Презентация на тему Капітал та виробничі засоби підприємства

Презентация на тему Презентация на тему Капітал та виробничі засоби підприємства, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 27 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Капітал та виробничі засоби підприємства

Поняття та види капіталу підприємства
Сутність та склад виробничих засобів підприємства.
Особливості оцінки, знос та амортизація основних засобів підприємства.
Обігові кошти підприємства.


Слайд 2
Текст слайда:

Капітал підприємства

Як сукупність
ресурсів

Як виробничі
відносини

Як відношення власності

Основний
капітал

Оборотний
капітал

Власний
капітал

Залучений
капітал

Вилучений
капітал

Резервний
капітал


Нерозподілений
прибуток /
непокриті
збитки

Додатковий
капітал

Пайовий
капітал

Статутний
капітал


Слайд 3
Текст слайда:


Капітал підприємства

На момент
створення
підприємства = А

В процесі
здійснення
підприємницької
діяльності:
А = З + К
Власний капітал = А - З


Слайд 4
Текст слайда:

Засоби виробництва

Засоби праці

Предмети праціОсновні засобиОборотні засоби

Виробничі фонди (засоби) підприємстваСлайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8
Текст слайда:

Класифікація основних засобів

За сферами діяльності

Виробничі

Невиробничі

За приналежністю

Власні

Залучені

За роллю у процесі виробництва

Активні

Пасивні


Слайд 9
Текст слайда:

Таблиця 2. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації


Слайд 10

Слайд 11
Текст слайда:

Вартість
основних засобів

Первісна

Відновна

Залишкова

Справедлива
(реальна)

Повна

Ліквідаційна


Слайд 12
Текст слайда:

Знос основних засобів

Фізичний

Повний

І –ої формиМоральнийЧастковий

ІІ – ої формиЗнецінення старих
основних засобів
через появу нових,
більш сучасних

Знецінення старих
основних засобів
через зниження витрат
на виробництво
основних засобів
Слайд 13
Текст слайда:

Коефіцієнт фізичного зносу основних засобів:Слайд 14
Текст слайда:

Коефіцієнт морального зносу основних засобів:Слайд 15
Текст слайда:


Амортизація – це процес перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної продукції з метою їхнього повного відновлення.

Норма амортизації – це встановлений річний (квартальний) відсоток відшкодування вартості зношення частини основних засобів.
Норми амортизації, які застосовуються на підприємстві, мають бути економічно обґрунтованими і спрямованими на своєчасне відшкодування основних фондів.


Слайд 16
Текст слайда:

Методи амортизації

1. Прямолінійний
(рівномірний)

2. Зменшення
залишкової вартості

3. Прискореного
зменшення
залишкової вартості

4. Кумулятивний

5. ВиробничийСлайд 17
Текст слайда:

Прямолінійний метод

На собівартість виготовленої продукції кожного року переноситься однакова частина вартості основних засобів. При використанні цього методу вартість об’єкта основних засобів списується однаковими частками протягом всього періоду його експлуатації.


Слайд 18
Текст слайда:

Метод зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації.Слайд 19
Текст слайда:

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка використовується при рівномірному нарахуванні амортизації, і подвоюється.
Слайд 20
Текст слайда:

Кумулятивний метод

Характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині строку використання і поступовим їх зниженням у другій половині.
Норма амортизації тут - величина змінна і розраховується діленням числа років (що залишились до кінця мортизаційного строку служби) на кумулятивне число, яке є сумою чисел членів арифметичної прогресії (наприклад, від 1 до 7, якщо строк служби сім років). Кумулятивне число розраховується як сума числових значень років служби устаткування.
Слайд 21
Текст слайда:

Виробничий метод

Грунтується на передбаченні, що функціональна корисність основних засобів залежить не від часу, а від результатів їх використання. При цьому термін корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виготовити або надати, використовуючи наявні засоби праці.
Слайд 22

Слайд 23
Текст слайда:

Виробничі засоби підприємства

Основні засоби

Оборотні засоби

Обігові кошти підприємства

Фонди обігу


Слайд 24

Слайд 25
Текст слайда:

Готова продукція

Відвантажена продукція

Реалізована
продукція

Виробничі запаси

Склад підприємства

Склад / виробничі приміщення

Транспорт-
ний засіб

Обігові кошти


Слайд 26
Текст слайда:

Стадії кругообігу оборотного капіталу

1. Грошова

2. Виробнича

3. Товарна

Слайд 27
Текст слайда:

Джерела формування обігових коштів підприємства

Власні кошти підприємства

Прирівняні
до власних кошти

Позичені кошти

Прирівняні до позичених

Статутний фонд, прибуток тощо


Стійкі пасиви

Кредити, позики

Акціонування, кредиторська заборгованість

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика