Презентация на тему Інвестиційна нерухомість

Презентация на тему Інвестиційна нерухомість, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 19 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Інвестиційна нерухомістьСлайд 2
Текст слайда:


Згідно з П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість — це «власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності».


Слайд 3
Текст слайда:


На кожну дату балансу об’єкти інвестиційної нерухомості можуть оцінюватися за одним із двох методів.
1) за справедливою вартістю (якщо її можна достовірно визначити).;
2) за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, які визнають відповідно до П(С)БО 28. Цей метод використовують, якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо.


Слайд 4
Текст слайда:


Пам’ятайте: амортизації не підлягають земельні ділянки


Слайд 5
Текст слайда:


Не вважають інвестиційною нерухомість, яка :
1) є операційною або призначена для використання в майбутньому як операційна нерухомість;
2) утримується для продажу в умовах звичайної господарської діяльності;
3) будується або поліпшується за дорученням третіх сторін;
4) перебуває у процесі будівництва або поліпшення з метою використання в майбутньому як інвестиційної нерухомості*;
5) надана у фінансову оренду іншому суб’єкту господарювання.


Слайд 6
Текст слайда:

Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земельна ділянка, будівля (частина будівлі) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс.


Слайд 7
Текст слайда:

Первісна вартість придбаної інвестиційної нерухомості складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на інвестиційну нерухомість;
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) інвестиційної нерухомості (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
юридичні послуги, комісійні винагороди, пов'язані з придбанням інвестиційної нерухомості;
інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням та доведенням об'єктів інвестиційної нерухомості до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.


Слайд 8
Текст слайда:


Первісна вартість інвестиційної нерухомості збільшується на суму витрат, пов'язаних з її поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання інвестиційної нерухомості.


Слайд 9
Текст слайда:


Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю повинна застосовуватися до дати вибуття, переведення інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості та такої, що утримується для продажу.


Слайд 10
Текст слайда:


Операції з інвестиційною нерухомістю оформляються тими самими первинними документами, що й операції з основними засобами. Наприклад, введення в експлуатацію інвестиційної нерухомості оформляється актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. Аналітичний облік кожного об'єкта інвестиційної нерухомості ведеться в Інвентарній картці обліку основних засобів.


Слайд 11
Текст слайда:


У бухгалтерському обліку інвестиційна нерухомість відображається за первісною чи справедливою вартістю на рахунку 100 “Інвестиційна нерухомість”, а на субрахунку 135 “Знос інвестиційної нерухомості” - відповідно нарахований знос, якщо інвестиційну нерухомість обліковано за первісною вартістю.


Слайд 12
Текст слайда:

Облік операцій з інвестиційною нерухомістюСлайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16
Текст слайда:

Вибуття інвестиційної нерухомості

Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті об'єкта внаслідок продажу, передачі у фінансову оренду, ліквідації, унесення до статутного капіталу, при невідповідності критеріям визнання активу з інших підстав.


Слайд 17
Текст слайда:


Фінансовий результат від вибуття інвестиційної нерухомості визначається вирахуванням з доходу від вибуття її балансової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям інвестиційної нерухомості.


Слайд 18

Слайд 19
Текст слайда:


Дякую за увагу!!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика