Презентация на тему Санітарно-гігієнічна експертиза проектів.Системи забудов лікарень та їх гігієнічна оцінка

Презентация на тему Презентация на тему Санітарно-гігієнічна експертиза проектів.Системи забудов лікарень та їх гігієнічна оцінка, предмет презентации: Медицина. Этот материал содержит 105 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Санітарно-гігієнічна експертиза проектів.Системи забудов лікарень та їх гігієнічна оцінка. Гігієнічні вимоги до земельних ділянок під забудову ЛПУ та їх території.

Автор: кандидат медичних наук ст.викладач
Соколовська I.A.
Кафедра гігієни та екологіїСлайд 2
Текст слайда:

План

1)Структура та класифікація лікарень за спеціалізацією.
2)Законодавче регулювання будівництва та реконструкції лікарень в Україні.
3)Проектування та види забудови лікарень. Організація їх роботи згідно з гігієнічними вимогами.
4) Організація озеленення лікарняної ділянки, правила розміщення різних за спеціалізацією лікарень.
5)Розміщення функціональних зон на території лікарняної ділянки.
6)Відділення,які входять до складу лікарні загального типу, правила їх розміщення згідно з санітарними нормами.
7)Структура та оснащення приймального відділення та стаціонару

Соколовська І.А.


Слайд 3
Текст слайда:

До закладів охорони здоров`я відносять такі об`єкти: 1.лікувально-профілактичні заклади, 2.санаторії, 3.профілакторії, 4.аптеки, 5.станції переливання крові.

Соколовська І.А.


Слайд 4
Текст слайда:

Лікарні це -лікувально-профілактичні заклади, необхідні для надання населенню стаціонарної допомоги.

Соколовська І.А.


Слайд 5
Текст слайда:


Лікарні можуть проектуватися у комплексі з поліклінікою або станцією швидкої і невідкладної медичної допомоги, пологовим будинком, перинатальним центром.

Соколовська І.А.


Слайд 6
Текст слайда:

Улаштування та організація діяльності ЛПЗ, згідно з гігієнічними вимогами, дають можливість створити:
- найкращі умови зовнішнього середовища для хворих;
- сприяють впровадженню лікувально-охоронного режиму;

Соколовська І.А.


Слайд 7
Текст слайда:


- запобігають виникненню внутрішньолікарняних інфекцій;
- полегшують лікувальну роботу медичного персоналу;

Соколовська І.А.


Слайд 8
Текст слайда:

- сприяють як найшвидшому видужанню хворих та забезпеченню оптимальних умов для діяльності медичних працівників.
Адже без відповідних гігієнічних умов терапевтичні дії є безсилими.

Соколовська І.А.


Слайд 9
Текст слайда:

В залежності від району обслуговування багатопрофільні лікарні поділяють на: - дільничні; - районні; - центральні районні; - міські; - обласні (краєві).

Соколовська І.А.


Слайд 10
Текст слайда:

Самостійними типами лікарень є: 1.лікарні швидкої медичної допомоги 2.лікарні відновного лікування 3.дитячі лікарні

Соколовська І.А.


Слайд 11
Текст слайда:


Для надання стаціонарної допомоги певного профілю предназначені спеціалізовані лікарні:

інфекційна туберкульозна

психіатрична
Соколовська І.А.


Слайд 12
Текст слайда:

Спеціалізованими стаціонарними закладами являються і пологові будинки, які надають медичну допомогу вагітним, породілям, новонародженим, гінекологічним хворим.

Соколовська І.А.


Слайд 13
Текст слайда:

Будівництво і реконструкція лікарень в нашій країні ведеться у відповідності із СНіП 2.08.02-89 «Громадські будівлі та споруди»

Соколовська І.А.


Слайд 14
Текст слайда:

З урахуванням санітарних правил облаштування, оснащення і експлуатації лікарень, пологових будинків та других лікувальних стаціонарів(СанПіН 5170-90).

Соколовська І.А.


Слайд 15
Текст слайда:

Існує 4 основні системи забудови лікарняних комплексів: 1. децентралізована; 2. централізована; 3. змішана; 4. централізовано-блочна.

Соколовська І.А.


Слайд 16
Текст слайда:

1.При децентралізованій, або павільйонній, системі забудови лікарняний заклад -1.складається з ряду окремих, порівняно невеликих, малоповерхових корпусів (павільйонів),
2. в яких розміщуються різні за профілем лікувальні відділення.

Соколовська І.А.


Слайд 17
Текст слайда:

Слід відзначити, що її перевагою є: 1.добра ізоляція відділень лікарні між собою, що, у свою чергу,
2.полегшує запровадження лікувально-охоронного режиму і
3.запобігає виникненню внутрішньолікарняних інфекцій.

Соколовська І.А.


Слайд 18
Текст слайда:

2. Централізована система забудови характеризується тим, що :
1.лікувальний заклад міститься в одному багатоповерховому будинку,
2.при цьому здешевлюється будівництво.

Соколовська І.А.


Слайд 19
Текст слайда:

Також -1.полегшується експлуатація санітарно-технічних служб, 2.скорочуються шляхи пересування хворих і медичного персоналу від окремих відділень до діагностичних і фізіотерапевтичних кабінетів.

Соколовська І.А.


Слайд 20
Текст слайда:

3. Змішана система забудови передбачає 1.об'єднання в одному головному корпусі лікарні загальносоматичних відділень, 2.лікувально-діагностичних кабінетів, лабораторій, централізованого приймального покою тощо.

Соколовська І.А.


Слайд 21
Текст слайда:

Разом із тим, в окремих будинках розміщуються поліклініка, інфекційне та пологове відділення, секційна і господарські служби. Ця система поєднує позитивні властивості децентралізованої та централізованої систем.

Соколовська І.А.


Слайд 22
Текст слайда:

4.Зараз частіше застосовують централізовано-блочну систему, при якій лікарня складається з декількох корпусів (терапевтичного, хірургічного), зблокованих в одне ціле.

Соколовська І.А.


Слайд 23
Текст слайда:

За допомогою підземних, наземних або поверхових переходів на каталках перевозять хворих, пересувну лікувально-діагностичну апаратуру і різноманітні вантажі, що дозволяє більш ефективно застосовувати можливості лікувального закладу.

Соколовська І.А.


Слайд 24
Текст слайда:

Основним елементом архітектурної композиції при застосуванні централізовано-блочної системи є головний корпус - лікувально-діагностичний блок, до якого приєднуються стаціонар і поліклініка.

Соколовська І.А.


Слайд 25
Текст слайда:


Такий варіант, у свою чергу, забезпечує якцентралізацію медичних процесів, так і використання обладнання та реалізацію принципу ізоляції окремих лікувальних відділень.

Соколовська І.А.


Слайд 26
Текст слайда:

Централізовано-блочна система дозволяє об'єднати функціонально однорідні підрозділи і створити відповідні комплекси (операційний, стерилізаційний, рентгенодіагностичний, лабораторний тощо).

Соколовська І.А.


Слайд 27
Текст слайда:


У західних країнах через обмежену площу земельної ділянки часто будують централізовано-блочні лікарні у декілька наземних і 2-3 підземні поверхи.

Соколовська І.А.


Слайд 28
Текст слайда:

В яких розміщують 1.операційний комплекс, 2.стерилізаційний відділ, 3.бомбогазосховище, 4.господарські та 5.допоміжні служби.

Соколовська І.А.


Слайд 29
Текст слайда:

При цьому на сьогоднішній день технічні і інженерні можливості дозволяють повністю забезпечити 1.кондиціонування повітря, 2.раціональне опалення та 3.освітлення і створити на всіх об'єктах нормальні й стабільні умови праці.

Соколовська І.А.


Слайд 30
Текст слайда:

В Україні однаковою мірою функціонують лікарні всіх систем. Оскільки наука і техніка, в тому числі й медицина, технологія лікарської справи, санітарна техніка, постійно зазнають вдосконалення, поглиблення і наукового розвитку.

Соколовська І.А.


Слайд 31
Текст слайда:

Особливі вимоги пред'являють до лікарняної ділянки:

1. При розміщенні лікарні на околиці населеного пункту легше вибрати ділянку, достатню за розмірами й озелененням.Соколовська І.А.


Слайд 32
Текст слайда:

2.Тут менше шуму, пилу і гігієнічного комфорту значною мірою залежить від місця розташування та інших, чистіше повітря.


Соколовська І.А.


Слайд 33
Текст слайда:

3.Тому туберкульозні, психіатричні лікарні або реабілітаційні центри, не пов'язані з амбулаторним прийомом хворих, будують за межами населеного пункту.

Соколовська І.А.


Слайд 34
Текст слайда:

4. Амбулаторії, щоб наблизити медичну допомогу до населення, доцільно розміщувати у центрі району обслуговування.

5. А лікарні загального типу, які мають стаціонар і поліклініку, нерідко розташовують у межах селітебної зони.

Соколовська І.А.


Слайд 35
Текст слайда:


Земельна ділянка повинна знаходитися з навітряного боку і на значній відстані від джерел шуму та об'єктів забруднення повітря. Необхідно, щоб рівень шуму на її території в денний час не перевищував 45 дБ, у нічний - 35 дБ.

Соколовська І.А.


Слайд 36
Текст слайда:

Земельна ділянка лікувально-профілактичного закладу повинна розташовуватись на добре інсольованій та провітрюваній території.

Соколовська І.А.


Слайд 37
Текст слайда:

Бажано, щоб вона знаходилась поблизу :
1.від водопровідної мережі, 2.каналізаційних комунікацій, 3.джерел водопостачання

Соколовська І.А.


Слайд 38
Текст слайда:

Якомога далі від місць спуску стічних вод, а також поза зоною впливу промислових підприємств та інших джерел забруднення навколишнього середовища.

Соколовська І.А.


Слайд 39
Текст слайда:

Площа земельної ділянки для лікарень загального типу, залежно від загальної кількості ліжок, повинна складати від 80 до 300 м2, для дитячих лікарень - від 135 до 250 м2 з розрахунку на 1 ліжко.

Соколовська І.А.


Слайд 40
Текст слайда:


Для лікарень, що розташовані у приміській зоні, площа земельної ділянки збільшується, порівняно з вказаними, на 15-20 %.

Соколовська І.А.


Слайд 41
Текст слайда:


Соколовська І.А.


Слайд 42
Текст слайда:

Вибираючи земельну ділянку під забудову, необхідно мати інформацію про те, що раніше було розташовано на цій території.

Соколовська І.А.


Слайд 43
Текст слайда:

Недопустимо використовувати ділянки, на яких були розміщені:
1.склади отрутохімікатів, 2.радіоактивних речовин, 3.сміттєзвалища,якщо рівень залягання ґрунтових вод становить менше 1,5 м до підошви фундаменту.

Соколовська І.А.


Слайд 44
Текст слайда:

Спеціалізовані лікарні чи лікарняні комплекси (з кількістю лікарняних місць більше 1000), призначені для перебування хворих протягом довгого часу, їх необхідно розміщувати в приміській зоні чи окраїнах району.

Соколовська І.А.


Слайд 45
Текст слайда:

По можливості в зелених масивах, з дотриманням розривів від населеної території не менш, ніж 1000 м. Площа зелених насаждень повинна становити не менше 60 % загальної площі ділянки, а площа садово-паркової зони - 25 м2 на чоловіка.

Соколовська І.А.


Слайд 46
Текст слайда:


Соколовська І.А.


Слайд 47
Текст слайда:

Ділянка лікарні повинна мати по периметру полосу зелених насаджень шириною не менше 15 м з двухрядної посадки високостволових дерев та ряду чагарників.

Соколовська І.А.


Слайд 48
Текст слайда:

До території лікарень мають бути прилаштовані зручні підїздні шляхи з твердим покриттям.
Тверді покриття повинні мати внутрішні проїзди та пішохідні доріжки.

Соколовська І.А.


Слайд 49
Текст слайда:


Соколовська І.А.


Слайд 50
Текст слайда:

На земельній ділянці виділяють ряд функціональних зон:
- 1.зону лікувальних корпусів для неінфекційних хворих
- 2.зону інфекційного та пологового відділень
- 3.зону поліклініки

Соколовська І.А.


Слайд 51
Текст слайда:

- 4.зону радіологічного та патологоанатомічного корпусів
- 5.садово-паркову та господарську зони.
Ділянка повинна мати окремі в'їзди до лікувальних корпусів і господарської зони та патологоанатомічного відділення.

Соколовська І.А.


Слайд 52
Текст слайда:

На території лікарні мають бути такі зони:

-1.лікувальних комплексів для інфекційних і неінфекційних хворих;

-2.патологоанатомічного корпусу

Соколовська І.А.


Слайд 53
Текст слайда:

- господарських та інженерних споруд.
- садово-паркова;
- поліклініки.

Соколовська І.А.


Слайд 54
Текст слайда:

До складу лікарні загального типу входять:
1) приймальне відділення;
2) стаціонар із терапевтичним і хірургічним, акушерсько-гінекологічним,

Соколовська І.А.


Слайд 55
Текст слайда:


-дитячим, інфекційним, анестезіологічно-реанімаційним,
-радіологічним відділенням, відділенням переливання крові з банком крові та кровозамінників ;

Соколовська І.А.


Слайд 56
Текст слайда:

3) поліклініка;
4) лікувально-діагностичні підрозділи з відділеннями функціональної діагностики, рентгенодіагностики, фізіотерапевтичним, реабілітації та лікувальної фізкультури;
5) патологоанатомічне відділення.


Соколовська І.А.


Слайд 57
Текст слайда:

6) допоміжні служби - харчоблок, пральня з дезкамерою, центральний стерилізаційний відділ, майстерні з ремонту медичної техніки й апаратури, гараж, овочесховище;
7) адміністративно-господарська частина - канцелярія, медичний архів, бібліотека.

Соколовська І.А.


Слайд 58
Текст слайда:


Розміщення всіх вищезазначених підрозділів у лікарняних будівлях залежить від системи лікарняного будівництва.

Соколовська І.А.


Слайд 59
Текст слайда:

Будинок поліклініки розташовують ізольовано,на відстані 30-50 м від лікувальних корпусів. Необхідно, щоб вхід у поліклініку був окремим.

Соколовська І.А.


Слайд 60
Текст слайда:Соколовська І.А.


Слайд 61
Текст слайда:

Площа забудови лікарні повинна становити 12-15 %, зона зелених насаджень — не менше 60 %, решта території - пішохідні й проїжджі дороги. Ширина захисної зеленої смуги за периметром ділянки - 15-30 м.

Соколовська І.А.


Слайд 62
Текст слайда:

Смуги зелених насаджень повинні бути розташовані між функціональними зонами лікарень шириною 15 м.

Соколовська І.А.


Слайд 63
Текст слайда:

Санітарний розрив між лікувальними корпусами та харчоблоком, патологоанатомічним корпусом і захисною смугою зелених насаджень - не менше ніж 30 м. Патологоанатомічний відділ з моргом розміщують в ізольованому місці, якого не видно з вікон лікарні.

Соколовська І.А.


Слайд 64
Текст слайда:

Приймальне відділення
Приймання хворих є дуже відповідальною ділянкою роботою лікарні. Тут складається перше враження хворого про заклад, покликаний вилікувати його.

Соколовська І.А.


Слайд 65
Текст слайда:

Даний момент має велике значення для психологічного настрою пацієнта та успіху лікування. Таким чином, можна сказати, що приймальне відділення є дзеркалом лікарні.

Соколовська І.А.


Слайд 66
Текст слайда:

Із підвітряного боку і нижче за рельєфом місцевості, на відстані 30-40 м від лікарняних будинків, розташовують господарське подвір'я з центральною котельнею, пральнею,

Соколовська І.А.


Слайд 67
Текст слайда:


дезінфекційною камерою, гаражами, складськими приміщеннями, овочесховищем.
Господарське подвір'я ізолюють від інших зон смугою зелених насаджень завширшки 8-10 м.

Соколовська І.А.


Слайд 68
Текст слайда:

До складу приймального відділення входять:

- вестибюль
- довідкова
- роздягальня
- ванни-душові
-убиральня


Соколовська І.А.


Слайд 69
Текст слайда:

Слід відзначити, що перераховані частини розташовуються за потоковим принципом. Більшість хворих приймають у приймальному відділенні, яке міститься в головному корпусі.

Соколовська І.А.


Слайд 70
Текст слайда:

Окремими потоками йдуть інфекційні хворі, породіллі, хворі із шкірно-венеричною патологією та діти.

Соколовська І.А.


Слайд 71
Текст слайда:

Хворі, направлені лікарями поліклініки на стаціонарне лікування, звертаються у приймально-виписну канцелярію, де їх приймає черговий медперсонал.

Соколовська І.А.


Слайд 72
Текст слайда:

Там пацієнтів реєструють, якщо необхідно - обстежують, проводять санітарну обробку, видають лікарняний одяг, взуття, рушник, дають направлення, вказують номер палати і проводять у відповідне відділення.

Соколовська І.А.


Слайд 73
Текст слайда:

Породіллі, минаючи канцелярію, потрапляють в акушерсько-гінекологічне відділення, заразні хворі - в інфекційне відділення.

Соколовська І.А.


Слайд 74
Текст слайда:

Хворих, які потребують швидкої допомоги, направляються безпосередньо у лікувальне відділення приймального відділення. Це одна або дві великі палати на 10-12 ліжок, які розділено шторами з тканини або плівкового матеріалу, утворюючи начебто бокси. До кожного ліжка підведено трубопроводи для подачі кисню й інших медичних газів.

Соколовська І.А.


Слайд 75
Текст слайда:

Біля кожного ліжка є настінні електричні лампи, сигналізація, яка дозволяє викликати медперсонал. Палати обладнано тумбочками, шафами для медикаментів та особистих речей хворого. У приміщенні є діагностична і лікувальна пересувна апаратура, яка в лічені секунди може бути подана до будь-якого ліжка. У палаті є умивальник.

Соколовська І.А.


Слайд 76
Текст слайда:

Стаціонар складається із спеціалізованих відділень, призначених для пацієнтів із захворюваннями одного профілю. Спеціалізоване відділення є найважливішим функціональним елементом лікарні.

Соколовська І.А.


Слайд 77
Текст слайда:

Якщо в ньому міститься понад 30 ліжок, його організовують із палатних секцій і розташованих між ними приміщень, які є спільними для всього відділення.

Соколовська І.А.


Слайд 78
Текст слайда:

1. Ліжка 1-го класу призначені для реанімації та інтенсивного лікування: їхня частка сягає 20 % щодо всіх ліжок. Це найбільш вартісні й оснащені ліжка і потребують відповідного штатного забезпечення.

Згідно із сучасною світовою наукою і практикою, ліжковий фонд стаціонару поділяється на чотири класи:

Соколовська І.А.


Слайд 79
Текст слайда:

2. Ліжка 2-го класу - для відновлювального лікування. Орієнтовно їхня частка становить 45 % усього ліжкового фонду.

Соколовська І.А.


Слайд 80
Текст слайда:

3. Ліжка 3-го класу - для тривалого лікування хворих із хронічною патологією. Складають 20 % усього ліжкового фонду.
4. Ліжка 4-го класу - для медико-соціального призначення, їх найменше - 15 %. Ліжка 2-го і 3-го класів становлять дві третини всього ліжкового фонду (65 %). Вони можуть бути організовані у вигляді денних стаціонарів або стаціонарів удома.

Соколовська І.А.


Слайд 81
Текст слайда:

Патологоанатомічний корпус має бути максимально ізольованим від палатних корпусів та не проглядуватися з вікон лікувальних та рододопоміжних приміщень. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів, харчоблоків має бути не менше 30 м.

Соколовська І.А.


Слайд 82
Текст слайда:

На території інфекційної лікарні мають бути виділені «чиста» та «брудна» зони, ізольовані одна від одної лінією колючих земельних насаждень. На виїзді із «брудної» зони має бути передбачена покрита площа для дезінфекції транспорту.

Соколовська І.А.


Слайд 83
Текст слайда:


Соколовська І.А.


Слайд 84
Текст слайда:

Вимоги: Відстань між корпусами з вікнами палат має бути 2,5 м висоти протилежностоячої будівлі, але не менше 25 м. Віварій повинен знаходитися на відстані не менш, ніж 50 м від палат та 100 м від жилих приміщень.Соколовська І.А.


Слайд 85
Текст слайда:

Прибирання території повинно проводитися щоденно. Для прибирання сміття та побутових відходівна території встановлюються сміттєві баки зі щільно прилягаючими кришками на спеціальних площадках з асфальтним чи бетоновим покриттям.Соколовська І.А.


Слайд 86
Текст слайда:

Відстань площадки зі сміттєвими баками до палатних та лікувально-діагностичних відділень має бути не менше 25 м. Сміттєві баки повинні систематично підлягати промиванню та дезінфекції.Соколовська І.А.


Слайд 87
Текст слайда:


Вивіз сміття та харчових відходів має здійснюватися щоденно.

Територія лікарні має бути віддалена від джерел шуму і забруднення повітря, грунту та води.Соколовська І.А.


Слайд 88
Текст слайда:

Між промисловими підприємствами та лікарняними ділянками встановлюються санитарно-захисні зони шириною залежно від шкідливості виробництва (СанПіН 22.1.1/2.11.1031-01). Найбільш зручною для розміщення лікарняного комплексу є ділянка прямокутної форми зі співвідношенням сторін 1:2, 2:3.Соколовська І.А.


Слайд 89
Текст слайда:

Лікарняна будівля повинна бути розміщена у напрямку зі сходу на захід, палати для інфекційних хворих краще розміщувати з оріентацією на південну сторону горизонту, операційні – на північну, для інших допустима вільна орієнтація.

Соколовська І.А.


Слайд 90
Текст слайда:

Адміністративно-господарчі будівлі можна розміщувати на межу ділянки. Щільність забудови ділянки лікарні повиннав межах 12-15%. знаходитись Площа земельних насаджень та газонів займає не менше 60% территорії.

Соколовська І.А.


Слайд 91
Текст слайда:

В інфекційних лікарнях та відділеннях багатопрофільних лікарень для прийому хворих передбачаються приймально-оглядові бокси, кількість яких визначається в залежності від кількості ліжок у відділенні: - до 60 ліжок - 2 бокси, - від 60 до 100 ліжок - 3 бокси, - від 100 ліжок — 3 4- 1 (додатковий бокс на кожні 50 ліжок у відділеннях).

Соколовська І.А.


Слайд 92
Текст слайда:

До складу приміщень прийомно-оглядового боксу повинні входити: - вхідний тамбур (зовнішній); - оглядове приміщення; - прибиральна та пердбокс, який служить шлюзом для входу персоналу з коридору прийомного відділення.

Соколовська І.А.


Слайд 93
Текст слайда:

Площі приміщень прийомного відділення повинні становити: оглядова (без гінекологічного крісла) — 18 м2; санітарний пропусник: роздягальня - 6 м2, ванна з душем - 10 м2, процедурна - 12 м2, перев`язочна - 22 м2.Соколовська І.А.


Слайд 94
Текст слайда:

Внутрішнє планування прийомного відділення має забезпечувати профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, які іноді приводять до status letalis

Соколовська І.А.


Слайд 95
Текст слайда:

Серед факторів, сприятливих для зростання внутрішньолікарняних инфекцій, можна відзначити такі: 1) поява нових діагностичних та лікувальних маніпуляцій; 2) приймання лікарських засобів (іммунодепрессантів), подавляючих іммунітет.

Соколовська І.А.


Слайд 96
Текст слайда:

Серед госпіталізованих пацієнтів зросла кількість людей похилого віку, ослаблених дітей, пацієнтів з раніше невиліковними хворобами. Важливу роль в профілактиці внутрішньолікарняної вдіграє сестринський персонал. Контроль за внутрішньо- лікарняними інфекціями здійснюють спеціалісти.

Соколовська І.А.


Слайд 97
Текст слайда:

До складу боксів повинні входити: - санвузол (туалет + ванна), - палата, - шлюз між палатою та коридором, тамбур із виходом назовні. Полубокс назначений для індивідуальної госпіталізації хворого, але, на відміну від боксу, не має зовнішнього виходу.

Соколовська І.А.


Слайд 98
Текст слайда:

Нормативи площі палати на ліжко: - інфекційне та туберкульозне відділення для дорослих - 7,5 м2 на ліжко, для дітей - 6,5 м2 на ліжко; - опікове- 10,0 м2 на ліжко; - інтенсивної терапії — 13,0 м2 на ліжко; - дитячі неінфекційні — 6,0 м2 на ліжко; - інші — 7,0 м2 на ліжко.

Соколовська І.А.


Слайд 99
Текст слайда:

Основою стаціонару є палатна секція, що складається з: 1. палат 2.поста чергової медичної сестри 3.кабінету лікаря 4.процедурної 5.буфетної

Соколовська І.А.


Слайд 100
Текст слайда:

6. клізменної, туалету для хворих 7. приміщення для миття суден 8. приміщення для брудної білизни
9. кладової чистої білизни 10. приміщення денного знаходження хворих.

Соколовська І.А.


Слайд 101
Текст слайда:

При поєднанні палатних секцій в відділення передбачаються деякі приміщення: - кабінет завідуючого; - кімната старшої медичної сестри, - кімната сестри-господарки; - приміщення для збереження аппаратури; - приміщення для персоналу; -туалет для персоналу.

Соколовська І.А.


Слайд 102
Текст слайда:

В палатній секції для дорослих допускається знаходження 30 ліжок; для дітей до 1 року -24 ліжка.

Соколовська І.А.


Слайд 103
Текст слайда:

Окрім палатних відділень до структури палатних відділень належать: - приймальне відділення; - приміщення виписки; - операційні блоки та операційний відділ; - відділ функціональної діагностики;

Соколовська І.А.


Слайд 104
Текст слайда:

- клініко-діагностичні лабораторії; - патологоанатомічне відділення; - аптека; - стерилізаційне відділення; - пральні; - харчоблок.

Соколовська І.А.


Слайд 105
Текст слайда:

Спасибо за внимание!

Соколовська І.А.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика