Презентация на тему Загальні принципи веб-розробки

Презентация на тему Загальні принципи веб-розробки, предмет презентации: Информатика. Этот материал содержит 46 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Загальні принципи веб-розробки

Мета розробки
Формат розробки
Графічне оформлення
Потенційна аудиторія і пропускна спроможність
Статистичні дані і маркетинг


Слайд 2
Текст слайда:

Програмне забезпечення

Для максимальної сумісності розробок використовуємо програмні пакети типу
Openserver
Denwer
які містять
Веб-сервер Apache (1.3, 2.2, тощо)
Інтерпретатор PHP (зазвичай 5.х, можна 7.х)
Сервер баз даних MySQL (зазвичай 5.х)
Дозволено власні ПЗ, роботу яких забезпечуєте самостійно на власному обладнанні.


Слайд 3
Текст слайда:

Витоки HTML

В 1989 році Тім Бернерс-Лі запропонував для організації CERN проект розподіленої гіпертекстової системи під назвою World Wide Web для об’єднання всіх інфоресурсів CERN в єдину інформаційну систему

Основні компоненти системи:
Електронна пошта
Система файлових архівів
Гіпертекстовий масив інформації


Слайд 4
Текст слайда:

Що таке HTML

HTML – мова гіпертекстової розмітки на основі SGML – мови розмітки друкованих документів

Навіщо?
Спрощення процесу створення документів
Забезпечення інтерфейсів взаємодії систем та користувачів


Слайд 5
Текст слайда:

Інтерпретатор HTML

Функції інтерпретатора розділені між веб-сервером, на якому зберігаються документи, та інтерфейсом користувача:
Сервер забезпечує передпроцесорну обробку документів,
Інтерфейс користувача інтерпретує мовні конструкції для представлення інформації


Слайд 6
Текст слайда:

Принцип роботи HTML

HTML – описова мова розмітки документів.
Документ є сукупністю контейнерів, що починаються і закінчуються тегами.
Тег (англ. tag) – вказівник розмітки, що міститься в кутових дужках "<" i ">“, і містить ім’я тега, за яким може іти список атрибутів тега.
Приклад:
<ім’я_тега список_атрибутів_через_пробіл>
вміст контейнераСлайд 7
Текст слайда:

Спецсимволи HTML

" "
& &
< <
> >
   
Спецсимволи дозволяють візуалізовувати технічні символи, що використовуються для запису тегів.


Слайд 8
Текст слайда:

Групи тегів HTML

Структурні – визначають будову документа
Форматувальні – для інформаційних блоків гіпертексту
Спрямовуючі – для посилань і закладок
Інтерактивні – для форм
Командні – для виклику програм


Слайд 9
Текст слайда:

Призначення CSS

Розширення можливостей візуалізації документів в рамках декларативного характеру розмітки із збереженням контролю над формою представлення елементів HTML-розмітки

Вирішення протиріч між точністю визначення розмірів елементів і точністю визначення розмірів блоків тексту


Слайд 10
Текст слайда:

Порівняння CSS і HTML

HTML:
<і>Текст курсивом? Так!
Текст курсивом! Так!

HTML+CSS:
<і style="text-decoration:underline;
font-style:normal;">Текст курсивом? Ні!
Текст курсивом? Ні!


Слайд 11
Текст слайда:

Значення CSS для розробки

Процес розробки і супроводження веб-систем можна формалізувати і подати у вигляді списку дій:
Визначення номенклатури сторінок
Для різних типів сторінок розробка логічної структури
Створення навігаційної карти веб-системи
Розробка стилів відображення для стандартних компонентів сторінки
Створення зображень, анімацій, скриптів, внесення текстів і графіки, генерація сторінок при звертанні до них


Слайд 12
Текст слайда:

Способи застосування CSS

Форма декларування стилю в документі і форма зв’язування описання стилю відображення елемента розмітки із самим елементом:
Зміна стандартного стилю в елементі розмітки
Розміщення описання стилю в заголовку документа в елементі


Приклад описання стиля для стандартного елемента HTML-розмітки.
Слайд 15
Текст слайда:

Посилання черезСлайд 16
Текст слайда:

Імпорт описання стиля
Стаття і дискусія: чому не варто вживати @import:
https://habrahabr.ru/post/57012/


Слайд 17
Текст слайда:

Cинтаксис

selector [ , selector [ , ...] ] { attribute : value ; [attribute : value ; ... ] }
АБО
selector selector [selector ... ] { attribute : value ; [attribute : value ; ... ] }
Селектором може бути а) ім’я елемента розмітки, б) ім’я класу, в) ідентифікатор об’єкта на сторінці, г) їхні комбінації.
Атрибут визначає властивість елемента та значення цієї властивості


Слайд 18
Текст слайда:

Ієрархія, наслідування та зміна стандартного стиля

Ієрархічність списків стилів спричиняє наслідування властивостей батьківського елемента дочірніми.Слайд 19
Текст слайда:

Історія РНР

PHP було створено як інструмент для вирішення практичних задач. Його автор Расмус Лердорф хотів знати, скільки людей прочитали його online-резюме, і написав для цього просту CGI-оболонку мовою Perl, тобто це був набір Perl-скриптів. Пізніше оболонку переписав на С і виклав у вільний доступ.
1995 – «РНР/FI»
1997 – «РНР/FI 2.0»
1998 – РНР 3.0
2000 – РНР 4.0 Zend Engine
2004 – PHP 5.0 Zend Engine 2


Слайд 20
Текст слайда:

Можливості РНР

Три області застосування:
Серверні програми
Програми командного рядка
GUI-програми
Переваги:
Простота, мультиплатформенність, підтримка ООП і ПП, робота із ФС, взаємодія по SOAP, LDAP, SNMP, IMAP, POP3, HTTP, бібліотеки для роботи із PDF, flash, XML, зображеннями, базами даних, тощо.


Слайд 21
Текст слайда:

Перша програма на РНР

Перша програма на РНР

echo "

Вітаю слухачів першої лекції!

";
?>Слайд 22
Текст слайда:

Основний синтаксис

Початок і закінчення коду РНР

Розділення конструкцій
echo "Hello, world!";
Коментування коду
// коментар ремарка пояснення 1
# коментар ремарка пояснення 2
/* коментар ремарка
пояснення 3 */


Слайд 23
Текст слайда:

Імена змінних

$variable1
$Variable1
$VARIABLE1
Коректне ім’я змінної має починатися з букви або символа підкреслення з наступними в будь-якій кількості буквами (рекомендую латиницю для уникнення прихованих артефактів), цифрами або символами підкреслення.
Слайд 24
Текст слайда:

Присвоєння значень змінним

$var1 = ' Value ';
$var2 = $var1;
$var1 = ' New value ';
echo 'Змінна 1: '.$var1.' Змінна 2 : '.$var2;
В ранньому PHP змінні присвоювались по значенню – коли ви присвоїли вираз змінній, всі значення оригінального виразу копіюються в цю змінну. Таким чином ми зберігаємо оригінальний вираз незмінним.


Слайд 25
Текст слайда:

Присвоєння за посиланням

$var1 = ' Value ';
$var2 = &$var1;
$var1 = ' New value ';
echo "Змінна 1 : '.$var1.' Змінна 2 : '.$var2;
Щоб присвоїти значення за посиланням – потрібно явно вказати ім’я змінної, значення якої має присвоюватись за посиланням, із символом амперсанд &, і зміна першої змінної спричинятиме зміну другої змінної.


Слайд 26
Текст слайда:

Константи

Для зберігання сталих величин використовуються константи: математичні, шляхи до файлів тощо.
define("Ім'я","Значення",[Нечутливість_до_регістра])
Особливості:
встановлюється функцією define(),
значення встановлюється лише один раз,
неможливо анулювати після встановлення,
не має символа $.
define("Pі","3.14", True);
echo pi;


Слайд 27
Текст слайда:

Константи інтерпретатора

В PHP існують наперед встановлені константи интерпретатора РНР:
__FILE__ містить ім'я і шлях до файла виконуваного в даний момент скрипта,
__FUNCTION__ містить ім'я функції,
__CLASS__ містить ім'я класу,
PHP_VERSION містить версію PHP.
Повний список наперед встановлених констант дивіться в документації PHP.


Слайд 28
Текст слайда:

Оператори

Оператори дозволяють виконувати дії над змінними, константами і виразами. Розрізняють:
арифметичні оператори,
рядковий оператор,
оператори присвоєння,
логічні оператори,
оператори порівняння,
оператори інкремента і декремента.


Слайд 29
Текст слайда:

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори:


Слайд 30
Текст слайда:

Рядковий оператор

Рядковий оператор:


Слайд 31
Текст слайда:

Оператори присвоєння

Оператори присвоєння


Слайд 32
Текст слайда:

Логічні оператори

Логічні оператори:


Слайд 33
Текст слайда:

Оператори порівняння

Оператори порівняння:


Слайд 34
Текст слайда:

Оператори інкремента і декремента

Оператори інкремента і декремента:


Слайд 35
Текст слайда:

Типи даних

PHP підтримує 8 простих типів даних: скалярні, змішані і спеціальні.
boolean (логічний) ;
integer (цілий) ;
float (з плаваючою точкою) ;
string (рядковий).
array (масив) ;
object (об'єкт).
resource (ресурс) ;
NULL.


Слайд 36
Текст слайда:

Тип boolean

Виражає істинність значення, може мати лише два значення – TRUE або FALSE .
Щоб встановити тип, використовують ключове слово TRUE або FALSE, регістронезалежні:
$test = True;
?>


Слайд 37
Текст слайда:

Тип integer

Задає число із множини цілих чисел Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}. Можна вказувати в 10-вій, 16-вій або 8-вій системі числення.
$a = 1234; $a = -123; $a = 0123; $a = 0x1A;
?>
Розмір цілого залежить від платформи, як правило максимум біля 2 млрд (32-бітне знакове). Беззнакові цілі PHP не підтримує.
(integer)(0.5)
?>


Слайд 38
Текст слайда:

Тип float

Числа з плаваючою точкою (дійсні числа) можна визначати так:
$a = 1.234;
$b = 1.2e3;
$c = 7E-10;
?>
Розмір числа залежить від платформи, як правило максимум ~1.8e308 з точністю біля 14 десяткових знаків.


Слайд 39
Текст слайда:

Тип string

Рядок – це набір символів. В PHP символ – це байт, тобто існує рівно 256 різних символів. PHP не має вбудованої підтримки Unicode. В PHP практично не існує обмежень на розмір рядків, тому не треба хвилюватися за їхню довжину.

Можна встановлювати трьома способами:
через одинарні лапки,
через подвійні лапки,
через heredoc-синтаксис.


Слайд 40
Текст слайда:

Приклади типу string

echo 'Для виводу \' треба перед лапкою поставити \\';
echo 'Це не вставить \n новий рядок';
echo 'Змінні $a не підставляються';
echo “Тут ' виводиться“;
echo “Новий \n рядок “;
echo “ Змінні $a підставляються “;


Слайд 41
Текст слайда:

Керуючі послідовності в рядках

\n - Новий рядок ( LF або 0x0A (10) в ASCII)
\r - Повернення каретки ( CR або 0x0D (13) в ASCII)
\t - Горизонтальна табуляція ( HT або 0x09 (9) в ASCII)
\\ - Зворотній слеш
\$ - Знак долара
\“ - Подвійні лапки


Слайд 42
Текст слайда:

Heredoc-синтаксис

$str = <<Рядкова змінна на двох рядках
через heredoc-синтаксис
EOD;
$world = 'світ!';
echo <<Привіт "$world"
EOD;
?>


Слайд 43
Текст слайда:

Тип array

Масив в PHP - це набір впорядкованих пар "ключ" - "значення". Він різнобічно оптимізований, тому можна використовувати його як масив, список (вектор), хеш-таблицю, стек, чергу тощо. Також можна емулювати дерева - оскільки значенням може бути інший масив - працює вкладеність або ієрархічність.
Встановити масив можна конструкцією array () або безпосередньо задаючи значення його елементів.
array (key => value,
key1 => value1, ... )


Слайд 44
Текст слайда:

Тип object

Об'єкт – тип даних із ООП. Відповідно до принципів ООП, клас – це набір об'єктів з певними властивостями і и методами роботи с ним, а об'єкт відповідно є екземпляром класу.

В PHP для доступу до методів об'єкта використовують оператор “->”. Для ініціації об'єкта використовується вираз new, який створює в змінній екземпляр об'єкта.


Слайд 45
Текст слайда:

Тип resource

Ресурс – це спеціальна змінна із посиланням на зовнішній ресурс (наприклад, конект до БД).

Ресурси створюються і використовуються спеціальними функціями (mysql_connect(), pdf_new() тощо).


Слайд 46
Текст слайда:

Тип Null

Спеціальне значення NULL каже про те, що змінна не має власного значення.

Змінна є NULL, якщо:
їй присвоєно константу NULL ( $var = NULL );
їй ще не було присвоєно яке-небудь значення;
вона була видалена з допомогою unset ().

Існує тільки одне значення типу NULL – регістронезаоежне ключове слово NULL.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика