Презентация на тему Пластмаса

Презентация на тему Пластмаса, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 24 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Пластмаса

Виконала
учениця 11-А класу
Корсунь-Шевченківської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів №1
Курінна Катерина


Слайд 2
Текст слайда:

ПОЛІМЕРИ

Полімери – це речовини, молекули яких складаються з багатьох елементарних ланцюгів однакової структури.

За впливом на організм людини полімери поділяють на:

біонертні
(не розкладаються в організмі)

біосумісні
(поступово розчиняються або розкладаються в організмі)

біоактивні
(спрямованої дії)

біонесумісні
(негативно впливають на тканини організму)


Слайд 3
Текст слайда:

Біоактивні (полімери спрямованої біологічної дії) застосовують як фармакологічні (терапевтичні) препарати у вигляді ліків або компонентів лікарських форм.

Найбільш загальними властивостями полімерів є: розчинність у воді, водно-сольових розчинах, у біологічних середовищах (шлунковий і кишковий сік , лімфа, плазма).

За допомогою полімерів можна:

на більш тривалий час затримувати ліки в організмі, тобто пролонгувати їх дію;
направляти ліки у визначені органи і тканини;
отримувати такі лікарські форми речовин, у яких раніше вони не могли застосовуватися (речовини перевести в розчинні або, навпаки, ін'єкційні препарати перетворити в пероральні, порошки – в ін'єкційні тощо).


Слайд 4
Текст слайда:

На основі полімерів одержують пластичні маси
Пластична маса (пластмаса) — штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
Пластична маса — матеріал, основою якого є полімер, що перебуває під час формування виробу у в'язкорідкому чи високоеластичному стані, а під час експлуатації — в склоподібному чи кристалічному стані.


Слайд 5
Текст слайда:

До складу пластичної маси входять:

сполучна основа – смоли, ефіри целюлози, каучуки і т.д.;

наповнювачі –азбест, відходи бавовни, деревне борошно (їх вводять з метою збільшення механічної міцності та здешевлення виробів);

пластифікатори і барвники – пластифікатори для збільшення пластичності, барвники для надання пластмасі потрібного забарвлення.

Синтетична смола, яка є основною речовиною в пластмасі, поділяється на термопластичну і термореактивну.
До термопластичних належать смоли, які зберігають здібність плавитися при повторному нагріванні і тверднути при охолодженні.
Термореактивні смоли твердіють при підвищеній температурі і переходять в неплавкий і нерозчинний стан, тобто є не оберненими.


Слайд 6
Текст слайда:

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАСТМАС

За типом хімічних реакцій пластмаси ділять на:
пластмаси на основі полімеризаційних смол;
пластмаси на основі поліконденсаційних смол


За фізико-хімічними властивостями пластмаси умовно ділять на:
жорсткі (амінопласти, полістирол);
напівжорсткі (поліетилен, поліпропілен);
м'які (пінополіуретан, полівінілхлоридний пластикат).

За характером макроструктури пластмаси ділять на:
однорідні (виготовляють з чистих смол, іноді додаючи пластифікатори і барвники);
неоднорідні або композиційні (які вміщують зв'язуючу речовину, наповнювачі, пластифікатори та інші компоненти).


Слайд 7
Текст слайда:

Історія

Першу пластмасу було отримано англійським металургом і винахідником Александром Парксом у 1855 році .
Паркс назвав її «паркезин» (потім стали називати целулоїд).
Паркезин вперше було представлено на Всесвітній виставці в Лондоні у 1862 році. Розвиток пластмас почався з використання природних пластичних матеріалів (жувальної гумки, шелаку), далі продовжився використанням хімічно модифікованих природних матеріалів і, накінець, перейшов до повністю синтетичних молекул.


Слайд 8
Текст слайда:

До полімерів, з яких отримують пластичні маси з метою їх використання в медичній практиці, ставиться ряд вимог, а саме:

вони повинні бути хімічно стійкими;
вміщувати мінімальну кількість низькомолекулярних домішок, стабілізаторів, каталізаторів та інших речовин;
повинні витримувати теплову, хімічну чи радіаційну стерилізацію;
повинні бути без запаху;
бути інертними по відношенню до лікарських засобів, які перебувають в контакті з полімерним матеріалом.


Слайд 9
Текст слайда:

ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТМАС

Поширенню пластмас сприяють їх мала густина (0,85—1,8 г/см³), що значно зменшує масу деталей, висока корозійна стійкість та широкий діапазон інших властивостей.

Високий коефіцієнт тертя деяких пластмас дозволяє використовувати їх для гальмових пристроїв.

Окремі пластмаси мають специфічні властивості: високі електроізоляційні та теплоізоляційні характеристики, велику прозорість, та ін.

Важливою перевагою пластмас є можливість їх переробки у вироби найпродуктивнішими способами з коефіцієнтом використання матеріалу 0,9-0,95 — литтям, видавлюванням тощо.


Слайд 10
Текст слайда:

НЕДОЛІКИ ПЛАСТМАС

Невисокі міцність, твердість і механічна жорсткість, велике значення коефіцієнта лінійного термічного розширення (~15×10-5 К-1), значна повзучість, особливо у термопластів, низька теплостійкість (більшість пластмас має робочу температуру не вищу, ніж 200 °C, і лише деякі можуть працювати при 300...400 °С), низька теплопровідність (в 500—600 разів менша, ніж у металів), схильність до старіння (втрата властивостей під впливом тепла, світла, води та інших факторів).

При старінні зменшується еластичність і міцність пластмас, збільшується їх механічна жорсткість і крихкість. Під еластичністю розуміють здатність матеріалу до великих зворотних деформацій. Цей термін за фізичним сенсом аналогічний пружності, але перший вживається для аморфних, а останній — для кристалічних тіл.


Слайд 11
Текст слайда:

Предмети побуту, повністю або частково виготовлені з пластмаси


Слайд 12
Текст слайда:

ПОЛІЕТИЛЕН

Поліетилен — полімер етилену, твердий, легкий і водостійкий матеріал, гарний діелектрик з високою морозостійкістю (до — 60 °C), стійкий проти агресивних середовищ. Застосовується для виготовлення кабелів, плівок, труб, ємкостей як технічного, так і побутового призначення тощо.

Недоліки: низька гранична температура експлуатації, висока газопроникність і низька маслостійкість.


Слайд 13
Текст слайда:

ПОЛІПРОПІЛЕН

Поліпропілен — полімер пропілену, твердий матеріал загальнотехнічного призначення, що має високі електроізоляційні властивості, водо- і хімічну стійкість. Існують марки, що отримали допуск до контакту з харчовими продуктами.

Недоліки: низька морозостійкість (— 15 °С), горючість, незадовільна склеюваність, здатність накопичувати статичну електрику. Використовується в медицині, харчовій промисловості (пакувальні плівки) та електротехніці


Слайд 14
Текст слайда:

ПОЛІСТИРОЛ

Полістирол— продукт полімеризації стиролу, термопласт загальнотехнічного призначення.
Завдяки добрим механічним властивостям, прозорості і зовнішньому вигляду, він використовується у світлотехніці та виробах культурно-побутового призначення. Він добре обробляється різанням та склеюється. Є хорошим діелектриком у широкому діапазоні частот, завдяки чому використовується в електротехніці. Нетоксичний, водо- і радіаційно стійкий, через що використовується у харчовій галузі і медичній техніці.

Недоліки: крихкість, низька ударна в'язкість, здатність до статичної електризації, низька теплостійкість та хімічна стійкість, горючість.


Слайд 15
Текст слайда:

ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

Поліметилметакрилат — полімер метилметакрилату, твердий прозорий матеріал загальнотехнічного призначення.
Не розчиняється у воді, спиртах, стійкий до дії розбавлених лугів, кислот, фізіологічно не шкідливий і стійкий до біологічних середовищ. Морозостійкий (—60 °С). Характеризується високою прозорістю. Виготовляється у вигляді аркушів товщиною від 0,8 мм до 24 мм, які характеризуються високою атмосферостійкістю, добрими фізико-механічними та електроізоляційними властивостями. Застосовується в авіабудуванні (авіаційне скло), автомобілебудуванні (ковпаки ліхтарів), світлотехніці.

Недоліки: низька міцність при ударі, горючість, низькі діелектричні характеристики при високих частотах, здатність до поверхнеавго розтріскування у присутності кисню.


Слайд 16
Текст слайда:

ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ

Поліетилентерефталат— термопластик, відомий під різними фірмовими назвами (терилен — Великобританія, дакрон — США, тергал — Франція, теторон — Японія). Тверда, безбарвна, прозора речовина в аморфному стані і біла, непрозора в кристалічному стані. Переходить у прозорий стан при нагріванні до температури склування і залишається в ньому при різкому охолодженні. Відрізняється хорошими механічними властивостями, зносостійкістю є хорошим діелектриком. Використовується у вигляді хімічних волокон для побутових потреб; є матеріалом ємкостей для рідких продуктів харчування та ін.

Недоліки: абсолютно нестійкий до дії каустичної соди: як до концентрованих розчинів, так і до розведених, а дія концентрованих розчинів соляної кислоти призводить до рівномірного зменшення товщини стінок тари.


Слайд 17
Текст слайда:

ФТОРОПЛАСТИ

Фторопласти — група полімерів на основі фторомістких поліолефінів і їх співполімерів, до яких відносяться політетрафторетилен, політрифторхлоретилен, полівініліденфторид та ін.

Полівінілхлорид — аморфний полімер вінілхлориду з високою міжмолекулярною взаємодією. Атмосферостійкий, самозгасаючий при горінні, однак при горінні виділяються екологічно шкідливі діоксини.
При нагріванні до температур 150...170 °С починає розкладатись з виділенням хлороводню. Тому до нього вводять термостабілізатори (солі кальцію, цинку, барію).

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД


Слайд 18
Текст слайда:

Пластичні маси широко застосовуються при виробництві медичних приладів, апаратів та інших виробів медичного призначення. Зокрема, з целулоїду, який отримують з нітроцелюлози, камфори і етилового спирту, виготовляють оправи і футляри для окулярів.
З полівінілхлоридного пластикату виготовляють підкладну і компресну клейонку, катетери, дренажі. З капрону – капронові нитки як шовний хірургічний матеріал, різні деталі до медичного обладнання.
З ефірів акрилової кислоти отримують прозору, як скло, пластмасу, яку називають плексиглазом.
Акрилати, які отримують при полімеризації акрилової та метакрилової кислот, застосовують для виготовлення різних видів зубних, щелепних, очних протезів і протезів для обличчя.
З пластмаси АКР- 7 виготовляють штучні очі.
З фторопласту-4 виготовляють клапани серця та деталі для слухового апарату.
З фенопластів – корпуси тонометрів і сфігмоманометрів, деталі електромедичних апаратів.


Слайд 19
Текст слайда:

Ящик з поліетилену високої щільності для скляних пляшок


Слайд 20
Текст слайда:

Поліпропіленова кришка упакування цукерок Tic-tac


Слайд 21
Текст слайда:

Пакувальний матеріал із пінополістиролу


Слайд 22
Текст слайда:

Труби з ПВХ (полівінілхлориду)


Слайд 23
Текст слайда:

Поліуретанова кухонна губка


Слайд 24
Текст слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ :)


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика