Презентация на тему Методологічні основи технологій компетентнісно спрямованої освіти

Презентация на тему Методологічні основи технологій компетентнісно спрямованої освіти, предмет презентации: Образование. Этот материал содержит 14 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Методологічні основи технологій компетентнісно спрямованої освіти

Бухлова Н.В., ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППОСлайд 2
Текст слайда:

Суть компетентнісного підходу

Створення імітаційних життєвих ситуацій

Впровадження технологій компетентніс-ного навчання

Державно-громадське управління

Нова система оплати труда педагогам

Залучення громадської експертизи для оцінки якості роботи


Слайд 3
Текст слайда:

Пріоритетні відмінності управління освітнім закладом у контексті компетентнісного підходу від традиційного підходуСлайд 4
Текст слайда:

Мета системи освіти

Компетентнісний підхід
створення умов для задоволення потреб громадян, суспільства й ринку труда в якісній освіті;
оновлення структури і змісту освіти;
формування системи неперервної освіти

Традиційний “знаннєвий” підхід
формування гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалістьСлайд 5
Текст слайда:

Завдання системи освіти


Компетентнісний
підхід

забезпечення якості освітніх послуг;
удосконалення технологій освіти;
підвищення ефективності управління в сфері освіти;
удосконалення економічних механізмів у сфері освіти

Традиційний “знаннєвий” підхід

забезпечення високого рівня знань;
удосконалення структури освіти;
підготовка молоді до суспільно корисної праці;
виховання активної життєвої позиціїСлайд 6
Текст слайда:

Цілі шкільної освіти

Компетентнісний підхід
навчання умінню:
вчитися;
пояснювати явища дійсності, їх причини, взаємозв’язки тощо;
орієнтуватися в ключових проблемах сучасності;
аналізувати ситуації та приймати оптимальні рішення;
розв’язувати проблеми професійного вибору

Традиційний “знаннєвий” підхід

формування основних знань, умінь, навичок;
удосконалення ідейно-політичного виховання;
формування в учнів свідомої дисципліни;
підвищення відповідальності учнів за якість навчання;
сприяння моральному й правовому вихованню;
організація суспільно корисної праці тощо.Слайд 7
Текст слайда:

Уявлення про шляхи формування ціннісних орієнтацій та особистісних якостей учнів

Компетентнісний підхід

Традиційний “знаннєвий” підхідза рахунок отримання власного досвіду самостійного розв’язання проблем

за рахунок придбання основ знань з предметівСлайд 8
Текст слайда:

Зміст освіти

Компетентнісний підхід

забезпечення фундаментальних знань на основі інтеграції та взаємопроникнення предметів;
засвоєння різних видів діяльності;
розвиток у учнів здібностей самостійно розв’язувати проблеми на основі отриманих знань, умінь, навичок і соціального досвіду

Традиційний “знаннєвий” підхід

збільшення обсягу матеріалу для вивчення;
видання нових підручників і навчальних посібників;
введення нових предметів у навчальні плани;Слайд 9
Текст слайда:

Головні шляхи змін змісту

Компетентнісний підхід


інтенсивний шлях (передбачає сполучування програм, модульне навчання, диференційоване навчання, інтерактивні форми навчання)

Традиційний “знаннєвий” підхід
екстенсивний шлях (передбачає подрібнене предметне ділення, збільшення програм)Слайд 10
Текст слайда:

Орієнтири

Компетентнісний підхід

розвиток умінь ефективно користуватися знаннями;
варіативність термінів навчання;
індивідуальна траєкторія навчання

Традиційний “знаннєвий” підхід


накопичення знань;
регламентованість термінів навчання;
фронтальна форма навчанняСлайд 11
Текст слайда:

Очікувані результати

Компетентнісний підхід
формування ключових компетентностей;
особистісне зростання суб’єктів навчання;
забезпечення якісної освіти;
формування кадрової еліти

Традиційний “знаннєвий” підхід

формування знань, умінь, навичокСлайд 12
Текст слайда:

Основні вимоги до сучасних педагогічних технологій:

сприяння формуванню індивідуальної неповторної розвиненої особистості;
активізація процесу самоосвіти та самовиховання;
суб'єкт-суб'єктні відносини;
активізація пізнавальної діяльності;
самооцінювання та взаємооцінювання учнів;
сумісне цілепокладання;
розвиток критичного мислення.


Слайд 13
Текст слайда:

Технології компетентнісної освіти

модульно-розвивальна технологія;
технологія продуктивного навчання;
технологія проблемного навчання;
технологія евристичного навчання;
технологія проектного навчання;
інтерактивні технології навчання тощо.


Слайд 14
Текст слайда:

Умови формування компетентності

Діяльнісний характер навчан-ня

Розвиток самостійно-сті й відповідальності учня за процес і результати своєї діяльності

Створен-ня умов для розуміння учнями власних цінностей і набуття досвіду досягнен-ня мети

Чіткість і зрозумілість всім сторонам навчального процесу правил атестації.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика