Презентация на тему Тема : ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ навчання– ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Презентация на тему Презентация на тему Тема : ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ навчання– ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ, предмет презентации: Образование. Этот материал содержит 72 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ТЕМА : ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ– ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ


Слайд 2
Текст слайда:

1.Технології інтерактивного навчання
Інтерактивні технології кооперативного навчання.
Технології колективно-групового навчання.
Технології ситуативного моделювання.
Технології опрацювання дискусійних питань.


Слайд 3
Текст слайда:

2. Структура інтерактивного уроку складається з таких елементів:

Мотивація.
Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.
Надання необхідної інформації.
Інтерактивна вправа — центральна частина заняття.
Підбиття підсумків.
Оцінювання результатів уроку.


Слайд 4
Текст слайда:

Для ефективного застосування інтерактивного навчання педагог повинен старанно планувати свою роботу:

1. Дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
2.Відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням ключ для засвоєння теми;
3. При виконанні інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням;
4. На одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивну вправу;


Слайд 5
Текст слайда:
5. Глибоко вивчити і продумати матеріал, зокрема додатковий;
6. Старанно спланувати, розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінювання ефективності заняття;
7.Мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для них випадків, проблем;
8.Оголошувати очікувані результати заняття та критерії оцінювання роботи учнів.


Слайд 6
Текст слайда:

Взаємодія учнів має й свої слабкі сторони, які необхідно враховувати і пам'ятати:1.Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога;
2.Починайте з поступового введення елементів цієї моделі, якщо ви або учні з нею не ознайомлені;
3.Краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять, ніж часто проводити нашвидкоруч підготовлені ігри;
4.Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології: робота в парах, малих групах, «мозковий штурм» тощо.


Слайд 7
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

робота в парах;
ротаційні (змінювані) трійки;
два—чотири—всі разом;
карусель;
робота в малих групах;
акваріум;
коло ідей.


Слайд 8
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в парах

* Технологія сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують тривалого часу.


Слайд 9
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Робота в парах

Як організувати роботу:
1. Запропонуйте учням завдання, поставте запитання для невеличкої дискусії чи аналізу певної ситуації.
2. Після пояснення питання або фактів, наведених у завданні, дайте їм 1—2 хв для обмірковування можливих відповідей або рішень індивідуально.
3. Об'єднайте учнів у пари, визначте, хто з них висловлюватиметься першим, і запропонуйте обговорити свої ідеї одне з одним.


Слайд 10
Текст слайда:


ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ


Робота в парах

4.По закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом.
При потребі, це може бути початком дискусії або іншої пізнавальної діяльності.Слайд 11
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯРотаційні (змінювані) трійки
Технологія сприяє активному, грунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння


Слайд 12
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Ротаційні (змінювані) трійки
Як організувати роботу

1.Розробіть різноманітні запитання, щоб допомогти учням почати обговорення нового або поясненого матеріалу.
2.Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть трійки так, щоб кожна з них бачила трійку справа і трійку зліва. Разом усі трійки мають утворити коло.
3.Дайте кожній трійці відкрите запитання (однакове для всіх). Кожен у трійці має відповісти на це запитання по черзі.


Слайд 13
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Ротаційні (змінювані) трійки
Як організувати роботу

4.Після стислого обговорення запропонуйте учасникам розрахуватися від 0 до 2. Учні з номером 1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а учні з номером 2 переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Учні з номером 0 залишаються на місці й є постійними членами трійки. Результатом буде цілком нова трійка.
5.Ви можете рухати трійками стільки разів, скільки у вас є запитань.


Слайд 14
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в малих групах

Роботу в групах варто використовувати для розв'язання складних проблем, що потребують колективного розуму

доповідач

посередник

спікер


Слайд 15
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в малих групах


Як організувати роботу
1.Об'єднайте учнів у групи.
2.Усі члени групи мають добре бачити одне одного.
3.Повідомте учням про ролі, які вони мають розподілити між собою й виконувати під час групової роботи.


Слайд 16
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Робота в малих групах

Як організувати роботу
4.Дайте кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими.
5.Дайте групам достатньо часу на виконання завдання.
6.Забезпечте нагороди за групові зусилля.


Слайд 17
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в малих групах

Як організувати роботу
7.Запропонуйте учням подати результати роботи.
8.Запитайте учнів, чи була виконана робота корисною й чого вони навчилися.
9.Прокоментуйте роботу груп з погляду її навчальних результатів та організації процедури групової діяльності.


Слайд 18
Текст слайда:
Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності.


Слайд 19
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в малих групах


Роль: Головуючий (спікер):

зачитує завдання групи;
організовує порядок виконання;
пропонує учасникам групи висловитися по черзі;
заохочує групу до роботи;
підбиває підсумки роботи;
• за згодою групи визначає доповідача.


Слайд 20
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в малих групах


Роль: Секретар
веде стисло і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;
як член групи має бути готовим висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти доповідачу.


Слайд 21
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Робота в малих групах

Ролі
Посередник:
стежить за часом;
заохочує групу до роботи.
Доповідач:
чітко висловлює спільну думку, якої дійшла група;
доповідає про результати роботи групи.


Слайд 22
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Акваріум

Такий вид діяльності на уроці допомагає вдосконалити навички роботи в малих групах. Може бути запропонований тільки за умови, що учні мають вправні навички групової роботи.


Слайд 23
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Акваріум
Як організувати роботу

Учитель об'єднує учнів у групи по 4—6 осіб і пропонує їм ознайомитись із завданням. Одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню.


Слайд 24
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Акваріум

Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно:
1.Прочитати вголос ситуацію;
2.Обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії;
3.Дійти спільного рішення за 3—5 хв.


Слайд 25
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Акваріум


4. Усі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у процес обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за визначеними правилами. Після закінчення 3—5 хв група займає свої місця, а клас обговорює:
чи погоджуєтеся ви з думкою групи;
чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною;
який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим.


Слайд 26
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Акваріум

Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група та обговорює наступну ситуацію.
Усі групи по черзі мають побувати в «Акваріумі», і діяльність кожної з них мусить бути обговорена класом.


Слайд 27
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Коло ідей


Метою технології є вирішення гострих суперечливих питань, створення переліку ідей та залучення всіх до обговорення проблеми.
Технологію застосовують, коли всі групи мають виконувати одне й те саме завдання, що складається з кількох питань, які групи представлять по черзі.


Слайд 28
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Коло ідей
Порядок проведення:

1.Учитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;
2.Після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект обговорюваної проблеми;
3.Групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;


Слайд 29
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Коло ідей
Порядок проведення

4.Під час обговорення теми на дошці складають перелік зазначених ідей;
5.Коли всі ідеї щодо розв'язання проблеми буде висловлено, можна звернутися до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.


Слайд 30
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Карусель


Ця технологія застосовується:
для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій;
для збирання інформації з якої-небудь теми;
для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань;
для розвитку вмінь аргументувати свою позицію.


Слайд 31
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Карусель
Як організувати роботу


1.Розставте стільці для учнів у два кола.
2.Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому — обличчям. Отже, кожен сидить навпроти іншого.
3.Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє — рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером.
4.Мета пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.


Слайд 32
Текст слайда:

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Карусель


Один із варіантів застосування технології:
1.Кожен учень «Каруселі», який сидить у зовнішньому колі, має аркуш із конкретним питанням (темою) й під час переміщення збирає максимум інформації, аспектів, поглядів із зазначеної проблеми;


Слайд 33
Текст слайда:
Наприкінці відбувається заслуховування окремих відповідей, обговорення того, які питання виявилися особливо складними, продуктивними чи, навпаки, швидко вичерпалися й чому, як працювали партнери тощо.
Застосовуючи цей метод, можна досягти узагальнення наявних знань учнів, їх активізацією.


Слайд 34
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ:обговорення проблеми в загальному колі;
мікрофон;
незакінчені речення;
мозковий штурм;
ажурна пилка;
навчаючи — вчусь;
аналіз ситуації;
розв'язання проблем;
дерево рішень.


Слайд 35
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ:

Мікрофон

Технологія «Мікрофон» дає кожному можливість сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.


Слайд 36
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ

Мікрофон

Як організувати роботу
1.Поставте запитання класу.
2.Запропонуйте класу предмет, який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його одне одному, по черзі беручи слово.
3.Надавайте слово тільки тому, хто отримує «символічний» мікрофон.
4.Запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко.
5.Не коментуйте і не оцінюйте відповіді.


Слайд 37
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Незакінчені речення

Технологія «Незакінчені речення» дає змогу вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й переконливо.


Слайд 38
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Незакінчені реченняЯк організувати роботу


1.Визначте тему, з якої учні висловлюватимуться в колі ідей або використовуватимуть уявний мікрофон.
2.Сформулюйте незакінчене речення.
3.Запропонуйте учням закінчити його.
4.Кожний наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропонованої формули.
5.Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад: «На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...».


Слайд 39
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Мозковий штурм

Ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти свою уяву і творчість шляхом вільного висловлення думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.


Слайд 40
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Мозковий штурм


Як організувати роботу
1.Після чіткого формулювання проблемного питання (його краще записати на дошці) запропонуйте всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою.
2. Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань. Зверніть увагу на такі моменти:
3.Під час «висування ідей» не пропускайте жодної.
4.Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кількості ідей.


Слайд 41
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Мозковий штурм
Як організувати роботу

5.Кількість ідей слід заохочувати.
В остаточному підсумку кількість породжує якість. В умовах висування великої кількості ідей учасники штурму мають можливість пофантазувати.
6.Спонукайте всіх учнів розвивати або змінювати ідеї інших. Об'єднання або зміна висунутих раніше ідей часто веде до висунення нових, що перевершують первинні.
7.На закінчення обговоріть та оцініть запропоновані ідеї.


Слайд 42
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Навчаючи — вчусь


Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, які необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання.


Слайд 43
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Навчаючи — вчусь
Як організувати роботу
1.Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку.
2.Роздайте по одній картці кожному.
3.Протягом кількох хвилин учні читають інформацію на картці. Перевірте, чи розуміють вони прочитане.
4.Запропонуйте їм ходити по класу і ознайомлювати зі своєю інформацією інших однокласників.


Слайд 44
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Навчаючи — вчусь


Як організувати роботу
5.Учень може одночасно розмовляти тільки з однією особою. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учня.
6.Протягом відведеного часу треба забезпечити спілкування кожного учня з максимальною кількістю інших для отримання якомога повнішої інформації.
7.Після того як учні завершать цю вправу, запропонуйте їм розповісти, відтворити отриману інформацію.


Слайд 45
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Ажурна пилка

* Така технологія на уроці дає змогу працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за невеликий проміжок часу, а також: заохочує допомагати одне одному — вчитися навчаючи.
* Під час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» учні мають бути готовими працювати в різних групах.


Слайд 46
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Ажурна пилкаЯк організувати роботу
1. Доберіть матеріал, необхідний для уроку, і підготуйте індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня.
2. Підготуйте таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для своєї групи. Кожен учень входитиме у дві групи — «домашню» й «експертну». У кожній «домашній» групі учні мають позначки різних кольорів, а в кожній «експертній» — однакові.
3. Розпишіть учнів за «домашніми» групами від 3 до 5 осіб. Дайте «домашнім» групам індивідуальну порцію інформації для засвоєння.


Слайд 47
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Ажурна пилка
Як організувати роботу

4. Після завершення роботи «домашніх» груп запропонуйте учням розійтися по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми. В кожній групі має бути представник із кожної «домашньої» групи.
5. Кожна експертна група має вислухати всіх представників «домашніх» груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснити його експертну оцінку за визначений час.
6. Після завершення роботи запропонуйте учням повернутися «додому». Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в експертній групі, з членами своєї «домашньої» групи, де остаточно узагальнюють та корегують всю інформацію.


Слайд 48
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


Аналіз ситуації
Ця технологія вчить учнів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.


Слайд 49
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ

Аналіз ситуаціїЯк організувати роботу
1. Запропонуйте учням прочитати підготовлену
життєву або гіпотетичну суперечливу ситуацію.
2. Проаналізуйте її з учнями, користуючись такими
запитаннями: Якими є факти? Що відбулося? Де і коли? Хто учасники ситуації? Що ми про них знаємо? Які факти є важливими? Які другорядними? Що в описі є фактами, а що думками, оцінками тощо?Слайд 50
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ

Аналіз ситуації


Як організувати роботу
4. У чому проблема ситуації? У чому полягає конфлікт? Яке питання нам треба вирішити, розв'язуючи ситуацію? У чому інтереси кожної зі сторін? Чому вони суперечливі?
5. Якими можуть бути аргументи: які аргументи мо­жуть бути наведені на захист позиції кожної зі сторін? На які документи, інформацію ми можемо спиратися, захищаючи ту чи іншу позицію?
6. У чому полягає рішення: яким буде розв'язання ситуації? Чому саме таким? На що ми спираємось, оби­раючи таке рішення? Якими можуть бути наслідки та­кого рішення? Чи існують інші шляхи розв'язання?


Слайд 51
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ

Розв'язання проблем

Мета застосування такої технології — навчити учнів самостійно розв'язувати проблеми та ухвалювати колективне рішення.


Слайд 52
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Розв'язання проблем
Як організувати роботу

1. Приготуйте для учнів проблемне завдання, проблемну ситуацію.
2. Ознайомте їх із ситуацією та визначте суть проблеми.
3. Запитайте в учнів, чи розуміють вони суть проблеми. Запропонуйте описати її.
4. Об'єднайте учнів у групи, в яких вони могли б обговорити проблему, перш ніж перейти до пошуку шляхів її розв'язання.
5.Скориставшись технологією «мозкового штурму», дайте їм можливість визначити якнайбільше шляхів розв'язання проблеми або можливих варіантів. На цьому етапі жодне рішення або варіант не слід відкидати і коментувати.


Слайд 53
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Розв'язання проблем

Як організувати роботу
6. Разом з учнями проаналізуйте, поясніть та об'єднайте ідеї.
7. Обговоріть можливі позитивні та негативні наслідки кожної ідеї.
8. Виберіть найкращий варіант і дійдіть згоди щодо його використання для розв'язання проблеми (можна шляхом голосування).
9. Виберіть другий і третій варіанти як резервні на випадок, якщо перше рішення виявиться неефективним. Досягніть згоди щодо випробування варіантів.


Слайд 54
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Етапи розв'язання проблеми

З'ясуйте суть проблеми.
Оцініть важливість проблеми.
Обміркуйте всі можливі варіанти розв'язання.
Проаналізуйте можливі наслідки кожного варіанта.
Виберіть можливий варіант розв'язання, який здається вам оптимальним.
Якщо перший варіант рішення виявився неефективним, спробуйте інший і почніть усе спочатку.


Слайд 55
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Дерево рішень

Технологія «дерево рішень» допомагає проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень


Слайд 56
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ
Дерево рішень

Як організувати роботу
1. Оберіть проблему, дилему, що не має однозначного розв'язання. Вона може бути викладена у формі історії, судової справи, ситуації з життя, епізоду з літературного твору.
2. Запропонуйте учням необхідну для розв'язання проблеми інформацію для домашнього читання.
3. Підготуйте на дошці або роздайте кожному учневі зразок «дерева рішень».
4. Сформулюйте проблему для розв'язання, визначте суть проблеми і запишіть на дошці, заповнюючи схему.
5. Дайте необхідну додаткову інформацію про проблему.
6. Запитайте в учнів, чи справді хочуть розв'язати проблему люди, яких вона стосується? Якщо проблема важлива й актуальна, процес може тривати.


Слайд 57
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ

Дерево рішень


Як організувати роботу
7. Шляхи й варіанти розв'язання проблеми можна визначити проведенням мозкового штурму. На цьому етапі жоден з варіантів не може бути неправильним. Важливо набрати якомога більше ідей.
8. Обговоріть кожен з варіантів розв'язання. Що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить?
9. Поділіть учнів на малі групи і запропонуйте кожній заповнити схему. Група повинна шляхом обговорення дійти спільного варіанта розв'язання.
10.Кожна група пропонує свій варіант. Організуйте обговорення.


Слайд 58
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ:


імітації;
спрощене судове слухання;
громадські слухання;
розігрування ситуації за ролями.


Слайд 59
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ:


Імітаційні ігри
Імітації — це процедури з виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсності. Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють практичному застосуванню вміння розв'язувати проблеми.


Слайд 60
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ:

Імітаційні ігри

Як організувати роботу
1.Оберіть явище, тему для імітації.
2.Сплануйте все, що необхідно для імітації, обміркуйте участь у ній усього класу.
3.Дайте учням достатньо інформації, щоб вони могли впевнено виконувати всі передбачені процедури та одночасно вчитися.
4.Перед імітацією зробіть стислий вступ.
5.Заздалегідь обміркуйте запитання для підбиття підсумків.


Слайд 61
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Розігрування ситуації
за ролями (рольова гра, імітація)

1. Мета розігрування ситуації в ролях — визначити особисте ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації методом гри, виконання ролі, близької до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття.


Слайд 62
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Розігрування ситуації
за ролями (рольова гра, імітація)

2. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ролі», яка вам дісталася, та дає можливість діяти «як насправді». Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи свою реальну поведінку, якщо це ситуації, в яких ви вже побували.


Слайд 63
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Розігрування ситуації
за ролями (рольова гра, імітація)

Як організувати роботу

1. Сформулюйте проблему, яку ілюструватиме рольова гра.
2. Спільно з учнями визначте кількісний склад учасників рольової гри і спостерігачів.
3. Дайте учням достатньо інформації, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі й одночасно вчитися.
4.Обміркуйте, як проходитиме рольова гра.


Слайд 64
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Розігрування ситуації
за ролями (рольова гра, імітація)

Як організувати роботу

5. Дайте учням час на обмірковування ситуації, своїх ролей.
6. Забезпечте активну участь усього класу в рольовій грі.
7. Дайте учням можливість провести рольову гру й імітувати історичні та сучасні ситуації.
8. Здійсніть ретельний і поглиблений аналіз набутого досвіду.Слайд 65
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ


Спрощене судове слухання

Ця технологія дає учням змогу отримати спрощене уявлення про процедуру ухвалення судового рішення, взяти участь у вправі, пов'язаній з аналізом, критичним мисленням, ухваленням рішень.


Слайд 66
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Спрощене судове слухання


Як організувати роботу
Оберіть ситуацію (судову справу, випадок, дилему) для вивчення.
Підготуйте додаткову інформацію або обміркуйте посилання на неї.
Обміркуйте найбільш вірогідні варіанти розв'язання ситуації. Підготуйте план проведення судового слухання (його регламент запишіть на дошці).


Слайд 67
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Спрощене судове слухання

Як організувати роботу
1.Здійсніть аналіз ситуації за наведеною вище схемою.
2.Ознайомте клас із процедурою слухання.
3.Поділіть клас на три однакові групи: судді, обвинувачі й обвинувачувані.


Слайд 68
Текст слайда:


ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Суд від свого імені

Такий вид діяльності дасть можливість отримати уявлення про спрощену процедуру винесення судового рішення та провести рольову гру — судовий процес з мінімальною кількістю учасників — 3-х осіб:
судді, що слухатиме обидві сторони і винесе остаточне рішення, позивача та відповідача.


Слайд 69
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Суд від свого імені

Як організувати роботу
1.Учитель об'єднує учнів у три групи — суддів, обвинувачів та обвинувачуваних.
2.Протягом відведеного часу:
судді — ознайомлюють з судовою процедурою та готують запитання до обох сторін;
обвинувачі — обговорюють зміст вступної промови та можливі аргументи;


Слайд 70
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Суд від свого імені

Як організувати роботу

обвинувачувані — готують зміст заяви- відповіді та аргументи захисту.
3.Для ефективнішої роботи необхідно до кожного судді прикріпити одного обвинувача та одного бвинувачуваного.
4.Далі можна починати суд у кожній групі за таким порядком або сценарієм:


Слайд 71
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Суд від свого імені


Як організувати роботу

а) Вступні заяви учасників судового процесу. Суддя викладає суть справи.
б) Обвинувач викладає аргументацію, суддя ставить йому запитання.
в) Обвинувачуваний викладає аргументи захисту, суддя ставить йому запитання.
г) Суддя виносить рішення.
д) Після того як весь клас знову об'єднається, судді оголошують свої рішення.


Слайд 72
Текст слайда:

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ
ПИТАНЬ:займи позицію;
зміни позицію;
неперервна шкала думок;
дискусія;
дебати;
дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика