Презентация на тему Janis Grasis. Darba līguma saturs

Презентация на тему Презентация на тему Janis Grasis. Darba līguma saturs, предмет презентации: Юриспруденция. Этот материал содержит 13 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Darba līguma saturs

Banku augstskola, 2014
Janis.Grasis@ba.lv


Слайд 2
Текст слайда:

Noslēgšanas brīdis

Darba līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad darbinieks un darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī darbinieka turpmāku pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem.


Слайд 3
Текст слайда:

Darba līguma forma

Obligāta rakstveida forma
Sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs — pie darba devēja.


Слайд 4
Текст слайда:

Darba līguma saturs

Pušu identifikācija: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta: darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), reģistrācijas numurs un adrese
Darba tiesisko attiecību sākuma datums


Слайд 5
Текст слайда:

Darba līguma saturs I

darba tiesisko attiecību paredzamo ilgums (nenoteikts; noteikts)
Noteikts laiks (sezonas rakstura darbs, atsevišķas profesijas, promesoša vai no darba atstādināta darbinieka aizvietošana, gadījuma darbs, noteikts pagaidu darbs, neatliekams darbs, bezdarbnieku pagaidu darbs)


Слайд 6
Текст слайда:

Darba līguma saturs II

darba vieta
darbinieka arods, amats, specialitāte atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu;
darba samaksas apmērs un izmaksas laiks
nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks


Слайд 7
Текст слайда:

Darba līguma saturs III

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums
darba līguma uzteikuma termiņš
atsauce uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām.


Слайд 8
Текст слайда:

Formas neievērošana

Ja, noslēdzot darba līgumu, nav ievērota tā rakstveida forma, darbiniekam ir tiesības prasīt darba līguma izteikšanu rakstveidā.
Ja darbinieks un darba devējs vai vismaz viena no pusēm ir uzsākusi veikt nolīgtos pienākumus, rakstveida formai neatbilstošam darba līgumam ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstveidā izteiktam darba līgumam.


Слайд 9
Текст слайда:

Satura neatbilstība

Darba līgums, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, atzīstams par spēkā neesošu vienīgi uz turpmāko laiku, un darba devējam, ja viņš bijis vainīgs šāda līguma noslēgšanā un nav iespējams ar darbinieku noslēgt darba līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlīdzību vismaz sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.


Слайд 10
Текст слайда:

Darba līguma termiņš

Uz noteiktu laiku – līdz trīs gadiem
Sezonas darba līdz 10 mēneši


Слайд 11
Текст слайда:

Pārbaudes termiņš

Līdz trīs mēnešiem
Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu. Ja nolīgtais pārbaudes termiņš ir beidzies un darbinieks turpina veikt darbu, atzīstams, ka viņš pārbaudi ir izturējis.


Слайд 12
Текст слайда:

Kapitālsabiedrības (AS, SIA) izpildinstitūcijas

Var slēgt darba līgumu, ja nav noslēgts cits civiltiesisks līgums
Ieteikums: neslēgt darba līgumu ar valdes locekli
Var noslēgt valdes locekļa līgumu


Слайд 13
Текст слайда:

Paldies par uzmanību!

Kādi jautājumi?


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика