Презентация на тему Аналіз господарської діяльності

Презентация на тему Аналіз господарської діяльності, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 23 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Курсова робота
з дисципліни

“Аналіз господарської діяльності”


Слайд 2
Текст слайда:


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ (зазначається об’єкт дослідження)
1.1. Ступінь висвітлення організаційних і методичних питань аналізу (за темою дослідження) в навчальній та науковій літературі
1.2. Методика аналізу (за темою дослідження)
1.3. Оцінка основних аналітичних показників діяльності (зазначається назва підприємства)
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ (за темою дослідження) НА (зазначається назва підприємства)
2.1. 
2.2. 
2.3. 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ (обов’язково повинна бути наявна фінансова звітність за 2015-2016 рр.)


Слайд 3
Текст слайда:

Завідувачу кафедри обліку і аудиту
______________________________________
(ПІБ)
студента(ки) ___ курсу
______________________________________
(ПІБ)
 ЗАЯВА
Прошу затвердити тему курсової роботи з предмету “Аналіз господарської діяльності”
   

“___” ___________ 2017р. ________________________
(підпис студента)
 
   Узгоджено: Науковий керівник курсової роботи
_______________________________
(ПІБ і підпис керівника)
“___” ___________ 20__ р.


Слайд 4
Текст слайда:

Завідувачу кафедри обліку і аудиту
______________________________________
(ПІБ)
студента(ки) ___ курсу
______________________________________
(ПІБ)
 
 
ЗАЯВА
Прошу затвердити план курсової роботи з предмету “Аналіз господарської діяльності”
 
(НАВОДИТЬСЯ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ)
  
 
“___” ___________ 20__ р. ________________________
(підпис студента)
 
Узгоджено:
Науковий керівник курсової роботи
_______________________________
(ПІБ і підпис керівника)
“___” ___________ 20__ р.


Слайд 5
Текст слайда:

1.1. Ступінь висвітлення організаційних і методичних питань аналізу (за темою дослідження) в навчальній та науковій літературі
Слайд 6
Текст слайда:

Пункт має містити результати опрацювання НЕ МЕНШЕ 10 ДЖЕРЕЛ (одиниць) спеціалізованої навчальної літератури (аналіз господарської діяльності, економічний аналіз, економічний аналіз діяльності підприємств, організація і методика економічного аналізу, теорія економічного аналізу, фінансовий аналіз, економіка підприємств, діагностика діяльності підприємств, проектний аналіз тощо)


Слайд 7
Текст слайда:

Таблиця 1. Ступінь висвітлення аналізу (зазначається об’єкт дослідження) у навчальній літературі


Слайд 8
Текст слайда:

Таблиця 2. Завдання аналізу, що виділяють автори у спеціалізованій літературі


Слайд 9
Текст слайда:


Рис. 1. Структура основних завдань аналізу основних засобів, що виділяються в спеціальній навчальній літературі


Слайд 10
Текст слайда:

Таблиця 3. Дослідження етапів аналізу нематеріальних активів (НА) вітчизняними науковцями


Слайд 11
Текст слайда:

Таблиця 4. Критичний огляд поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо організації та послідовності проведення аналізу (зазначається об’єкт дослідження)


Слайд 12
Текст слайда:


Рис. 2. Висвітлення питань аналізу в науковій літературі


Слайд 13
Текст слайда:

Таблиця 5. Аналіз періодичної літератури за темою аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів


Слайд 14
Текст слайда:

НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua
1. Вісник ЖДТУ
2. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць
3. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Тернопільський національний економічний університет
4. Аудит и финансовый анализ // http://www.auditfin.com
5. Журнал «Ефективна економіка» // http://economy.nayka.com.ua
6. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Науковий журнал
7. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Науковий журнал
8. Вісник економічної науки України. Науковий журнал
9.Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки
10.Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ


Слайд 15
Текст слайда:

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Науковий журнал
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Збріник наукових праць. Серія економічні науки
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту
Науковий журнал
Галицький економічний вісник. Науковий журнал
Економіка і організація управління. Збірник наукових праць
Економіка розвитку. Науковий журнал
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць
Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових працьНауковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Науковий журнал. Економічні науки
Облік і фінанси АПК
Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов
Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць
та інші


Слайд 16
Текст слайда:

Пункт 1.2. Методика аналізу за темою дослідження (наводиться Ваша власна узагальнена з точок зору різних авторів послідовність проведення аналізу за темою дослідження):
- розкривається економічна сутність об’єкта дослідження та описуються передумови необхідності його оцінки та діагностики в сучасних умовах господарювання;
- наводяться завдання й інформаційна база аналізу за темою дослідження;
-висвітлюються етапи аналізу за темою дослідження із зазначенням методичних прийомів аналізу, які потрібно застосовувати на кожному з етапів.

ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно передбачити в методиці проведення аналізу оцінку ДИНАМІКИ і СТРУКТУРИ об’єкта за темою дослідження, а також ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ відповідного відносного показника ефективності використання


Слайд 17
Текст слайда:

У пункті слід навести основні аналітичні показники господарської діяльності підприємства за два останні роки (чистий дохід, валовий прибуток, загальний прибуток, чистий прибуток, собівартість реалізованої продукції, середньоспискова чисельність працівників, середньорічна вартість основних засобів, середньорічна вартість оборотних засобів, поточні зобов’язання тощо та розрахункові показники, отримані на їх основі (фондовіддача, фондомісткість, продуктивність праці, трудомісткість, рентабельність продукції, продажу, виробництва, коефіцієнт покриття, матеріаловіддача, коефіцієнт оборотності оборотних засобів, тривалість одного обороту оборотних засобів та ін.)


Слайд 18
Текст слайда:

Проведений аналіз основних показників діяльності підприємства повинен містити висновки щодо абсолютних і відносних змін зазначених показників з метою прослідковування позитивних і негативних тенденцій в діяльності підприємства. Обсяг 4-6 стор.


Слайд 19
Текст слайда:

САЙТИ, ДЕ ОПРИЛЮДНЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
(обов’язково зареєструватись)
1) http://smida.gov.ua
Шлях: База даних – Емітенти – Регулярна інформація
(http://smida.gov.ua/db/emitent/reports)
2) http://escrin.nssmc.gov.ua


Слайд 20
Текст слайда:

Аналіз господарської діяльності – це система спеціальних знань для дослідження стану та зміни явищ і процесів господарської діяльності у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, з метою забезпечення цільового управління ними.


Слайд 21
Текст слайда:

Зміст АГД становить комплексне та взаємопов’язане дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів, визначення на цій основі причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій розвитку з метою обґрунтування та оцінки ефективності управлінських рішень


Слайд 22
Текст слайда:

Предметом АГД є причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів діяльності підприємств.

Сукупним об’єктом аналізу є господарська діяльність підприємства.
 


Слайд 23
Текст слайда:

Об’єктами АГД є економічні результати діяльності господарюючого суб’єкта, фінансовий стан, платоспроможність, ліквідність, фінансові результати, обсяг виробництва та продажу, собівартість, забезпеченість трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами, характер їх використання.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика