Презентация на тему Форми організації навчання

Презентация на тему Презентация на тему Форми організації навчання, предмет презентации: Педагогика . Этот материал содержит 24 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Тема: Форми організації навчання. План. 1.Види форм навчання. 2. Вимоги до уроку. 3. Комбінований урок.


Слайд 2
Текст слайда:

загальні

Індивідуальна

Парна

індивідуальна

групова

парна

колективна


Слайд 3
Текст слайда:

Групова

Колективна


Слайд 4
Текст слайда:

УРОК –
ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ -

це «відрізок» навчального процесу,
який є викінченим у смисловому,
часовому й організаційному відношенні.

Компоненти уроку

цільовий,
стимуляційно-мотиваційний,
змістовий,
операційно-діяльнісний,
контрольно-регулювальний
оцінно-результативний.


Слайд 5
Текст слайда:

Загальніі вимоги

Вимоги до уроку

Дидактичні вимоги

Розвиваючі вимоги

Виховні вимоги


Слайд 6
Текст слайда:

6. Стимулювання й активізація розвитку
всіх сфер особистості.

Загальніі вимоги:

1.Побудова уроку на основі закономірностей
навчально-виховного процесу.

2. Оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і правил.

3.Забезпечення умов для продуктивної
пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб.

4. Встановлення між предметних зв'язків,
усвідомлених учнями.

5. Зв'язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку школярів.


Слайд 7
Текст слайда:

12.Діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

7. Логічність і емоційність усіх етапів
навчально-пізнавальної діяльності.

8. Ефективне використання
педагогічних засобів.

9.Зв'язок з життям,
особистим досвідом учнів.

10. Формування практично-необхідних знань, умінь навичок,
раціональних прийомів мислення та діяльності.

11. Формування уміння вчитися,
потреби постійного поповнення своїх знань.

Загальніі вимоги:


Слайд 8
Текст слайда:

Кожний урок реалізує триєдине завдання:

1) навчити2) розвинути

3)виховати

Тому загальні вимоги до уроку конкретизуються
дидактичними,
розвиваючими,
виховними

вимогами.


Слайд 9
Текст слайда:

Дидактичні (освітні) вимоги

а)чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;

б)раціональне визначення змісту уроку з урахуванням соціальних і особистісних потреб;

в)впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності;

г)раціональне поєднання різноманітних
форм і методів навчання;

ґ) творчий підхід до побудови структури уроку;

д)поєднання різних форм колективної діяльності з самостійною діяльністю учнів;

є) забезпечення оперативного зворотного зв'язку; дієвого
контролюй управління.


Слайд 10
Текст слайда:

Розвивальні вимоги


1) формування і розвиток в учнів
позитивних мотивів
навчально-пізнавальної діяльності,
творчої ініціативи й активності;

2) вивчення й урахування
рівня розвитку
та психічних властивостей учнів,
проектування
«зони найближчого розвитку»;

3) стимулювання нових
якісних змін у інтелектуальному,
емоційному, соціальному
розвиткові учнів.


Слайд 11
Текст слайда:

Виховні вимоги


а) визначення виховних
можливостей
навчального матеріалу,
діяльності на уроці;


б) постановка і формування
виховних завдань,
зумовлених цілями і
змістом навчальної роботи;


Слайд 12
Текст слайда:

в) формування в учнів
життєво необхідних
якостей:
старанності,
відповідальності,
ретельності, охайності,
самостійності,
працездатності,
уважності, чесності та ін.

г) формування світоглядної,
моральної, правової,
політичної,
художньо-естетичної,
економічної,
екологічної культури;


д) співробітництво і
партнерство
з учнями,
зацікавленість у їхніх
успіхах.

Виховні вимоги


Слайд 13
Текст слайда:

уроки змішані,
мета - повторення
вивченого, пояснення і за
кріплення нового матеріалу,

2) уроки усних вправ,

3) уроки письмових вправ,

4) уроки перевірки й оцінки знань,
які проводяться після певного періоду
навчання та наприкінці навчального року.

К.Д. Ушинський. виділив такі типи уроків:


Слайд 14
Текст слайда:

Основні типи уроків в сучасній школі

комбіновані
(змішані)


уроки засвоєння
нових знань


уроки перевірки,
оцінки і корекції знань,
навичок і умінь

уроки застосування
знань,
навичок і умінь

уроки узагальнення
і систематизації
знань

уроки засвоєння
навичок і умінь


Слайд 15
Текст слайда:

внутрішня структура кожного етапу уроку (мікроструктура)

найдоцільнішим добором методів,
прийомів і засобів навчання,
необхідних для вирішення
поставлених навчальних завдань

визначається

лекція вчителя

демонстрування
кінофільму

самостійна
робота
з підручником

проблемний
виклад

евристична
бесіда


Слайд 16
Текст слайда:

Повідомлення теми, мети і завдань уроку,
мотивація учіння школярів.

2.Перевірка, оцінка і корекція
засвоєних раніше знань, навичок і вмінь.

3.Відтворення і корекція опорних знань учнів.

4.Сприймання і осмислення,
узагальнення і систематиза­ція учнями нових знань.

5.Підсумки уроку,
повідомлення домашнього завдання.

Етапи комбінованого уроку


Слайд 17
Текст слайда:

Структурні елементи уроку
Початок динамічний,
дає учням заряд енергії,
бадьорості, діловитості.

1 – 2 хв.

10 – 17 хв.

1) якщо учень передбачає,
що його знання будуть перевірені,
то він краще готується до уроку;
2) перевірка знань завжди
пов'язана з активним відтворенням матеріалу,
що є кращим засобом його засвоєння;
3) повторення і перевірка знань
пов'язані з мовленнєвим(словесним)
відтворенням вивченого матеріалу,
що, природно, сприяє розвитку
мови і мислення.


Значення

1. Організація учнів

2. Повторювально-навчальна робота


Слайд 18
Текст слайда:
1 – 2 хв.


Наголосити на необхідності
активності й самостійності
при осмисленні та засвоєнні
нової теми


Важливо її чітко сформулювати,
визначити завдання уроку
й основні питання, які учні повинні засвоїти

Значення

3.Повідомлення теми, мети і завдань урокуСлайд 19
Текст слайда:


4.Мотивація навчальної діяльності учнів

1 – 2 хв.

це застосування різних способів і
засобів формування в учнів
позитивних мотивів учіння

- постановка проблемного навчального завдання,

- створення проблемної ситуації,

- ситуації успіху,

- повідомлення учням практичної,
теоретичної чи
соціальної значимості
виучуваного матеріалу,

- формування інтересу до знань


Слайд 20
Текст слайда:


5. Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу

22 – 23 хв.

первинне сприймання

усвідомлення

запам'ятовуванняфакти, події, ознаки, властивості предметів,явищ, процесів,відомості.

поглиблене вивчення


Слайд 21
Текст слайда:

поглиблене вивчення
а) учитель сам
двічі викладає
новий матеріал
за допомогою розповіді, пояснення, бесіди,
а потім переходить
до опитування учнів
за його змістом

б) учитель спочатку сам
пояснює
новий матеріал,
а потім організовує
самостійну роботу
учнів з підручником
з метою глибшого
осмислення і
засвоєння нової теми

в) учитель визначає
тему і мету уроку,
створює проблемну
ситуацію,
визначає питання,
які учні повинні
засвоїти,
а потім організовує
їх самостійну роботу
з підручником.
Після - бесіда.

Варіанти


Слайд 22
Текст слайда:

це заглиблення в суть явищ, процесів

Осмислення знань

прийоми й операції в осмисленні

абстрагування
і конкретизація

системний аналіз

порівняння
і узагальнення

моделювання

застосування логічного
і генетичного
(історичною) підходу

аналіз і синтез


Слайд 23
Текст слайда:

Узагальнення і систематизація знань

мислене виділення
яких-небудь властивостей,
які належать певному класу
предметів

мисленнєва діяльність,
у процесі якої виучувані об'єкти
організовуються в певну систему
на основі вибраного принципувизначення місця виучуваного
поняття в системі відповідних знань

визначення послідовності і підпорядкованості
вивчених на уроці і засвоєних
раніше споріднених понять

встановлених між ними істотних зв'язків і взаємозалежностей


Слайд 24
Текст слайда:


Домашнє завдання

пояснити

зміст роботи

способи і послідовність
її виконання

1 – 3 хв.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика