Презентация на тему Биостатистика. Сапалы белгілерді талдау

Презентация на тему Биостатистика. Сапалы белгілерді талдау, предмет презентации: Математика. Этот материал содержит 38 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:


№ 16-17 Дәріс

Сапалы белгілерді талдау.

БИОСТАТИСТИКА


Слайд 2
Текст слайда:

Дәріс жоспары

1. Түйіндес кестелер.
2. Екі тәуелсіз популяцияның пропорциясын салыстыру. Пирсонның χ2- келісім белгісі.
3. Йетс түзетуі.
4. Екі тәуелді популяцияның пропорциясын салыстыру. Макнемардың χ2- белгісі.


Слайд 3
Текст слайда:

Белгі – байқау нысанының өлшенген қасиеті.
Сапалық белгілерді талдағанда түйіндес кестелерді пайдаланады.

бойдың ұзындығы;
салмақ;
науқастың жасы;
жүрек соғу жиілігі және т.б.

диагноз;
шаштың түсі;
науқастың жынысы;
нәтиже (тірі, өлі) және т.б.


Слайд 4
Текст слайда:

Түйіндес кестелер

Екі «А» және «В» сапалы белгілері болсын. «А» белгісінің сатылары (градация) - r, ал «B» белгісінің сатылары - s.
Көлемі n таңдама берілген.
Таңдаманың әрбір нысаны «А» белгісінің деңгейілерінің біреуіне және бір мезгілде қандайда бір «В» белгісінің деңгейіне ие болуы мүмкін. Осы таңдама арқылы Аi және Вj оқиғаларының жиіліктерін жеке және кез келген комбинацияда анықтауға болады.


Слайд 5
Текст слайда:

АiBj. Оқиғасының жиілігі νij белгіленген. Аi белгісінің пайда болу саны (Аi белгісінің жиілігі)


тең болады.
Bj белгісінің пайда болу саны

тең болады.
Жалпы бақылау саны, яғни таңдама көлемі:


Түйіндес кестелер


Слайд 6
Текст слайда:

Жиіліктердің (ν.i , ν.j , ν..) индекстерін нүктелерімен алмастыру осы индекс бойынша қосындының нәтижесін білдереді. Алынған жиіліктер түйіндес кесте түрінде берілген:


Түйіндес кестелер


Слайд 7
Текст слайда:

Түйіндес кестелерді талдау кезінде нөлдік болжам келесі түрде беріледі:

Н0: А және В белгілер арасында байланыс жоқ.

Түйіндес кестелер


Слайд 8
Текст слайда:

Түйіндес кестенің әрбір ұяшығы үшін теориялық жиіліктер есептеледі (яғни АiBj комбинацияларының әрқайсына).

Түйіндес кестелер


Слайд 9
Текст слайда:

Н0 болжамы орындалған кезде бақыланатын νij жиіліктері теориялық жиілітерінен айырмашылығы көп болмау керек.

Теориялық және бақыланатын жиіліктерді салыстыру үшін Пирсонның χ2-белгісі қолданылады.

Түйіндес кестелер


Слайд 10
Текст слайда:

Дәріс жоспары

1. Түйіндес кестелер.
2. Екі тәуелсіз популяцияның пропорциясын салыстыру. Пирсонның χ2- келісім белгісі.
3. Йетс түзетуі.
4. Екі тәуелді популяцияның пропорциясын салыстыру. Макнемардің χ2- белгісі


Слайд 11
Текст слайда:

Пирсонның χ2 - белгісі

Бұл белгі, егер түйіндес кестесінің ұяшықтарында жиіліктер 5-тен жоғары немесе тең болғанда сапалық сипаттамаларды талдау үшін қолданылады.

Егер байқау саны аз болса және кесте торындағы ұяшықтардың жиілігі 5-тен аз болса, онда χ2 өлшемі белгісі қолданылмайды. Оның орнына Фишердің нақты белгісі қолданылады.


Слайд 12
Текст слайда:

Н0: белгілердің арасында байланыс жоқ.
Н1: белгілердің арасында байланыс бар.
р=0,05 – маңызыдылық деңгейі


,

мүндағы νij – бақыланатын жиіліктер, ν*ij – теориялық жиіліктер
4) , мұндағы f =(r-1)(s-1) - еркіндік дәреже саны (2 қосымшаны қара).
5) Егер < болса, онда «H0» қабылданады.
Егер > болса, онда «H0» қабылданбайды.
Пирсонның χ2 – келісім белгісін қолданудың тізбесі


Слайд 13
Текст слайда:

Жедел іріңді өкпенің зақымдалуының төрт формасы үшін бақыланған және қайтыс болғандар саны берілген.
Пирсонның χ2 –белгісі арқылы топтар арасындағы қайтыс болғандар саны бойынша айырмашылықтың маңыздылығын бағалау керек.
Пирсонның χ2 –белгісін қолданудың мысалы


Слайд 14
Текст слайда:

Шешуі.
Н0: белгілердің арасында байланыс жоқ.
Н1: белгілердің арасында байланыс бар.
2) р=0,05 – маңызыдылық деңгейі
3)
3.1) Теориялық жиіліктерді есептеу

Пирсонның χ2 –белгісін қолданудың мысалы


Слайд 15
Текст слайда:

Шешуі (жалғасы).
3.2) Шамасын есептеу
3.3) Есеп

Пирсонның χ2 –белгісін қолданудың мысалы


Слайд 16
Текст слайда:

Шешуі (жалғасы).
4) , мұндағы f =(r-1)(s-1) =(4-1)(2-1)=3 – еркіндік дәрежісі саны, (қосымша 2 қара).


5) Егер > болса, онда «H0» қабылданбайды, яғни топтар арасындағы қайтыс болғандар саны бойынша айырмашылық маңызды.

Пирсонның χ2 –белгісін қолданудың мысалы


Слайд 17
Текст слайда:
χ2 Пирсон белгісінің кестелік мәніні


Слайд 18
Текст слайда:

Белгіні есептеу рәсімі өте күрделі, сондықтан талдауды арнайы (мысалы, «STATISTICA») бағдарламасы арқылы орындау тиімді.


Слайд 19
Текст слайда:

1

4

Р<0,05 болғандықтан болжам қабылданбайды, яғни белгілер арасында байланыс бар.

3

2


Деректерді енгізу.
«Basic statistics and tables» модулі, «Tables and banners» рәсімі. Түйіндес кесте құру.
«Expected frequencies», «Pearson & M-L Chi-square» опциялары.
Қорытынды кесте.

«STATISTICA» бағдарламасында Пирсонның χ2 – белгісін орындаудың мысалы


Слайд 20
Текст слайда:

«STATISTICA» бағдарламасында Пирсонның χ2 – белгісін орындаудың мысалы

χ2 – Пирсонның белгісін көмегімен, мамандық пен дәрігерге қаралу арасында байланыс бар-жоғын анықтау керек.


Слайд 21
Текст слайда:

Деректерді енгізу.
«Basic statistics and tables» модулі, «Tables and banners» рәсімі. Түйіндес кестесі құру.
«Expected frequencies», «Pearson & M-L Chi-square» опциялары.
Қорытынды кесте.

«STATISTICA» бағдарламасында Пирсон χ2 – белгісі сынағын орындаудың мысалы

1

2

3

4


р>0,05 болғандық болжам қабылданады, яғни мамандық пен дәрігерге қаралу арасында байланыс жоқ.


Слайд 22
Текст слайда:

Биология және медицинада 2х2 өлшем түйіндес кестелері өте жиі қолданылады.


Слайд 23
Текст слайда:

Тексеруден өткен тұлғаларды сипаттайтын екі сапалық белгі бар (олардың әрқайсысында екі баға бар).

2х2 түйіндес кесте (төрт өрісті кесте)


Слайд 24
Текст слайда:

Пирсонның χ2 –белгісін 2х2 кестесі үшін қолданудың тізбесі

Н0: бір белгінің кездесу жиілігі екінші белгінің кездесу жиілігіне байланысты емес.
Н1: бір белгінің кездесу жиілігі екінші белгінің кездесу жиілігіне байланысты.
р=0,05 – маңыздылық деңгейі.

,

мұндағы a, b, c, d - түйіндес кестесіндегі жиіліктер.
4) , мұндағы f- еркіндік дәрежесі. Ол 2х2 түйіндес кестелер үшін f=1 (2 қосымшаны қара).
5) Егер < болса, онда «H0» қабылданады.
Егер > болса, онда «H0» қабылданбайды.

Слайд 25
Текст слайда:

Контрацепті таблеткалар қабылдайтын және балалары сарыаурумен ауыратын, емшек сүтін емізетін аналар арасындағы байланыс зерттелді. Зерттеуге арналған деректер кестеде келтірілген.

Пирсонның χ2 –белгісін 2х2 кестесі үшін қолданудың тізбесі


Слайд 26
Текст слайда:

Шешуі.
Н0: балалардың сарыаурумен ауыруы анасының контрацепті препаратты қабылдауына тәуелді емес.
Н1: балалардың сарыаурумен ауыруы анасының контрацепті препаратты қабылдауына тәуелді.
р=0,05 – маңыздылық деңгейі

> болғандықтан, балалардың сарыаурумен ауыруы анасының контрацепті препаратты қабылдауына тәуелді болады.
Пирсонның χ2 –белгісін 2х2 кестесі үшін қолданудың тізбесі


Слайд 27
Текст слайда:

χ2 Пирсон белгісінің кестелік мәніні

Слайд 28
Текст слайда:

Дәріс жоспары

1. Түйіндес кестелер.
2. Екі тәуелсіз популяцияның пропорциясын салыстыру. Пирсонның χ2- келісім белгісі.
3. Йетс түзетуі.
4. Екі тәуелді популяцияның пропорциясын салыстыру. Макнемардің χ2- белгісі


Слайд 29
Текст слайда:

2x2 кестесіндегі χ2 үшін келтірілген формула жоғары мәндер береді. Іс жүзінде, бұл нөлдік болжамның тым жиі қабылданбауына алып келеді. Бұл әсерді болдырмау үшін формулаға Йетс түзету енгізеді:Жоғарыда қарастырылған мысал үшін Йетс түзетуімен белгінің есептелген мәні:

Йетс түзетуі.


Слайд 30
Текст слайда:

«STATISTICA» бағдарламасында 2x2 кестеге орналған Пирсон χ2 – белгісі сынағын орындау

«Nonparametrics» модулі, «2x2 tables XI/VI/Phil, McNemar, Fisher exact» рәсімі.
Деректерді енгізу. «Summary» пернесін басу.Егер p<0,05 болса, онда «H0» болжам қабылданбайды.


Слайд 31
Текст слайда:

Дәріс жоспары

1. Түйіндес кестелер.
2. Екі тәуелсіз популяцияның пропорциясын салыстыру. Пирсонның χ2- келісім белгісі.
3. Йетс түзетуі.
4. Екі тәуелді популяцияның пропорциясын салыстыру. Макнемардің χ2- белгісі


Слайд 32
Текст слайда:

Пирсонның χ2-белгісі тәуелсіз таңдамаларды салыстыру үшін қолданылады. Егер таңдамалар тәуелді болса, онда Макнемардің χ2-белгісі қолданылады.

Егер бірдей нысандарда екі байқау жасалса: «дейін» және «кейін», онда таңдамалар тәуелді деп аталады.

Макнемардің χ2-белгісі тек 2x2 өлшемді түйіндес кестелер үшін қолданылады.


Слайд 33
Текст слайда:

Макнемардің χ2- белгісі
Слайд 34
Текст слайда:

1) Н0: фактор әсер еткеннен кейін белгі сатысының кездесу жиілігі өзгерген жоқ.
Н1: фактор әсер еткеннен кейін белгі сатысының кездесу жиілігі өзгерді.
2) р=0,05 – маңыздылық деңгейі

3)

4) , мұндағы f - еркіндік дәрежесінің саны. Ол 2х2 ұқсас кестелер үшін f=1 (2 қосымша).
5) Егер < болса, онда «H0» қабылданады.
Егер > болса, онда «H0» қабылданбайды .

Макнемардің χ2 – белгісін қолданудың тізбесі


Слайд 35
Текст слайда:

Макнемардің χ2 –белгісін қолданудың мысалы

Асқынған аралас респираторлы вирустық инфекцияны кешенді емдеуде метаболикалық түрдегі пробиотиктің тиімділігі және оның ішек микробиоценозына әсері зертелді. Зерттеуге 32 науқас қатысты. Зерттеуге арналған деректер кестеде келтірілген.


Слайд 36
Текст слайда:

Шешуі.
1) Н0: пробиотикті қолданғаннан кейін дисбактериоздың жиілігі өзгерген жоқ.
Н1: пробиотикті қолданғаннан кейін дисбактериоздың жиілігі өзгерді.
р=0,05 – маңыздылық деңгейі
,
5) > болғандық пробиотикті қолданғаннан кейін дисбактериозбен ауыратын науқастардың саны өзгермегені туралы болжам қабылданбайды.
Макнемардің χ2 –белгісін қолданудың мысалы


Слайд 37
Текст слайда:

χ2 Пирсон белгісінің кестелік мәніні

Слайд 38
Текст слайда:

Бақылау сұрақтары:

Сапалы белгілерді талдаудың ерекшелігі неде?
2x2 түйіндес кесте дегеніміз не?
Пирсонның χ2 – белгісін қолдану кезінде қандай шарттарды сақтау керек?
Не үшін Йетс түзетулерін қолдану керек?
Макнемардің χ2 – белгісі қандай жағдайларда қолданылады?


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика