Презентация на тему Громадянство України

Презентация на тему Презентация на тему Громадянство України, предмет презентации: Юриспруденция. Этот материал содержит 38 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Словник

громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках;

громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;

іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;

біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;

особи, які потребують тимчасового захисту, - іноземці та особи без громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження;


Слайд 2
Текст слайда:

Словник

реадмісія - передача з території України або приймання на територію України іноземців та осіб без громадянства на підставах та в порядку, встановлених міжнародними договорами України;

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);

Закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України;

українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Свобода пересування - Право людини, яке містить три базові елементи: свободу пересування в межах країни, право на виїзд з країни та право на повернення до його/ її країни.


Слайд 3
Текст слайда:

НПА

Конституція України:
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.

ЗУ “Про громадянство України” від 18.01.2001 № 2235-III

ЗУ “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 08.07.2011 № 3671-VI

ЗУ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII

ЗУ “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” від 20.11.2012 № 5492-VI

ЗУ “Про закордонних українців ” від 04.03.2004 № 1582-IV


Слайд 4
Текст слайда:

Громадянство України


Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7
Текст слайда:

Види правового статусу особи


Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17
Текст слайда:

Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід іще дотриматися, щоб стати громадянином України?

Відмовитись від громадянства Білорусії (чи підписати зобов’язання припинити іноземне громадянство), отримати дозвіл на постійне проживання в Україні, безпосередньо проживати в Україні протягом останніх 5 років.


Слайд 18
Текст слайда:

Особа без громадянства, що проживає в Україні протягом останніх чотирьох років, має власну квартиру отримує пенсію, вивчила українську мову, не притягувалася до юридичної відповідальності, подала заяву про прийняття до громадянства України. Яку відповідь вона отримає?

Негативну. Потрібно проживати в Україні протягом останніх 5 років.


Слайд 19
Текст слайда:

Батьки 14-річного Антона К. переїжджають на постійне проживання у Росію, змінюючи громадянство України на російське. Антон не бажає переїжджати, змінювати громадянство і хоче жити в Україні з бабусею. Як буде вирішено ситуацію? Чи буде враховано думку Антона?

ЗУ Про громадянство України - стаття 18. Вихід з громадянства України. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою

Думку Антона буде врахована частково. Разом із батьками він переїде до Росії, а щодо зміни громадянства буде врахована його думка. Бо відповідно до закону – при зміні громадянства враховується думка особи з 14 років.


Слайд 20
Текст слайда:

Громадян України переїхав на постійне проживання до Португалії. Через 10 років він вирішив повернутися в Україну і звернувся у посольство України в Португалії із проханням продовжити його закордонний паспорт, термін дії якого закінчився. У посольстві заявили, що його позбавлено громадянства України у зв’язку з довгим проживанням за межами країни і закінченням терміну дії його паспорта. Чи правильно поступили працівники посольства?

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство.
3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;
7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

Ні, незалежно від того, скільки часу громадянин України проживає закордоном, він залишається громадянином України. Громадянства України неможливо позбавити. Своїми діями особа може втратити громадянство України


Слайд 21
Текст слайда:

Сім’я громадян України вирішили переїхати до Італії і набути італійського громадянства, попередньо відмовившись від українського. Які кроки їм потрібно здійснити для відмовлення від громадянства України?

Для того щоб вийти із громадянства України, слід подати клопотання на ім’я Президента України, сплатити державне мито, не мати боргових зобов’язань перед державою й не бути під слідством.


Слайд 22
Текст слайда:

У сім’ї громадян України із Хмельницького, що перебуває на заробітках в Італії, народилася дитина. Громадянином якої країни буде дитина?

Громадянином України (батьки громадяни України).

ЗУ Про громадянство України - Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням. Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.


Слайд 23
Текст слайда:

Громадянка України народила дитину в Польщі, перебуваючи там у довгостроковому службовому відрядженні. Батьком дитини є особа без громадянства. Як буде вирішено питання із громадянством дитини?

ЗУ Про громадянство України - Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них . Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.

Дитина має право на громадянство України, оскільки її мати є громадянкою України


Слайд 24
Текст слайда:

Батько Миколи Гюнтера, студента з Німеччини, народився та певний час проживав на території України. Але на 13.11.1991 року проживав на території Німеччини в м.Кельні. Микола Гюнтер вирішив набути громадянство України. У листопаді 2008 року він подав до органів внутрішніх справ за місцем проживання його в гуртожитку Інституту міжнародних відносин клопотання про визначення незалежності до громадянства України та Заяву-анкету; Три фотокартки; Документи, що посвідчують його родинні зв’язки з батьком, який народився та певний час проживав на території України.
Але Миколі Гюнтеру було відмовлено у визначенні його громадянином України. Чому? Чи порушені права М.Гюнтера на визначення його належності до громадянства України?

Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням
Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" ( 1543-12 ), або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української
Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство
подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.


Слайд 25
Текст слайда:

ЗУ Про громадянство України у пункті 1 ст.8 надає право особам, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадкам (дітям, онукам), якщо вони на 24.08.1991 року проживали за межами України, не перебувають у громадянстві інших держав, подати відповідну заяву у порядку встановленому Законом.
Заява-анкета про належність особи до громадянства України має право подаватися в орган внутрішніх справ за місцем постійного проживання цієї особи.
Разом із клопотанням про визначення належності до громадянства України повинен подати:
Заяву-анкету,
Дві фотокартки,
Документи, які засвідчують народження заявника на території України чи постійне проживання на території України або підтверджують наявність родинних зв’язків з такою особою, або рішення суду.
Документи про відсутність або зобов’язання про припинення громадянства іншої держави.


Слайд 26
Текст слайда:

Громадянин Петренко, який до того постійно проживав на території України, виїхав у Францію на роботу за контрактом 26.08.1991 року. Працюючи у Франції, перебував на обліку в консульській установі України. У серпні 1998 року повернувся в Україну для постійного проживання. Органи внутрішніх справ запропонували Петренкові подати заяву про визначення своєї належності до громадянства України. Чи законна така вимога?

Стаття 3. Належність до громадянства України. Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;

Відповідно до ч.1 ст.3 ЗУ Петренко є громадянином України.


Слайд 27
Текст слайда:

Міським судом міста М. був винесений вирок про позбавлення громадянина Н. громадянства України. Підставою для позбавлення громадянства суд визнав проживання протягом останніх восьми років поза межами території України. Чи законна така вимога?

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство.
7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.
Стаття 22. Повноваження Президента України.
Президент України:
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України;
Стаття 25 КУ. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Відповідно до ст.25 КУ громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Він може його втратити. Відповідно до ст. 2 ч. 7 - збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. Окрім цього, рішення про втрату громадянства приймається не судом, а Президентом України.


Слайд 28
Текст слайда:

Громадянин Соловко одружився з громадянкою Колумбії і 5.05.1998 року виїхав на постійне проживання до Колумбії. Через місяць після взяття на консульський облік гр. Соловко звернувся до консула України в Колумбії з проханням надати притулок і допомогти виїхати в Україну. Причиною такого прохання він назвав шантаж і погрози вбивством з боку родичів дружини, які намагались примусити його перевезти партію наркотиків до Європи. Консул відмовив гр.. Соловкові у наданні притулку і порадив звернутись із заявою до органів місцевої поліції. Чи законні дії консула?

Стаття 25 КУ. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 33.КУ Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Консульська установа України в Колумбії повинна була надати гр.. Соловко притулок і вирішити питання про його повернення в Україну.


Слайд 29
Текст слайда:

Двоє молодиків – громадяни України Олег і Дмитро поїхали на роботу до Москви. Олег влаштувався водієм вантажівки до комерційної фірми, а Дмитро уклав контракт на проходження військової служби. Через три роки обидва повернулися в Україну. Чи є вони громадянами України?

Дмитро може втратити громадянство України, бо однією з підстав втрати громадянства України є добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави, не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною службою. Водночас зазначений закон гарантує, що це положення не застосовується, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Олег залишиться громадянином України.


Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика