Презентация на тему Організація роботи денних і домашніх стаціонарів

Презентация на тему Організація роботи денних і домашніх стаціонарів, предмет презентации: Медицина. Этот материал содержит 23 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Організація роботи
денних і домашніх
стаціонарів

Лектор: к.мед.н. Лісова О.О.


Слайд 2
Текст слайда:

АКТУАЛЬНІСТЬ

Профілактична спрямованість страхової медицини і випливаюча з цього необхідність зміни організаційних форм медичної допомоги, що вимагає розширення можливостей поліклініки для максимально повного комплексного обстеження, якісного лікування та реабілітації хворих.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми стала організація денних ідомашніх стаціонарів.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини», додаток 4 до наказу «Примірне положення про денний стаціонар» і додаток 5 до наказу «Примірне положення про стаціонар вдома» регламентується організація, робота денного стаціонару та стаціонару на дому в Україні в даний час.


Слайд 3
Текст слайда:

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДЕННИХ І ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРІВ Є:

Здійснення своєчасного та повноцінного обстеження пацієнтів;
Надання комплексної кваліфікованої медичної допомоги, наближеної за обсягом і якістю до стаціонарної, пацієнтам з гострими і хронічними захворюваннями, невідкладними станами і т. п. при відсутності медичних показань для стаціонарного лікування і цілодобового медичного нагляду або відмови від госпіталізації хворих
Оздоровлення часто і тривало хворіючих осіб, диспансерних хворих;
Проведення експертизи тимчасової непрацездатності, зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;
Здійснення заходів вторинної профілактики;
Санітарно-гігієнічне виховання населення, пропаганда та сприяння формуванню здорового способу життя.


Слайд 4
Текст слайда:

НА ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ ДЕННИХ І ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРІВ МОЖУТЬ СПРЯМОВУВАТИСЯ:

1) хворі з гострими хворобами середньої тяжкості та хронічними хворобами у фазі загострення середньої тяжкості з неускладненим перебігом, які не потребують цілодобового медичного нагляду та інтенсивного лікування в умовах лікарні;
2) хворі гострими хворобами у фазі реконвалесценції та хронічними хворобами у фазі затухаючого загострення або неповної ремісії, жінки з патологією вагітності, післяопераційні хворі та інші категорії хворих після виписки з лікарні, потребують доліковування, медичної, соціальної та побутової реабілітації в амбулаторних або домашніх умовах,
3) часто і тривало хворіють пацієнти, яким показано оздоровлення і превентивне лікування в умовах денного або домашнього стаціонару


Слайд 5
Текст слайда:

ОБОВ'ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА СТАЦІОНАРОЗАМІННЕ ЛІКУВАННЯ:

відсутність необхідності в цілодобовому медичному спостереженні за станом здоров'я хворих та здійсненні інтенсивного лікування в умовах лікарні;
середньотяжкий стан пацієнтів і неускладнений перебіг хвороби;
наявність членів сім'ї та родичів хворих, здатних забезпечити належний лікувально-охоронний режим і догляд за пацієнтом у домашніх умовах;
можливість організації повноцінного обстеження і комплексного кваліфікованого лікування хворих в умовах денних і домашніх стаціонарів;
згода хворого на проведення стаціонарозамінне лікування.


Слайд 6
Текст слайда:

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ В ДЕННИХ І ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРАХ

1) тяжкий стан пацієнтів;
2) ускладнений перебіг хвороби;
3) необхідність постійного медичного спостереження за станом пацієнтів;
4) необхідність здійснення інтенсивного медикаментозного лікування з частим введенням медикаментів;
5) необхідність здійснення оперативних втручань;
6) неможливість здійснення повноцінної діагностики захворювань в умовах денних і домашніх стаціонарів;
7) можливість розвитку ускладнень у хворих у разі лікування в денних і домашніх стаціонарах;
8) незадовільні житлові та матеріальні умови для організації домашнього стаціонару;
9) неможливість забезпечення належного спостереження за хворими в процесі лікування вдома і дотримання необхідного лікувально-охоронного режиму.


Слайд 7
Текст слайда:

Денний стаціонар організується для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим шляхом їх госпіталізації на денний час за відсутності показів до постійного лікарського нагляду


Слайд 8
Текст слайда:

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ:

1. Проведення заходів щодо діагностики та лікування хворих при гострих захворюваннях або загостренні хронічних хвороб, при відсутності показів до цілодобового лікарського контролю.
2. Надання кваліфікованої медичної допомоги хворим при невідкладних станах в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за наявності показань - забезпечення їх госпіталізації до лікарняного закладу.
3. Доліковування хворих та проведення їх реабілітації в стадії затухаючого загострення захворювання, неповної ремісії, в післяопераційному періоді тощо, після виписки з лікувально-профілактичного закладу (далі-ЛПЗ).
4. Забезпечення наступності з іншими лікувальними відділеннями амбулаторно-поліклінічного закладу та стаціонарними відділення лікарняних закладів по наданню медичної допомоги хворим.
5. Проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають на диспансерному обліку.


Слайд 9
Текст слайда:

Денний стаціонар організується в самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лпз. Керівництво денним стаціонаром здійснює завідувач відділенням денного стаціонару або завідувач лікувальним відділенням, в складі якого організовано денний стаціонар, в дільничній лікарні або амбулаторії - головний лікар лпз. Потужність денного стаціонару визначається керівником лпз за погодженням з територіальним органом управління охороною здоров'я


Слайд 10
Текст слайда:

ДО СКЛАДУ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ ВХОДЯТЬ:

• Палати для денного перебування хворих;
• Операційно - перев'язувальний блок;
• Палата інтенсивної терапії,
• Маніпуляційна, процедурна;
•Кабінет психологічного розвантаження та відпочинку хворих;
• Буфет;
• Кімнати медичного персоналу;
• Допоміжні приміщення.


Слайд 11
Текст слайда:

ВІДБІР ХВОРИХ ДЛЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ В ДЕННИЙ СТАЦІОНАР ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАВІДУВАЧІ ЛІКУВАЛЬНИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА НАПРЯМОМ:

• дільничних терапевтів,
• дільничних педіатрів,
• лікарів загальної практики - сімейних лікарів,
• фахівців ЛПЗ (кардіологом - ревматологом, ендокринологом, урологом, гастроентерологом, отоларингологом, невропатологом, хірургом, ортопедом),
• лікувально - консультативною комісією, яка функціонує на базі даного ЛПЗ.


Слайд 12
Текст слайда:

У ДЕННИЙ СТАЦІОНАР ПАЦІЄНТИ ГОСПІТАЛІЗУЮТЬСЯ В ПЛАНОВОМУ І ЕКСТРЕНОМУ ПОРЯДКУ ЗА ВІДСУТНОСТІ ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ. .

Планові хворі повинні мати 100% обстеження:
• флюорографічне обстеження органів грудної порожнини,
• загальний аналіз крові,
• сечі,
• аналіз крові на цукор,
• ЕКГ,
• огляд гінеколога у жінок, уролога у чоловіків.


Слайд 13
Текст слайда:

НА ХВОРОГО, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕННОМУ СТАЦІОНАРІ, ЗАПОВНЮЄТЬСЯ «КАРТА ХВОРОГО ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ ПОЛІКЛІНІКИ, СТАЦІОНАРУ ВДОМА» (Ф. ОЗО - 2 / О)


Слайд 14
Текст слайда:

На час перебування хворих в денному стаціонарі документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються в установленому порядку.

Денний стаціонар

лікування

дообстеження

лікарсько-трудова експертиза

корректировка факторів ризику


Слайд 15
Текст слайда:

Обстеження і лікування у денному стаціонарі є комплексними, здійснюються з широким використанням діагностичних і лікувальних підрозділів ЛПЗ, включаючи взаємодію лікарів усіх її підрозділів.
Консультації хворих денного стаціонару здійснюються спеціалістами поліклініки, так і фахівцями інших спеціалізованих установ, працівниками науково-дослідних інститутів.
У разі несприятливого перебігу захворювання під час перебування хворого у денному стаціонарі він госпіталізується в профільне відділення лікувального закладу.
При виписуванні хворого денного стаціонару заповнюється виписка, яка передається лікарю, який направив хворого в денний стаціонар.


Слайд 16
Текст слайда:

МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕННИХ СТАЦІОНАРІВ

Одним з реальних механізмів раціоналізації медичної допомоги є розвиток різнопрофільних денних стаціонарів, медико-соціальна та економічна ефективність яких доведена вітчизняною і зарубіжною практикою. Широке їх впровадження в роботу установ, які функціонують за принципами сімейної медицини, дозволяє амбулаторно забезпечити кваліфіковану медичну допомогу прикріпленому населенню, наближену за рівнем і якістю до стаціонарної, що буде сприяти скороченню ресурсних витрат галузі за рахунок зміщення акцентів у медичному обслуговуванні на рівень первинної медико-санітарної допомоги та зменшення навантаження на дорогий лікарняний сектор.


Слайд 17
Текст слайда:

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОМАШНЬОГО СТАЦІОНАРУ

Медична допомога в стаціонарі на дому надається людям з обмеженими можливостями - пацієнтам, які з різних причин не можуть відвідувати поліклініку і при цьому не потребують цілодобового перебування у лікарні.
.


Слайд 18
Текст слайда:

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОМАШНЬОГО СТАЦІОНАРУ :

- Проведення заходів щодо діагностики та лікування хворих при гострих захворюваннях або загостренні хронічних хвороб;
- Доліковування і реабілітація хворих після виписки із лікувального закладу;
- Проведення профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають на диспансерному обліку.Слайд 19
Текст слайда:

Стаціонар вдома організується при самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних установ. Керівництво стаціонаром вдома здійснює завідувач лікувальним відділенням амбулаторно-поліклінічного закладу або поліклініки в складі лікувально-профілактичного закладу, в дільничній лікарні, амбулаторії - головний лікар - за направленням дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів та інших фахівців.


Слайд 20
Текст слайда:

При необхідності лікарі стаціонару на дому до обстеження і лікування хворого привертають лікувально-діагностичні відділення закладу, в складі якого він функціонує, або за домовленістю - інших лікувально-профілактичні установи. на час перебування хворих в стаціонарі на дому документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються в установленому порядку. При необхідності засідання лікарської консультативної комісії проводиться вдома у хворого в установленому порядку.


Слайд 21
Текст слайда:

РЕЖИМ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ТА КОМПЛЕКС ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРАХ

У стаціонарі на дому хворий повинен виконувати приписаний лікарем режим - залежно від стану
Організація стаціонару на дому припускає щоденне спостереження хворого лікарем, проведення лабораторно-діагностичних досліджень, медикаментозної терапії, різних процедур. При необхідності в комплекс лікування включаються фізіотерапевтичні процедури, масаж, ЛФК та ін.


Слайд 22
Текст слайда:

РЕЖИМ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ТА КОМПЛЕКС ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ДОМАШНІХ СТАЦІОНАРАХ

У суботні, недільні і святкові дні спостереження за хворими здійснюється черговими лікарями та медсестрами. За час лікування хворих відвідує завідувач відділенням, при необхідності їх консультують лікарі вузьких спеціальностей.
Медсестра стаціонару на дому здійснює на дому забір крові, сечі, мокротиння на аналіз, робить ін'єкції, виконує процедури, контролює виконання хворими призначене лікування.
У стаціонарі на дому робиться ЕКГ. Більш складні діагностичні обстеження проводяться за наявності клінічних показань у поліклініці, куди хворі доставляються санітарним транспортом.


Слайд 23
Текст слайда:

Вітчизняний і зарубіжний досвід функціонування денних і домашніх стаціонарів різного профілю в складі лікувально-профілактичних установ свідчить про певний медико-соціальний ефект та економічні переваги таких форм медичної допомоги. організація денних і домашніх стаціонарів дозволяє забезпечити різні категорії хворих, включаючи осіб старших вікових груп і дітей усіх вікових категорій, кваліфікованою медичною допомогою у позалікарняних умовах на рівні, близькому до стаціонарних умов, сприяє скороченню фінансових і кадрових витрат галузі, ефективного та раціонального використання дорогого ліжкового фонду, зниження рівня захворюваності та тимчасової втрати працездатності


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика