Презентация на тему Форми размноження організмів

Презентация на тему Презентация на тему Форми размноження організмів, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 28 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Форми размноження організмів

Тема уроку:


Слайд 2
Текст слайда:

Ви дізнаєтесь про:

Основні форми розмноження організмів та їх особливості.
Типи нестатевого та статевого розмноження.
Біологічне та еволюційне значення кожного з типів розмноження


Слайд 3
Текст слайда:

Проблема уроку:

“Чому в процесі еволюції збереглися різноманітні форми розмноження організмів?”

Девіз уроку: “Для того щоб удосконалити розум, треба більше роздумувати, ніж заучувати”
Рене Декарт
Слайд 4
Текст слайда:

Розмноження-основна ознака живих організмів

Що таке життя?
Які основні ознаки живих організмів?
Що ви розумієте під розмноженням?
В чому полягає біологічне значення розмноження?
Які форми розмноження існують в природі?
Слайд 5
Текст слайда:

Подумайте:

З якими структурами організму пов’язаний процес розмноження?
Поясніть терміни: ген, хромосома,
ДНК, гамета, соматична клітина
Слайд 6
Текст слайда:

Форми размноження організмів

Нестатеве

Статеве

Поділ навпіл

Множинний поділ

Спороутворення

Вегетативне

Брунькування

Фрагментація

Пагонами

Коренями

Листками

Партеногенез

Копуляція (ізогамія, анізогамія)

Поліембріонія

Клонування

Кон’югаціяСлайд 7
Текст слайда:

Поділ навпіл

Поділ, при якому утворюються дві однакові дочірні клітини,удвічі дрібніші за материнськуСлайд 8
Текст слайда:

Множинний поділ

Спочатку багаторазово ділиться ядро материнської клітини, а вже потім ділиться її цитоплазма й утворюється відповідна кількість дочірніх клітин.Слайд 9
Текст слайда:

Спороутворення

Розмноження спорами( спеціалізованими клітинами) відомо у грибів, мохів, хвощів, папоротей, плаунів, водоростей.Слайд 10
Текст слайда:

Брунькування

Невелика частина материнського організму відокремлюється і розвивається в самостійний організм.Слайд 11
Текст слайда:

Фрагментація

Відокремлення певних багатоклітинних ділянок тіла, які відновлюються в цілий організм. В основі лежить явище регенерації.Слайд 12
Текст слайда:

Розмноження пагонамиСлайд 13
Текст слайда:

Розмноження коренями

Зустрічається у малини, сливи.Слайд 14
Текст слайда:

Розмноження листкамиСлайд 15
Текст слайда:

Поліембріонія

Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.Це явище поширене серед червів,комах. Іноді у риб, птахів і ссавців. Нащадки завжди однієї статі.Слайд 16
Текст слайда:

Клонування

Штучний спосіб нестатевого розмноження.
Клон-сукупність клітин або особин, які виникли від спільного предка нестатевим способом; клон складається з однорідних у генетичному відношенні організмів.Слайд 17
Текст слайда:

Вегетативне розмноження

При вегетативному розмноженні нова особина розвивається внаслідок відокремлення від материнського організму порівняно великих диференційованих частин або з особливих структур (цибулина, кореневище, бульба, вуса та ін. )Слайд 18
Текст слайда:

Характеристика нестатевого розмноження

1.У процесі приймає участь тільки одна батьківська особина .
2.Здійснюється без участі статевих клітин.
3.Нащадки генетично ідентичні материнському організму.
4.Швидко збільшується чисельність особин виду.Слайд 19
Текст слайда:

Злиття одноклітинних організмів

КОН′ЮГАЦіЯ- «сполучення»
обмін генетичним матеріалом між особинами одного виду.
Сприяє спадковій мінливості та підвищує адаптацію.Слайд 20
Текст слайда:

Злиття гамет- копуляція

Характеристика статевих клітин
Ізогамія-злиття двох однакових за будовою гамет (водорості, найпростіші)
Анізогамія-злиття чоловічої і жіночої гамет, які відрізняються за формою, розмірами, та особливостями будови

Слайд 21
Текст слайда:

Порівняння гамет (завдання для груп)

Порівняти форму та розміри гамет;
Особливості будови гамет;
Функції гамет.
Слайд 22
Текст слайда:

Партеногенез

Розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини (незайманий розвиток). Дочірні організми мають ідентичний з материнським набір спадкової інформації.
Займає ніби проміжне положення між статевим і нестатевим способами розмноження.Слайд 23
Текст слайда:

Гермафродизм

Гермафродити- організми, в яких закладаються чоловічі й жіночі статеві залози, і вони продукують чоловічі та жіночі статеві клітини Історично найдавніші саме двостатеві тварини.
Слайд 24
Текст слайда:

Роздільностатеві організми

В процесі еволюції стали переважати роздільностатеві види, ті, які мають лише один тип статевих залоз, й утворюють лише один тип гамет.

Слайд 25
Текст слайда:

Характеристика статевого розмноження

1.У розмноженні беруть участь, як правило , дві батьківськи особини.
2.Генотип нащадків виникає шляхом комбінації генів, отриманих від обох батьків під час запліднення.
3.Підсилюється спадкова мінливість організмів.
4.Збільшується життєздатність організмів у порівнянні з батьківськими.
Слайд 26
Текст слайда:

Узагальнення материалу

Термінологічний диктант:
1.Розмноження -це...
2.Способи нестатевого розмноження...
3.Діленням розмножуються...
4.Спороутворення характерне для...
5.Вегетативне розмноження -це...
6.Поліембріонія-це процес....
7.Гермафродити-це...
8.Роздільностатеві організми-....
Слайд 27
Текст слайда:

Вирішення проблеми уроку.

34669-73 52664753 4554922559! Поясніть цю аксіому.
Назвіть можливості
новітніх технологій для подолання проблеми голоду в світі.


Слайд 28
Текст слайда:

Домашнє завдання

Вивчити параграфи 1,2 підручника
Підготувати повідомлення про можливості штучного запліднення .
Можливості
клонування в сільському господарстві.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика