Презентация на тему Болжау. Operations Management

Содержание

© Wiley 2010 Не үйренеміз? Болжаудың принициптері Болжау процесіндегі қадамдар Болжау әдістері мен олардың сипаттамалары Уақыт тізбегі және себеп-салдар модельдері

Слайд 1© Wiley 2010
Chapter 8 - Болжау
Operations Management
by
R. Dan Reid & Nada

R. Sanders
4th Edition © Wiley 2010


© Wiley 2010 Chapter 8 - Болжау Operations Management by R. Dan Reid & Nada R. Sanders

Слайд 2© Wiley 2010
Не үйренеміз?
Болжаудың принициптері
Болжау процесіндегі қадамдар
Болжау әдістері мен

олардың сипаттамалары
Уақыт тізбегі және себеп-салдар модельдері
© Wiley 2010 Не үйренеміз? Болжаудың принициптері Болжау процесіндегі қадамдар Болжау әдістері мен олардың сипаттамалары

Слайд 3© Wiley 2010
Не үйренеміз?
Деңгей, тренд, маусымдық өзгерістер, циклдер
Сызықтық регрессия арқылы

себеп салдар моделі
Болжамның дәлдігін есептеу
Болжау моделін таңдау
© Wiley 2010 Не үйренеміз? Деңгей, тренд, маусымдық өзгерістер, циклдер Сызықтық регрессия арқылы себеп салдар моделі

Слайд 4© Wiley 2010
Болжам принциптері
Болжам моделдерінің күрделілігі мен керекті ақпараттарға байланысты

әр түрлі болжамдар тудырады:
Болжамдар дәл бола бермейді
Болжамдар жинақталған, үлкен көлемдегі ақпараттарға дәлірек жасалады
Қысқа мерзімдік болжамдар дәлірек
© Wiley 2010 Болжам принциптері Болжам моделдерінің күрделілігі мен керекті ақпараттарға байланысты әр түрлі болжамдар тудырады:

Слайд 5© Wiley 2010
Болжам моделдерінің түрлері
Не болжану керек екендігі шешіледі
Уақыт аралығы,

талдау бірліктері
Керекті ақпаратты талдау және бағалау
Керекті ақпаратты анықтау және оның қолжетімділігін тексеру
Болжам моделін талдау және бағалау
Шығыны, қолдану жеңілдігі, дәлдігі
Болжамды жасау
Болжамның дәлдігін уақыт өте тексеру
© Wiley 2010 Болжам моделдерінің түрлері Не болжану керек екендігі шешіледі Уақыт аралығы, талдау бірліктері

Слайд 6© Wiley 2010
Болжам әдістері
Болжам әдістері екі топқа бөлінеді:

© Wiley 2010 Болжам әдістері Болжам әдістері екі топқа бөлінеді:

Слайд 7© Wiley 2010
Болжам модельдері
Сапалық әдіс -
Субьективті түрде болжанады
«Ақылды

таңдаулар» яғни Эксперттің ойы
Сандық әдіс – математикалық модельдеу
Математикалық модельдеу негізінде болжам жасалынады
© Wiley 2010 Болжам модельдері Сапалық әдіс - Субьективті түрде болжанады «Ақылды таңдаулар» яғни

Слайд 8© Wiley 2010
Сапалық әдістер

© Wiley 2010 Сапалық әдістер

Слайд 9© Wiley 2010
Сандық әдістер
Уақыт тізбегі моделі:
Болжам тарихи жиналған сандардың негізінде жасалады.


Болашақтағы оқиғалар өткен оқиғаларға ұқсас болады деп пайымдайды.
Себеп-салдар моделі
Себеп салдар қатынастарын зерттейді
Көрсеткіштер арқылы болашақты болжайды.

© Wiley 2010 Сандық әдістер Уақыт тізбегі моделі: Болжам тарихи жиналған сандардың негізінде жасалады. Болашақтағы оқиғалар

Слайд 10© Wiley 2010
Уақыт тізбегі моделі
Болжам жасаушы ақпарат:
Ақпарат = тарихи ақпарат+

кездейсоқ оқиғалар
Тарихи болжамдар:
Деңгей (ұзақ мерзімді орташа) – сандар тұрақты орташаның маңында өзгереді
Тренд – бірыңғай төмендеулер, жоғарылау әсері
Маусымдық – тұрақты көлемде жиі қайталанып тұратын өзгерістер
Цикл – экономикалық толқулар, өзгерістер арқылы туындайды.
Кездейсоқ айнымалылар болжанбайды.
© Wiley 2010 Уақыт тізбегі моделі Болжам жасаушы ақпарат: Ақпарат = тарихи ақпарат+ кездейсоқ оқиғалар Тарихи

Слайд 11© Wiley 2010
Уақьт тізбегі

© Wiley 2010 Уақьт тізбегі

Слайд 12© Wiley 2010
Уақыт тізбегі модельдері
Тым қарапайым:
Болжанатын шама өткен периодтағы нақты шамаға

тең.
Арифметикалық орташа:
Қолжетімді ақпараттың орташа мәні© Wiley 2010 Уақыт тізбегі модельдері Тым қарапайым: Болжанатын шама өткен периодтағы нақты шамаға тең. Арифметикалық

Слайд 13© Wiley 2010
Уақыт тізбегі
Өлшенген қозғалмалы орташа
«Экспоненциально взвешенное скользящее среднее»
Барлық өлшемдердің қосындысы 100% немесе

1.00
мысалы, Ct =0.5, Ct-1 =0.3, Ct-2 =0.2 (0,5+0,3+0,2=1.0)

Бір периодты екіншісімен салыстыра аламыз, соңғы ақпаратқа көбірек үлес берілуі мүмкін (Ct=.5)

© Wiley 2010 Уақыт тізбегі Өлшенген қозғалмалы орташа «Экспоненциально взвешенное скользящее среднее» Барлық өлшемдердің қосындысы 100% немесе 1.00

Слайд 14© Wiley 2010
Уақыт тізбегі
Exponential Smoothing:
Қолданылу оңайлығы мен керекті ақпараттарға байланысты ең

жиі қолданылатын уақыт тізбегі моделі.
Бастау үшін үш өлшем ғана керек:
Өткен периодтың болжамы (Ft)
Өткен периодтың нақты көлемі (At)
0 мен 1.0 арасындағы коэфициенттің мәні
Коэфициент жоғары болған сайын (мысалы 0.7 немесе 0.8) сол мәнге көбірек тәуелді болады.
© Wiley 2010 Уақыт тізбегі Exponential Smoothing: Қолданылу оңайлығы мен керекті ақпараттарға байланысты ең жиі қолданылатын уақыт

Слайд 15© Wiley 2010
Сызықтық тренд
Келесідегідей түзу сызықтық функция арқылы тренд қоса алынған

болжам жасай аламыз:
Y = a + bx мұнда
Y = X периодына арналған болжам
X = тәуелсіз айнымалы
A = X = 0 нүктесіндегі у мәні (Y intercept)
B = бұрыштық коэфициент


© Wiley 2010 Сызықтық тренд Келесідегідей түзу сызықтық функция арқылы тренд қоса алынған болжам жасай аламыз: Y

Слайд 16© Wiley 2010
Трендті болжам
Трендпен бірге есептелген болжам
1 қадам- Тарихи ақпаратпен болжам

жаса


2 қадам – Тренді есепте


3 қадам – тренді қоса алғандағы болжам
© Wiley 2010 Трендті болжам Трендпен бірге есептелген болжам 1 қадам- Тарихи ақпаратпен болжам жаса

Слайд 17© Wiley 2010
Дәл болжам моделін таңдау
Қолжетімді ақпараттың түрі
Кейбір әдістер көбірек

ақпарат қажет етеді
Дәлдіктің өлшемі
Дәлдікті арттыру үшін көбірек ақпарат керек
Болжам жасау мерзімі
3 ай vs. 10 жыл: екеуіне екі түрлі модель қажет
© Wiley 2010 Дәл болжам моделін таңдау Қолжетімді ақпараттың түрі Кейбір әдістер көбірек ақпарат қажет етеді

Слайд 18© Wiley 2010
Болжам жасау құралдары
Microsoft Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 тәрізді

қарапайым құралдар
SPSS, SAS, NCSS, Minitab сияқты статистикалық бағдарламалар
Forecast Master, Forecast Pro, Autobox, SCA сияқты арнайы болжам бағдарламалары
© Wiley 2010 Болжам жасау құралдары Microsoft Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 тәрізді қарапайым құралдар SPSS, SAS,

Слайд 19© Wiley 2010
Болжам
Компанияның келесілер үшін де болжам жасайтынын ұмытпауымыз қажет:
Заводтың сыйымдылығы

(9 апта),
Заводтың потенциалы мен жаңа заводтарға деген қажеттілік
Керекті жұмысшылар саны (11 апта).

© Wiley 2010 Болжам Компанияның келесілер үшін де болжам жасайтынын ұмытпауымыз қажет: Заводтың сыйымдылығы (9 апта), Заводтың

Слайд 20© Wiley 2010
Ұйымдағы болжам
Жалпы айтқанда операциялық менеджер қабылдайтын барлық шешім болжамдарға

сүйене отырып жасалынады:
Бәсекеге қабілеттік таңдаулары, процестегі өзгерістер, үлкен көлемдегі технологияларды сатып алу шешімі /3 апта/
Тактикалық жоспарлау, жұмысшылардың жұмыс кестесі /11 апта/
© Wiley 2010 Ұйымдағы болжам Жалпы айтқанда операциялық менеджер қабылдайтын барлық шешім болжамдарға сүйене отырып жасалынады:

Слайд 21© Wiley 2010
Ұйымдағы болжам
Ұйымның барлық бөлімдері үшін болжамның маңызы зор:
Маркетинг

бөлімі сұраныс пен сатылым деңгейін болжайды
Қаржылық бөлім акцияның бағасын, қаржылық жағдайды, капиталға деген қажеттілікті болжайды.
Ақпараттық жүйелер бөлімі ұйымның өзінде бар ақпаратты /data/ қалай сақтайтынын, болашақта қандай өлшемдегі database керек болатынын болжайды.
Адам ресурстары бөлімі болашақта керек болар жұмысшы санын, жұмыс түрлерін болжайды.
© Wiley 2010 Ұйымдағы болжам Ұйымның барлық бөлімдері үшін болжамның маңызы зор: Маркетинг бөлімі сұраныс пен

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика