Презентация на тему Доброго дня!Радий вітати усіх учасників конференції!

Презентация на тему Доброго дня!Радий вітати усіх учасників конференції!, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 11 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Доброго дня! Радий вітати усіх учасників конференції!

Лещук Олександр
Учень 9-В класу Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Натана Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»


Слайд 2
Текст слайда:

Що таке прикладна математика ?

математика + комп'ютер =

прикладна математика


Слайд 3
Текст слайда:

Прикладна математика – область математики, що розглядає застосування математичних методів, алгоритмів в інших галузях науки і практики.

Приклади застосування:
програмування,
теорія інформації,
теорія графів,
теорія ігор,
обчислювальні методи,
моделювання складних систем,
фінансова математика,
математична фізика,
теорія ймовірностей і статистика


Слайд 4
Текст слайда:

Дидактичні проблеми навчання фізико-математичних дисциплін

Не досліджуються такі важливі методичні проблеми, як:
конструювання змісту інтегрованих природничих навчальних дисциплін та побудова їхньої логіко-дидактичної структури;
оновлення змісту відповідно до нових досягнень фізики, медицини та суміжних дисциплін;
посилення взаємозв’язку фундаментальності і фахової спрямованості навчання;
забезпечення варіативності та альтернативності, гуманізації й демократизації навчально-виховного процесу;


Слайд 5
Текст слайда:

модернізація фізичної освіти на основі системно-діяльнісного підходу до навчання;
формування фахових компетенцій при вивченні фундаментальних дисциплін;
встановлення основних напрямів, принципів, чинників, показників і критеріїв інтенсифікації навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
У науковій та методичній літературі не повною мірою віддзеркалюється науковий та соціальний контекст розвитку математичної науки на межі XX-XXI сторіч, який потребує переосмислення цілей і завдань, змісту, форм, методів і засобів навчання фізико-математичних дисциплін в університетах.


Слайд 6
Текст слайда:

Прикладна спрямованість шкільного курсу математики як проблема, яку необхідно вирішити, та як мета навчання математики задекларовані у «Концепції математичної освіти 12-річної школи», у «Концепції профільної освіти у старшій школі» у «Державному стандарті базової шкільної середньої освіти: освітня галузь Математика», у програмах з математики для середньої школи та в інших документах.


Слайд 7
Текст слайда:

Сутність прикладної спрямованості шкільного курсу математики полягає в орієнтації цілей, змісту і засобів навчання математики у напрямку:

здійснення цілеспрямованих змістових і методологічних зв'язків математики з практикою;
набуття учнями у процесі математичного моделювання знань, умінь і навичок, які будуть використовуватись ними у повсякденному житті, в майбутній професійній діяльності.


Слайд 8
Текст слайда:

Прикладні задачі – один із дієвих і ефективних засобів для формування в учнів вмінь і навичок застосовувати набуті в шкільному курсі математики знання і вміння в нестандартних ситуаціях.
Прикладна задача повинна відповідати таким вимогам:
питання задачі формулюється так, як воно зазвичай формулюється у житті;
розв’язок задачі демонструє практичне застосування математичних ідей у різних галузях;
зміст задачі повинен викликати в учнів пізнавальний інтерес;
дані та шукані величини задачі мають бути реальними, узятими з життя.


Слайд 9
Текст слайда:

Радикальним методом реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики
є метод математичного моделювання

Як же математики, оперуючи
абстрактними поняттями, можуть так
ефективно вивчати глибинні
закономірності навколишньої дійсності?


Слайд 10
Текст слайда:

*

Реальним об'єктам простору зіставляються математичні абстракції, які відображають певні властивості реальних фізичних об'єктів, — точки, відрізки, прямі й інші плоскі та просторові геометричні фігури.Слайд 11
Текст слайда:

Дякую за увагу!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика