Презентация на тему Методи наукових досліджень. Загальнонаукові та емпіричні методи

Презентация на тему Методи наукових досліджень. Загальнонаукові та емпіричні методи, предмет презентации: Образование. Этот материал содержит 10 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Методи наукових досліджень. Загальнонаукові та емпіричні методиСлайд 2
Текст слайда:

Метод

(гр. methodos — спосіб пізнання) у широкому розумінні означає «шлях до чогось», або спосіб діяльності суб’єкта у будь-якій сфері діяльності.
— це спосіб, шлях теоретичного або практичного пізнання дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання.
сукупність певних правил, прийомів, засобів та норм пізнання і дій щодо навколишнього світу.


Слайд 3
Текст слайда:

Методологія оперує:
Методами духовної (у тому числі наукової) діяльності

Методами практичної діяльності


Слайд 4
Текст слайда:
Слайд 5
Текст слайда:

Загальнонаукові методи наукового дослідження

Аналіз

Синтез

Індукція

Аналогія

Моделювання

Імовірнісні (статистичні) методи

Кореляційний аналіз

Регресійний аналіз

Імовірнісно-статистичні методи

Факторний аналіз

Кластерний аналіз

Контент-аналіз

Метод імплікаційних шкал

Метод класифікації і типології


Слайд 6
Текст слайда:

Теоретичні методи наукового дослідження

Формалізація (від лат. formalis — форма, правило) — метод, який базується на відволіканні від конкретного змісту досліджуваних явищ і поєднання їх на основі подібності форми.

Ідеалізація (фр. ideal — досконалість) — метод наукового дослідження, за допомогою якого подумки конструюються поняття про неіснуючі об’єкти, але такі, що мають прообрази у реальному світі.

Аксіоматичний метод (аксіома від грецьк. axioma — загальноприйняте) — метод побудови наукової теорії, за яким в основу мають бути покладені певні вихідні положення — аксіоми або постулати, з яких усі інші твердження цієї теорії мають виводитися суто логічним шляхом за допомогою доведень.

Гіпотетико-дедуктивний метод. Сутність цього методу полягає у створенні системи дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез, які є підґрунтям для виведення тверджень про емпіричні факти, справжнє значення яких невідоме. доведень.

Сходження від абстрактного до конкретного — це метод наукового дослідження, який характеризує рух теоретичної думки до найповнішого, всебічного та цілісного відтворення предмета.


Слайд 7
Текст слайда:

Емпіричні методи

Емпіричні методи побудовані на потребах практичної діяльності людини, осмислення якої допомагає зрозуміти сутність, особливості, характер явищ, ситуацій, процесів. Основу емпіричних методів становлять експерименти і спостереження.

Експеримент (лат. experimentum — проба, дослід) — це метод пізнання об’єкта, який передбачає активне і цілеспрямоване втручання дослідника в природні процеси існування предметів і явищ за допомогою науково організованих штучних, але близьких до реальності умов.


Слайд 8
Текст слайда:


Спостереження як метод пізнання забезпечує отримання первинної інформації про об’єкт дослідження у вигляді емпіричних характеристик.
Методи спостережень можуть бути прямими і непрямими.


Методи прямого спостереження — спостереження в реальному вимірі часу і на основі безпосереднього спілкування або прямих комунікацій;
непряме спостереження — це спостереження, яке спирається на опосередковані зв’язки і комунікації та опрацьовується за певних дискретних відрізків часу


Слайд 9
Текст слайда:


Органолептичні методи


сукупність правил, прийомів та процедур оцінювання об’єкта дослідження за допомогою органів відчуття


Слайд 10
Текст слайда:

Метод КЛАСИФІКАЦІЇ – це поділ явищ і понять, що їх характеризують на певні класи
ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ:

Принцип єдності критерію


Принцип співмірності поділу явищ і понять


Принцип альтернативності, або взаємовиключення


Принцип багатоступінчастості класифікації


Принцип повноти класифікації для кожного її ступеняОбратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика