Презентация на тему Цукровий діабет 1 і 2 типу. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, сучасна класифікація

Презентация на тему Презентация на тему Цукровий діабет 1 і 2 типу. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, сучасна класифікація, предмет презентации: Медицина. Этот материал содержит 44 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 І 2 ТИПУ. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ. ХРОНІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ. МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ.

План лекції:
Вступ.
Місце цукрового діабету в структурі захворювань ендокринної системи.
Етіологія, патогенез цукрового діабету. Сучасні аспекти питання про цукровий діабет.
Механізм дії інсуліну в організмі здорової людини.
Причини виникнення цукрового діабету, клініка і ускладнення.
Класифікація цукрового діабету.
Методи діагностики цукрового діабету.
Етіологія, патогенез ускладнень при цукровому діабеті.


Слайд 2
Текст слайда:

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ – МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА НАУКА, ЯКА ВИВЧАЄ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЯ – РІСТ ТА РОЗВИТОК. МЕТАБОЛІЗМ І РЕПРОДУКЦІЮ


Слайд 3
Текст слайда:

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ

ЕмільЕміль Теодор Кохер (1841–1917)

Фредерік Бантінг
(1891 – 1941)


Слайд 4
Текст слайда:

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ

Едуард Кендалл (1886–1972)

Тадеуш Райхштайн (1897–1996)


Філіп Генч 
(1896–1965)

Розалін Сасмен Ялоу  (1921–2011)

Суне Бергстрем
(1916–2004)

Джон Роберт Вейн  (1927–2004)


Слайд 5
Текст слайда:

Фредерік Бантінг

14.11.1891 - 21.02.1941


Слайд 6
Текст слайда:

Етапи відкриття інсуліну

1921 рік, травень – початок експериментів з перев′язкою панкреатичної протоки у собак;
1921 рік, липень – введення екстракту підшлункової залози після перев′язки її протоки собаці з видаленою залозою;
1921 рік, грудень – отримання очищеного інсуліну з екстракту підшлункової залози;
1922 рік, січень – початок клінічних досліджень інсуліну на людях. Перша людина – Леонард Томпсон (14 років);
1922 рік, листопад – отримання першого промислового зразка інсуліну на фірмі “Lilly” (США);
1923 рік, грудень – Нобелівська премія.


Слайд 7
Текст слайда:

З 1979 року розпочався синтез інсуліну за генно-інженерною біотехнологією, яка виявилася навпрочуд продуктивною.

За допомогою такого синтезу одержують 100 г інсуліну з 1000 л культуральної рідини (пекарські дріжджі), замість 800 кг підшлункової залози, які треба забрати у 4000 корів.


Слайд 8

Слайд 9
Текст слайда:

Diabetes: A global emergency


Слайд 10

Слайд 11
Текст слайда:

Diabetes around the world


Слайд 12
Текст слайда:

Цукровий діабет – ендокринно-обмінне захворювання, яке зумовлене абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну і супроводжується порушенням всіх видів обміну речовин з послідуючим розвитком ускладнень

Біологічна роль інсуліну
Посилення транспорту глюкози через цитолему клітин
Стимуляція ключових ферментів фосфорилювання глюкози
Поліпшення синтезу глікогену в печінці і в м'язах
Пригнічення глюконеогенезу
Посилення синтезу білка з амінокислот
Посилення ліпосинтезу і пригнічення ліполізу


Слайд 13
Текст слайда:

Діагностичні критерії цукрового діабету та інших гіперглікемій (ВООЗ, 1999)


Слайд 14
Текст слайда:

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (ВООЗ, 1999)

1. Цукровий діабет 1-го типу (деструкція β-клітин, яка зазвичай призводить до абсолютної інсулінової недостатності):
А. Автоімунний.
Б. Ідіопатичний.
2. Цукровий діабет 2-го типу (з переважаючою резистентністю до інсуліну і відносною інсуліновою недостатністю або з переважаючим секреторним дефектом і резистентністю до інсуліну чи без неї).
3. Інші специфічні типи:
A. Генетичні дефекти функції β-клітин: MODY-3 (хромосома 12, ген HNF-1а)/ MODY-2 (хромосома 7, ген глюкокінази).MODY-1 (хромосома 20, ген HNF-4а). Інші.
Б. Генетичні дефекти дії інсуліну:Резистентністъ до інсуліну типу А.Синдром Рабсона — Менденхолла. Ліпоатрофічний діабет. Інші.
В. Хвороби екзокринної частини підшлункової залози:Панкреатит.Травма/панкреатектомія. Неоплазії.Гемохроматозnf sy/
Г. Ендокринопатії: Акромегалія. Синдром Кушинга.Глюкагонома.Феохромоцитома. Тиреотоксикоз.Альдостерома.нші.
Д. Цукровий діабет, індукований ліками та хімічними речовинами:Нікотинова кислота. Глюкокортикоїди.Тиреоїдні гормони ін.
Е. Інфекції: Вроджена краснуха.Цитомегаловірус. Інші.
4. Гестаційний цукровий діабет.Слайд 15
Текст слайда:

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Ступені важкості:
легкий, середній, тяжкий

Стан компенсації:
Добра.
Задовільна.
Декомпенсація.

Наявність діабетичних ангіопатій і нейропатій:
Мікроангіопатія - ретинопатія, нефропатія, капіляропатія (нижніх кінцівок чи іншої локалізації).
Макроангіопатія - з переважним ураженням крупних судин (серця, мозку, ніг).
Універсальна мікро- та макроангіопатія.
Полінейропатія (периферійна, автономна, вісцеральна).
Енцефалопатія.

Ураження інших органів і систем: гепатоз, катаракта, дерматопатія, остеоартропатія та ін.

Гострі ускладення цукрового діабету:
Гіперкетонемічна кома.
Гіперосмолярна кома.
Гіперлактацидемічна кома.
Гіпоглікемічна кома.


Слайд 16
Текст слайда:

У якого пацієнта можна
запідозрити діабет?


Слайд 17
Текст слайда:

Фактори ризику цукрового діабету 2 типу,
наявність яких свідчить
про необхідність обстеження на ЦД 2 типу


Сімейний анамнез ЦД
ССЗ
Надмірна вага або ожиріння
Малорухливий спосіб життя.
Раніше ПТГ, порушення глікемії натщесерце і / або МС
АГ
Підвищений рівень ТГ, низький рівень ХСЛПВЩ або обох показників.
Гестаційний ЦД в анамнезі.
Народження дитини вагою більше 4 кг.
Синдром полікістозних яєчників.
Антипсихотична терапія при лікуванні шизофренії та / або важкі біполярні захворювання.


Слайд 18
Текст слайда:

Патогенез ЦД 1 типу

Вірусопошкоджуюча дія Зміна антигенності
на мембрану β-клітин, мембрани β-клітин
зниження регенерації β-клітин

Деструкція β-клітин Антитіла до острівців і (можливо через стадію інсуліта) β-клітин
Зменшення к-сті Зменшення к-сті
β-клітин β-клітинНедостатність секреції інсуліну

Вірусні інфекції


Слайд 19
Текст слайда:

Визначення цукрового діабету 2 типу за класифікацією діабету (ВОЗ, 1999, ADA, 1997, 2003)

Тип 2 (відрізняється від форм з переважаючою інсулінорезистентністю з відносною недостатністю інсуліну до форм з перевагою дефекту інсуліну з або без інсулінорезистентності)
Слайд 20
Текст слайда:

Патофізіологія цукрового діабету 2 типу – “зміна процесу”

Зменшення засвоєння глюкози

Підвищення ліполізу

Збільшення реабсорбції глюкози

Збільшення печінкової продукції глюкози

Зменшення інкретинового ефекту

Гіперглікемія


Слайд 21
Текст слайда:

Критерії МС Міжнародної Діабетичної Федерації
(IDF, 2005):
ожиріння вісцерального типу –
ОТ (см) для європейців:
>94 см у чол., >80 см у жін.
плюс наявність будь-яких двох чинників з чотирьох перерахованих показників:

ТГ >1,7 ммоль/л;

ЛПВГ < 1,03 ммоль/л у чол.
і < 1,29 ммоль/л у жін.;

АГ (рівень сист. АТ > 130 мм рт ст або рівень діаст. АТ > 85 мм рт ст);

глюкоза в плазмі крові натщесерце >5,6 ммоль/л або раніше діагностований ЦД 2 типу.

Метаболічний синдром
(синдром “Нового світу”)


Слайд 22

Слайд 23
Текст слайда:

Жирова тканина-багатофункціональний ендокринний орган

ВЖК

Естрогени

Резистін

ТНФ-α

ІАП-1

Стероїди

Вісфатин

ІЛ-6

ІЛ-1

Ейкозаноїди

Ангіотензиноген

Ангіотензин ІІ

Ліпопротеїнова

ліпаза


Слайд 24
Текст слайда:

Диференціація 1 і 2 типів цукрового діабету
Діабет 1 типу (інсулінозалежний)
1.Спонтанний необґрунтований провокуючими факторами катоацидоз в період маніфестації діабету.
2. Гіперглікемія в момент виявлення цукрового діабету вище 12 ммоль/л
3. Дефіцит маси тіла.
4.Прогресуюча спонтанна втрата маси тіла протягом короткого часу (1-3 місяці)
5.Наявність в анамнезі інфекційних захворювань вірусного характеру, які за 1-3 місяці були попередниками маніфестації діабету.
6. Наявність у даного хворого органоспецифічних захворювань автоімунного генезу (автоімунний тиреоїдит, хвороба Аддісона, гіпоацидний гастрит, перніциозна анемія та ін.)
7. Обтяжений спадковий анамнез з автоімунних захворювань.
8. Вік хворого в період маніфестації захворювання менше 30 років.

При наявності чотирьох і більше вище перерахованих ознак з великою ймовірністю (до 95%) можна стверджувати, що у хворого цукровий діабет 1 типу


Слайд 25
Текст слайда:

Основні
скарги
хворих

Значна
загальна
слабкість

Спрага

Сухість у роті

Свербіж
шкіри

Підвищення
апетиту

Схуднення

Поліурія


Слайд 26
Текст слайда:

Клініка цукрового діабету

УРАЖЕННЯ ШКІРИ

УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ ШКТ

УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

УРАЖЕННЯ НИРОК

ДІАБЕТИЧНА АНГІОПАТІЯ

Сухість шкіри, рубеоз обличчя, діабетичний міхур,
ліпоїдний некробіоз, ксантоми, піодермія та
грибкові ураження, вітіліго, ліпоатрофія

Прогресуючий карієс, парадонтоз, альвеолярна піорея, гінгівіт,
стоматит, хронічний гастрит, дуоденіт, зниження моторної
функції шлунка, порушення функції кишечника, жировий
гепатоз, дискінезії жовчного міхура, хронічний холецистит


Слайд 27
Текст слайда:


УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ

Наказ МОЗ України 21.12.12 № 1118 Наказ Міністерства охорони здоров’я України 29 грудня 2014 № 1021


Слайд 28
Текст слайда:

Всебічні цілі терапії, які треба досягти при лікуванні цукрового діабету 2 типу УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Наказ МОЗ України 21.12.12 № 1118)


Слайд 29
Текст слайда:

HbA1c - найважливіший критерій діагностики та лікування ЦД

HbA1c - глікований гемоглобіновий комплекс, який формується внаслідок приєднання гемоглобину до глюкози

Сформований глікований гемоглобін залишається незмінним впродовж 3 - 3,5 місяців життя еритроцита.

Визначення глікованого гемоглобіну - метод контролю лікування хворих на ЦД і критерій ризику развитку діабетичних ускладнень.

Klepzig H. et al. European Heart Journal. 1999;10:439-46


Слайд 30
Текст слайда:

ХРОНІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ:


Слайд 31
Текст слайда:

ДІАБЕТИЧНІ АНГІОПАТІЇ

МІКРОАНГІОПАТІЇ

МАКРОАНГІОПАТІЇ

УНІВЕРСАЛЬНА ДІАБЕТИЧНА
АНГІОПАТІЯ (поєднання макро- та мікроангіпатій)

нефропатія
ретинопатія
мікроангіопатія нижніх кінцівок
генералізована мікроангіопатія, в тому числі
мікроангіопатія шкіри, м'язів та внутрішніх органів

аорти та вінцевих артерій
судин мозку
периферичних судин
загальний атеросклероз

Слайд 32
Текст слайда:

Патогенетичні ланки хронічних ускладнень цукрового діабеті


Поліоловий шлях утилізації глюкози

Оксидативний стрес

Гексозаміновий шлях утилізації глюкози

Активація протеїнкінази С

Гіперпродукція КПНГ

Порушення мікроциркуляції

Зниження нейротрофізму


Слайд 33
Текст слайда:

Діабетична нефропатія (ДН) -

специфічне захворювання нирок на тлі ЦД, яке характеризується розвитком вузликового або дифузного гломерулосклерозу, що призводить до розвитку хронічної ниркової недостатності.


Слайд 34

Слайд 35
Текст слайда:

Діабетична нефропатія

Здорові гломерулярні
капіляри

Склерозовані
вузлові
гломерулярні
капіляри


Слайд 36
Текст слайда:


Характеристика стадій ХХН за ШКФ, рівнем креатиніну плазми та рекомендації


Слайд 37
Текст слайда:

Синдром діабетичної стопи Клінічні форми:

Нейропатична

Ішемічна


Слайд 38
Текст слайда:

Діабетична ретинопатія Стадії ретинопатії:

Непроліферативна ретинопатія

Препроліферативна ретинопатія

Проліферативна ретинопатія


Слайд 39
Текст слайда:

Класифікація нейропатій
(В. М. Прихожан, 1981)


Слайд 40
Текст слайда:

Тести визначення чутливості

Камертон


TipTherm

Функція великих волокон
Функція малих волокон

Монофіламент 10г

НейропластирCoCl2 + 6H2O → CoCl2.6H2O

Блакитне

Рожеве

Papanas & Ziegler, J Diab Comp, 2009Слайд 41
Текст слайда:

Градуйований камертон C-64 Hz Rydel-Seiffer


Слайд 42
Текст слайда:

Діабетична автономна нейропатія (ДАН)- тяжке ускладнення, яке спостерігається у 16,8-54,0 % хворих на ЦД


нейропатія органів кровообігу
гастроінтестинальна форма
нейропатія органів дихання(апное, гіпервентиляційний синдром, порушення контролю центральної нервової системи за диханням, зменшення продукції сурфактанта)
урогенітальна форма
порушення функції потових залоз та терморегуляції (дистальний гіпо- та ангідроз, гіпергідроз при вживанні їжі)
нейропатія мозкового шару надниркових залоз (безсимптомна гіпоглікемія)
діабетична кахексія (прогресуюче виснаження)


Слайд 43
Текст слайда:

НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВОА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ У 24-88% хворих на ЦД діагностують НАЖХП
Стеатогепатоз

Стеатогенний
цироз

Стеатогепатит

70-95%

20-72%

? 5-15%


Слайд 44
Текст слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика