоме.

За З.Фройдом, саме несвідомі психічні процеси детермінують думки, почуття й поведінку людини.


Слайд 12
Текст слайда:

2. Структура особистості за С.Л. Рубінштейном

1. Темперамент, характер.

2. Спрямованість.

3. здібності й діяльність.


Слайд 13
Текст слайда:

2. СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ


СПРЯМОВАНІСТЬ – це сукупність стійких чинників, що орієнтують діяльність особистості, визначають її ставлення до себе, оточення.

Ці чинники відносно незалежні від наявної ситуації.


Слайд 14
Текст слайда:

Формула спрямованості

РД

П М Д

ЦО

П – потреби, М – мотиви, Д – діяльність, РД – рівень домагань, ЦО – ціннісні орієнтації.


Слайд 15
Текст слайда:

ПОТРЕБИ

- Стан організма або особистості, що полягає в усвідомленні й переживанні людиною необхідності в об'єкті, необхідному для підтримки життя її організму і розвитку її особистості.

Самоактуалізація
Естетичні
Ризик і подолання
Пізнавальні
Незалежність
Повага
Любові і приналежності
Накопичення
Безпека
Фізіологічні


Слайд 16
Текст слайда:

Мотиви

переконання

світогляд

ідеал

схильність

інтерес

прагнення

бажання

потяг


Слайд 17
Текст слайда:

3. ДІЯЛЬНІСТЬ

Потреби людини є джерелом її активності.

Активність – це системна взаємодія індивіда з середовищем, направлена на задоволення потреб.

Активність є постійною різницею між змінними потребами і наявними умовами для їх задоволення.


Слайд 18
Текст слайда:

ДІЯЛЬНІСТЬ

— це усвідомлена активна взаємодія особистості з середовищем, в ході якої вона досягає поставленої мети, що виникає в результаті появи певної потреби


Слайд 19
Текст слайда:

Структура діяльності:

постановка мети (ясне усвідомлення конкретного завдання);

планування роботи (включає визначення послідовності дій, вибір для кожної дії відповідних засобів, способів, визначення критеріїв виконання дій і форм контролю);

виконання, здійснення діяльності, яке супроводжується поточним контролем і перебудовою діяльності у випадку необхідності;

перевірка результатів діяльності, виправлення помилок, якщо вони були; зіставлення отриманих результатів із запланованими, підбиття підсумків роботи і її оцінка.


Слайд 20
Текст слайда:

Види діяльності:

1. СПІЛКУВАННЯ - взаємодія особистостей, в ході якої відбувається обмін інформацією на ґрунті взаємного психічного відображення.

вербальне,
невербальне,
символьне.


Слайд 21
Текст слайда:

2. Гра

- це вид поведінки тварин і діяльності людини, метою якої є сама діяльність, а не ті практичні результати, що досягаються з її допомогою.Слайд 22
Текст слайда:

3. Навчання

Навчання — це діяльність, безпосередньою метою якої є засвоєння людиною досвіду (знань, умінь і навичок).


Знання — це ідеальна форма інформації про значущі властивості дійсності, необхідна для успішної організації різних форм діяльності.
Уміння — це способи виконання різних форм діяльності, готовність до її виконання.
Навички — це вміння, доведені до автоматизму, тому не потребують постійного свідомого контролю і є підґрунтям для складних умінь.


Слайд 23
Текст слайда:

4. Праця

- основний вид діяльності, сутність якого полягає у створенні суспільно корисного продукту.

репродуктивна;
творча.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика