Презентация на тему Науково-дослідницька діяльність у системі методичної роботи як механізм підвищення компетентності учасників навчально-виховного процесу

Презентация на тему Науково-дослідницька діяльність у системі методичної роботи як механізм підвищення компетентності учасників навчально-виховного процесу, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 28 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Науково-дослідницька діяльність
у системі
методичної роботи як механізм
підвищення компетентності учасників
навчально-виховного процесу


Слайд 2
Текст слайда:

Мета педради:


Проаналізувати стан науково-дослідницької роботи учнів та вчителів.
Сприяти мотивації вчителів до самовдосконалення, науково-дослідницької та видавничої діяльності.
Актуалізувати установку вчителів на цінність самореалізації у своїй професійній діяльності в умовах спеціалізованої школи.
Слайд 3
Текст слайда:

Кожна людина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе. Ставить собі питання: «Хто я? Навіщо прийшов на цю землю?». Хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, до техніки, хтось пише вірші, оповідання, а хтось знайшов себе на педагогічній ниві. Жага відкриттів, прагнення проникнути в таємниці буття народжується у людини ще на шкільній лаві. Скільки в школі дітей – стільки і здібностей. І для вчителя важливо своєчасно помітити таких дітей і надати їм допомогу в розкритті своїх обдарувань.


Слайд 4
Текст слайда:

Мета роботи педагогічного колективу


Педагогічний колектив школи ставить за мету професійне зростання кожного вчителя та формування креативної особистості учня, яка є конкурентноспроможною в життєвому просторі, через включення їх у системну науково-дослідницьку діяльність.Слайд 5

Слайд 6
Текст слайда:

Процес пізнання починається з перших днів перебування дитини у школі.
Його не можна відкласти чи перенести, тому що зацікавленість, натхнення, подив з часом можуть зникнути.
Процес пізнання – це процес переходу від найпростіших моделей світу до найскладніших.
На початковому рівні уміння юних дослідників розвиваються вже в першому класі.
Вчителі початкової школи ставлять перед собою завдання зацікавити дитину навчанням, а не тільки наповнити її, працюють над впровадженням методик формування навчально-дослідницьких умінь початкового рівня в урочний та позаурочний час.


Слайд 7
Текст слайда:

Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей учнів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому навчання в значній мірі стає таким, що ініціюється учнями, які засвоюють новий досвід, у т. ч. і дослідницько-пізнавальний.


Слайд 8
Текст слайда:

Дослідницька діяльність - вища форма самоосвітньої діяльності учня. Формування науково-дослідницьких вмінь у школярів - процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому завдання вчителя-керівника - поступово і методично формувати дослідницькі навички, здійснюючи постійний контроль за виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати найкращі, найефективніші шляхи виконання роботи, розчленувати її на певні складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, а також з'ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.


Слайд 9
Текст слайда:

Одним із перших кроків

Одним із перших кроків вчителя - керівника наукової роботи є вивчення науково-пізнавальних інтересів учнів, що впливає як на вибір теми дослідження, так і на хід роботи над нею. Не секрет, що навіть надзвичайно цікава тема, викликана лише потребами часу чи нав'язана вчителем учневі, не сприятиме успішному виконанню роботи. Пріоритетним та визначальним фактором у виборі теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника і його бажання внести щось нове у її розкриття.


Слайд 10
Текст слайда:

Принципи організації науково-дослідницької діяльності


дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-дослідницької діяльності, її початком і найчастіше має продовження в подальшій науковій діяльності;
зміст дослідження обов'язково повинен поєднуватися з навчальною метою, загальними потребами суспільства та питаннями сьогодення;
наукове дослідження - безперервний процес, його не можна виконати за кілька днів;
науково-дослідницька діяльність - обов'язково керований процес.


Слайд 11
Текст слайда:

Вчитель-наставник навчає методиці дослідження, консультує учня в процесі виконання роботи, розв'язанні поставлених проблем, враховуючи інтелектуальні та психологічні особливості дитини, оцінює отримані результати; у здійсненні продуктивного наукового дослідження обов'язкове поєднання керованої науково-дослідницької діяльності з самостійною, самоосвітньою діяльністю учня, яка є основою інтелектуального росту дитини, формування її творчої особистості.


Слайд 12
Текст слайда:

Процес дослідження має індивідуальний характер і відбувається за такою схемою: вибір теми - складання плану роботи - підбір джерел і літератури - знайомство з джерелами і складання на їх основі плану написання дослідження - відбір та оцінка фактів - обробка та систематизація зібраного матеріалу - написання роботи - її рецензування і доопрацювання - остаточне редагування та оформлення - захист роботи.


Слайд 13
Текст слайда:

Завдання школи - не лише надати учням певні знання, але й навчити їх використовувати, а в разі необхідності й творчо опрацьовувати. Звідси: проведення наукових досліджень у школі доцільно поєднувати з розвитком творчої особистості; воно має бути його кінцевим результатом.
Говорячи про впровадження науки в школу та їх взаємозв'язок, треба розрізняти три головні напрямки такої діяльності.


Слайд 14
Текст слайда:

Говорячи про впровадження науки в школу та їх взаємозв'язок, треба розрізняти три головні напрямки такої діяльності.


Слайд 15
Текст слайда:

Перший - розвиток наукового мислення школяра і майбутнього громадянина, що досягається низкою спеціальних заходів, методів і дій безпосередньо в навчальному процесі: відповідні завдання, нестандартні уроки в школі та інше. Такою діяльністю мають бути охоплені практично всі учні, і вона стає невід'ємною частиною сучасної шкільної освіти.


Слайд 16
Текст слайда:

Другим напрямком розвитку наукової роботи слід вважати позакласну діяльність, коли учні беруть участь у роботі наукових гуртків, у колективних дослідженнях, а також у різних олімпіадах, змаганнях, семінарах, конкурсах тощо. Це подальший розвиток колективного наукового мислення, який певною або значною мірою здійснюється в школі.


Слайд 17
Текст слайда:

Третім і самостійним напрямком наукової діяльності школярів є їх участь у роботі МАН, зокрема в щорічних конкурсах-захистах - районному, обласному, державному. Це вже індивідуальна наукова діяльність, яку треба вважати найвищою для школярів. Вона регламентується спеціальними вимогами.


Слайд 18
Текст слайда:

Формування пошуково-дослідницьких умінь учнів – процес довготривалий, який залежить від багатьох чинників.
І головним із них, на наш погляд, є вчитель.
І як би його не називали: тьютор чи фасилітатор, він залишається вчителем, головним організатором дослідницької діяльності учня.


Слайд 19
Текст слайда:

Як організувати науково-дослідницьку діяльність учителя, не перевантажуючи його, не викликаючи в нього «синдром професійного вигорання», а змінюючи його світогляд?
Цілком природно, що перед педагогом, який розпочинає дослідницьку діяльність, постає багато запитань:
Що означає бути дослідником? Чи кожен здатний на це?
Які особисті риси повинні бути притаманні досліднику та які знання і уміння потрібні йому?


Слайд 20
Текст слайда:

Вчитель – новатор (дослідник)

1.Натхненний;
2.професійно підготовлений;
3.підтримує учнів;
4.послідовний, принциповий,вимогливий;
5. забезпечує ефективне навчання та виховання;
6. не боїться несподіваних запитань;
7. визнає й практикує різноманіття у викладанні;
8. гнучкий, позитивно ставиться до змін;
9. залишає негативний емоційний вантаж поза дверима класу.
10. допитливий, дружній, доброзичливий.


Слайд 21
Текст слайда:

Допомагають учителям змінювати свій світогляд, налаштуватися на пошук нового, семінари-практикуми, психологічні тренінги, теоретичні семінари, круглі столи.


Слайд 22
Текст слайда:

Сьогодні можемо говорити про зростання педагогічної компетентності наших колег. Поступово зростає кількість учителів, які займаються науково- дослідницькою діяльністю з учнями


Слайд 23
Текст слайда:

Кількість вчителів, які займаються науково- дослідницькою роботою з учнямиСлайд 24
Текст слайда:

Результативність участі учнів у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН


Слайд 25
Текст слайда:

Об’єднує юних дослідників школи наукове товариство «Еврика», яке складається із різних секцій: математичної, природничої, суспільно-гуманітарної, технологічної, художньо-естетичної.


Слайд 26
Текст слайда:

реферату класифікаційного типу, що дозволяє його авторові узагальнити вивчений теоретичний і практичний матеріал у рамках своєї проблеми;
реферату пізнавального типу, що дозволяє його авторові вивчити теоретичний матеріал, і показати його застосування до рішення своєї проблеми;
реферату дослідницького типу, у якому основним змістом є ланцюжок завдань (проблем), які розв'язуються автором самостійно;
наукової статті в журналах, інших виданнях;
тез доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня;
роботи на конкурс;
навчального посібника, підручника, довідника, словника.

Результат науково-дослідницької діяльності вчителів і учнів - написання робіт різних видів:


Слайд 27
Текст слайда:

Рішення педради:

1.Вчителям школи:
1.1 Ширше залучати учнів до науково-дослідницької діяльності.
постійно
1.2. Проводити уроки з використанням дослідницьких та інтерактивних методів навчання.
постійно
2. Заступнику директора з науково-методичної роботи Дяченко Л.А.:
2.1. Створити творчу групу "Організація науково-дослідницької роботи в школі“
листопад 2013 р.
2.2. Залучати до засідань учнів-членів МАН школярів 7-8 класів.


3. З метою популяризації науково-дослідницької діяльності продовжувати проведення конференції наукового товариства МАН “Еврика”.
постійно


Слайд 28
Текст слайда:

Дякую за увагу!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика