0-Dovednosti_a_znalosti_-_upraveno (1) презентация

Způsoby a kritéria hodnocení – prezenční studium Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 10 % Vypracování semestrální práce 40 % Absolvování průběžného testu (testů) 10 % Absolvování závěrečného testu 40 % Celkem 100 %

Слайд 2Způsoby a kritéria hodnocení – prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 10 %
Vypracování

semestrální práce 40 %
Absolvování průběžného testu (testů) 10 %
Absolvování závěrečného testu 40 %
Celkem 100 %


Слайд 3Po této hodině byste měli umět:
definovat co je marketing;
definovat základní firemní

filozofie;
definovat základní otázky, které si marketingoví manažeři kladou;
charakterizovat pozitivní a negativní dopady marketingu.Слайд 4Marketingové prostředí


Слайд 5Po této hodině byste měli umět:
vyjmenovat klíčové faktory marketingového prostředí;
popsat význam

motivace a postojů v nákupním chování;
popsat základní fáze kupního rozhodovacího procesu;
intuitivně popsat klíčové faktory marketingového prostředí pro vybraný trh;
vytvořit jednoduchou PEST analýzu pro vybraný trh.Слайд 6Marketingový výzkum


Слайд 7Po této hodině byste měli umět:
popsat rozdíl mezi sekundárním a primárním

výzkumem;
popsat rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem;
popsat základní metody primárního výzkumu;
zvolit odpovídající výzkumné metody pro jednoduchý výzkumný problém;
využívat vybrané výzkumné metody primárního výzkumu (na základní úrovni).
Слайд 8Segmentace &Targeting


Слайд 9Po této hodině byste měli umět:
popsat rozdíly mezi hromadným, cíleným a

individualizovaným marketingem;
popsat základní segmentační kritéria;
popsat základní principy segmentace a targetingu;
zvolit intuitivně vhodná segmentační kritéria pro daný trh;
vybrat intuitivně nejatraktivnější tržní segmenty.

Слайд 10Brand & Brand Positioning


Слайд 11Po této hodině byste měli umět:
definovat co je značka;
popsat jak značky

ovlivňují volbu zákazníků a jejich zkušenost s produkty;
popsat co je to hodnota značky a aktiva značky;
identifikovat intuitivně asociace vybrané značky;
definovat co je brand positioning;
popsat základní přístupy k vytváření positioningu značky;
formulovat positioning statement pro danou značku;
popsat základní strategie značky a základní otázky brand managementu.
Слайд 12Marketingové plánování


Слайд 13Po této hodině byste měli umět:
popsat základní fáze marketingového plánování;
vytvořit jednoduchou

SWOT analýzu pro danou situaci;
zvolit SMART marketingové cíle pro danou situaci;
formulovat jednoduchou marketingovou strategii pro danou situaci;
popsat vztah mezi marketingovými cíli, marketingovou strategií a taktikou.
Слайд 14Product / Customer Value


Слайд 15Po této hodině byste měli umět:
popsat vztah mezi marketingovou strategií a

charakteristikami produktu;
popsat možné způsoby diferenciace produktu;
navrhnout jednoduchý koncept produktu pro daný zákaznický segment;
popsat životní cyklus produktu;
popsat proces difúze inovace;
popsat základní otázky managementu produktového mixu.Слайд 17Po této hodině byste měli umět:
popsat vztah mezi marketingovou strategií a

cenou;
popsat faktory ovlivňující výši ceny;
popsat základní metody cenotvorby a základní cenové strategie;
realizovat cenové srovnání vybraného produktu ve vybraném distribučním kanále;
popsat výhody a nevýhody cenovým promocí;
popsat základní specifika cenotvorby produktového mixu.Слайд 18Marketing Communication


Слайд 19Po této hodině byste měli umět:
popsat typické chyby a základní principy

marketingové komunikace;
zhodnotit komunikační nástroje na základě vybraných kritérií;
navrhnout marketingové sdělení pro jednoduchou modelovou situaci;
popsat komunikační mix;
popsat kdy a jak mají být využívány vybrané základní komunikační nástroje;
vybrat vhodné komunikační nástroje pro jednoduchou modelovou situaci.Слайд 20Place/Convenience


Слайд 21Po této hodině byste měli umět:
popsat vztah distribuce k marketingové strategii;
popsat

specifika přímých a nepřímých distribučních kanálů;
popsat základní kritéria pro volbu distribučních kanálů;
vybrat vhodnou distribuční strategii (pro jednoduchý modelový případ);
identifikovat vhodné distribuční kanály (pro jednoduchý modelový případ).


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика