Презентация на тему Удосконалення організації використання земель на основі даних державного земельного кадастру

Презентация на тему Презентация на тему Удосконалення організації використання земель на основі даних державного земельного кадастру, предмет презентации: Юриспруденция. Этот материал содержит 23 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Львівський національний аграрний університет Кафедра земельного кадастру


Дипломна робота :
Сенів Оксана Богданівна

«Удосконалення організації використання земель на основі даних державного земельного кадастру на території Кременецького району Тернопільської області »


.
Керівник: Микула О.Я.


Дубляни 2017


Слайд 2
Текст слайда:

Проблемами соціально-економічних та правових передумов розвитку державного земельного кадастру землі в Україні займались і вивчали багато науковців.
А саме: Ступень М. Г. , Сохнич А. Я., Третяк А. М. , Новаковський Л.Я.,
В’юн В. Г. , Возняк Р. П. , Лесечко М. Д. , Горлачук В. В. , Таратула Р.Б., Гнаткович Д. І. , Шворак А. М. та ін.


Слайд 3
Текст слайда:

Актуальність дослідження: Проблеми використання даних державного земельного кадастру на регіональному та локадьних рівнях залишаються мало вивченими та потребують додаткових досліджень.
Інформаційною базою дослідження стали закони України, статистичні матеріали, дані управління Держгеокадастру у Кременецькому районі.


Слайд 4
Текст слайда:

Мета магістерської роботи - проаналізувати стан та розробити перспективні напрямки раціонального використання та охорони земель на території Кременецького району Тернопільської області.


Слайд 5
Текст слайда:

Для реалізації мети в роботі були поставлені такі завдання:

• проаналізувати теоретичні засади та визначити сутність понять раціональне використання та охорона земельних ресурсів;
• розкрити методологію наукового дослідження;
• розглянути нормативну базу раціонального використання та охорони земель;
• визначити роль державного земельного кадастру в організації раціонального використання та охорони земель;
• проаналізувати стан використання земель, структурні зміни власників землі, землекористувачів та угідь на території району;
• розглянути стан функціонування земельного ринку;
• внести пропозиції в розвиток земельної реформи, вдосконалення ринку земель;
• провести експертну грошову оцінку земельної ділянки;
• розробити пропозиції щодо вдосконалення раціонального використання та охорони земель на території Кременецького району ;
• розрахувати показники нормативної грошової оцінки земель села Куликів;
• розглянути питання з охорони праці, навколишнього природного середовища та захисту населення.


Слайд 6
Текст слайда:

Об’єкт і предмет дослідження.

Об’єктом дослідження є процеси формування системи організації раціонального використання та охорони земель на території Кременецького району Тернопільської області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів з питань вдосконалення механізмів організаційно-економічного регулювання раціонального використання та охорони земель.


Слайд 7
Текст слайда:

Наукова новизна одержаних результатів.

• уточнено значення даних державного земельного кадастру для раціоналізації землекористування на регіональному рівні;

• визначено теоретико – методологічні засади раціонального використання та охорони земель в сучасних умовах та його правову базу;

• проаналізовано сучасний стан використання земель району, структуру продуктивних земель, екологічний стан використання земель Кременецького району:

• розроблено пропозиції щодо вдосконалення земельного ринку та проведенонормативну грошову оцінку земель с.Куликів та експертну грошову оцінку земельної ділянки.


Слайд 8
Текст слайда:

Для реалізації мети та вирішення завдань дослідження застосовані такі методи:
діалектичний та абстрактно-логічний (при обґрунтуванні теоретико-методичних аспектів використання даних ДЗК); аналіз і синтез; монографічний; статистичний і графічний аналіз. Обробку даних здійснено із широким використанням сучасних комп’ютерних технологій.


Слайд 9
Текст слайда:

Методика проведення магістерського дослідження


Слайд 10
Текст слайда:

Практичне значення отриманих результатів.

Отримані результати можуть бути використані: при розробці економічних механізмів регулювання земельних відносин в Кременецькому районі; управлінням Держгеокадастру у Кременецькому районі – під час організації і проведенні земельних конкурсів; при розробці землевпорядної та містобудівної документації.


Слайд 11

Слайд 12
Текст слайда:

Кременецький район


Слайд 13
Текст слайда:

Кременецький район

Кременецький район розміщений в північній частині Тернопільської області. Площа Кременецького району 918 км2., що становить 6,5% території області, За площею він третій серед районів Тернопільської області. Територія району, знаходиться в зоні західного лісостепу Волино-Подільського плата.
Відстань від Кременця до Тернополя автомобільною дорогою - 75 км
Район межує з:
Шумським, Збаразьким та Зборівським районами Тернопільської області:
Дубнівським і Радивилівським районами Рівненської області;
Бродівським районом Львівщини.
На території району 31 міських та сільських рад 2 міста ( Кременець та Почаїв) та 68 сіл
Населення району на 1 січня 2017 року становить - 69,930 тис. чол. з них міського - 29267 чол., 41,8 %, сільського - 40663 чол., 58,2 %.


Слайд 14
Текст слайда:

Кременецький район

На території переважають змиті і намиті ґрунти. Значні площі займають: опідзолені ґрунти, чорноземи змиті і намиті ґрунтами, чорноземи типові, дернові і чорноземні карбонатні ґрунти, дернові і лучні ґрунти, дерново-підзолисті.
Загальна площа земель Кременецького району становить 91754 га, в тому числі, землі сільськогосподарських підприємств займають площу 21786 га: громадяни - 48543 га, з них землі селянсько-фермерських господарств - 1164 га: заклади займають площу 550 га; землі промисловості, транспорту, зв'язку. оборони - 1436 га; землі природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення 1207 га, з них природоохоронного - 1200 га оздоровчого - 3. 0 га, історико-культурного призначення - 4 га; землі лісогосподарських підприємств – 8262 га; землі не надані у власність та користування - 9970 га.
Із загальної площі земель - землі сільськогосподарського призначення займають 67673 га (74% до загальної площі) з них рілля 50992 га, землі зайняті лісами та іншою лісовою рослинністю - 16386 га (18% до загальної площі), під водою -867 га.


Слайд 15
Текст слайда:

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів Кременецького району

Населені пункти Кременецького району різноманітні за площею. П’ять з них мають площу до 100 га, 16 від 100 до200 га, 32 від 200 до 300 га і 22 більше 300 га.
За даними Держгеокадастру на території Кременецького району Тернопільської області проведено нормативну грошову оцінку :населених пунктів. Середня базоваа вартість 1 м2 становить 41,21, грн. і коливається від 24,32 в селі Духів до 76,64 селі Білокриниця. Коефіцієнт, економіко-планувальної зони в межах населених пунктів мінімальний перебуває в діапазоні від 0,75 до 0, 91, а максимальний від 1,01 до 1,50.
За терміном проведення найбільше розроблено технічних документацій у 2013 році (54 населених пункти, 6 у 2012 році , одна у2011 та шість у 2010 році. Отже в 13 населених пунктах необхідно обновити результати нормативної грошової оцінки.
Нами проведено аналіз залежності базової вартості одного квадратного метра та щільності населення осіб на один гектар населеного пункту. Отриманий коефіцієнт кореляції 0,364565988 засвідчує відсутність залежності між цими показниками.


Слайд 16
Текст слайда:

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛА КУЛИКІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУСлайд 17
Текст слайда:

Село Куликів


Слайд 18
Текст слайда:

Село Куликів


Слайд 19
Текст слайда:

Село Куликів


Слайд 20
Текст слайда:

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Розрахунок вартості земельної ділянки на основі методичного підходу,
що ґрунтується на врахування витрат на земельні поліпшення


Земельна ділянка площею 500 м2
с. Куликів, вул. Головна, 14.


Слайд 21
Текст слайда:

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Розрахунок оціночної вартості земельної ділянки
методом розподілення доходу


Земельна ділянка площею 500 м2
с. Куликів, вул. Головна, 14.


Слайд 22
Текст слайда:

Узгодження та інтерпретація результатів застосування всіх доступних методів і підходів до оцінювання земельної власності :
- вартість земельної ділянки розрахована методом врахування витрат на земельні поліпшення становить: 7831 грн.
- вартість земельної ділянки розрахована методом розподілення доходу становить: грн. 8372 грн.
Вагові долі, присвоєні значенням результатів різних методів відповідно становлять – 50% (коефіцієнт - 0.5).
В результаті при узгодженні отримали наступне значення: 7831 х 0,5 + 8372 х 0,5 = 8101 грн.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Земельна ділянка площею 500 м2
с. Куликів, вул. Головна, 14.


Слайд 23
Текст слайда:


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика