Презентация на тему Фізіологія мікроорганізмів. Хімічний склад, живлення та дихання. Ферменти мікробів, їх роль. Розмноження бактерій та інші прояви

Презентация на тему Презентация на тему Фізіологія мікроорганізмів. Хімічний склад, живлення та дихання. Ферменти мікробів, їх роль. Розмноження бактерій та інші прояви, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 33 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВХімічний склад мікроорганізмів, їх живлення та дихання, ферменти мікробів та
Текст слайда:

ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Хімічний склад мікроорганізмів, їх живлення та дихання, ферменти мікробів та їх роль, розмноження бактерій та інші їх фізіологічні прояви. Культивування бактерій в лабораторних умовах.


Слайд 2
Хімічний склад бактерій
Текст слайда:

Хімічний склад бактерій


Слайд 3
Класифікація білків мікроорганізмів
Текст слайда:

Класифікація білків мікроорганізмів


Слайд 4
Класифікація складних білків бактерій
Текст слайда:

Класифікація складних білків бактерій


Слайд 5
Нуклеїнові кислоти
Текст слайда:

Нуклеїнові кислоти


Слайд 6
Вуглеводи Це різноманітні цукри, багатоатомні спирти, полісахариди. Входять до складу будь-яких
Текст слайда:

Вуглеводи

Це різноманітні цукри, багатоатомні спирти, полісахариди.
Входять до складу будь-яких структур клітини.
Використовуються клітиною як джерело енергії та вуглецю.
Вуглеводи, сполучені з білками зумовлюють патогенні властивості мікроорганізмів.


Слайд 7
Ліпіди Це насичені та ненасичені жирні кислоти, ефіри жирних кислот і
Текст слайда:

Ліпіди

Це насичені та ненасичені жирні кислоти, ефіри жирних кислот і гліцерину, фосфоліпіди.
Знаходяться у складі клітинної стінки та цитоплазматичної мембрани.
Зумовлюють захисні властивості клітини (кислотостійкість), її токсичні функції, беруть участь у метаболізмі.


Слайд 8
Мінеральні речовиниВходять до складу вітамінів, ферментів, білків і можуть знаходитись у
Текст слайда:

Мінеральні речовини

Входять до складу вітамінів, ферментів, білків і можуть знаходитись у вільному стані в цитоплазмі.
Загальна кількість 2-4 % сухого залишку.
Сірка і фосфор, їх похідні постачають клітину енергією.
Калій і натрій забезпечують функціонування натріє-калієвого насосу.
Магній і кальцій активують ферменти.Слайд 9
Ферменти мікроорганізмів
Текст слайда:

Ферменти мікроорганізмів


Слайд 10
Каталітичну дію ферментів визначають їх надзвичайно малі дози:  1 г
Текст слайда:

Каталітичну дію ферментів визначають їх надзвичайно малі дози:

1 г амілази може розщепити 1т крохмалю,
1г хімозину зумовлює зсідання 12 т молока,
1 г пепсину може розщепити 50 кг коагульованого білка,
1 молекула каталази при 40 °С за 1 с руйнує 550 тис. молекул пероксиду водню.


Слайд 11
Конструктивні ферменти знаходяться у мікробній клітині постійно. Адаптивні (індуковані) ферменти синтезуються клітиною за необхідністю.
Текст слайда:


Конструктивні ферменти знаходяться у мікробній клітині постійно.
Адаптивні (індуковані) ферменти синтезуються клітиною за необхідністю.


Слайд 12
За механізмом дії ферменти поділяються:Оксидоредуктази – окислювально-відновні ферменти, що прискорюють процеси
Текст слайда:

За механізмом дії ферменти поділяються:

Оксидоредуктази – окислювально-відновні ферменти, що прискорюють процеси окислення і відновлення різних сполук, беруть участь у процесах дихання мікробів(аеробні і анаеробні дегідрогенази, пероксидаза, каталаза, оксидаза);
Трансферази — переносять окремі групи, радикали і атоми як між окремими молекулами, так і всередині них (амінотрансферази, фосфотрансферази);


Слайд 13
Гідролази — ферменти, що прискорюють гідроліз (естерази, фосфатази, глюкозидази, пептидази, амідази);Ліази
Текст слайда:


Гідролази — ферменти, що прискорюють гідроліз (естерази, фосфатази, глюкозидази, пептидази, амідази);
Ліази – ферменти, що негідролітичним шляхом відщеплюють від субстратів яку-небудь групу (карбоксилаза, альдегідліаза);
Ізомерази — ферменти, які каталізують реакції ізомеризації (фосфорогексоізомераза та ін. т);
Лігази– ферменти, що прискорюють синтез складних сполук за рахунок розпаду пірофосфорних зв'язків у АТФ.


Слайд 14
Живлення мікроорганізмів
Текст слайда:

Живлення мікроорганізмів


Слайд 15
Конструктивний метаболізм прокаріотівАвтотрофи (autos - сам, trophe - живлення) здатні синтезувати
Текст слайда:

Конструктивний метаболізм прокаріотів

Автотрофи (autos - сам, trophe - живлення) здатні синтезувати всі необхідні їм органічні сполуки з СО2 як єдиного джерела вуглецю.
Гетеротрофи (heteros - інший) - мікроорганізми, джерелом вуглецю для яких є органічні сполуки (цукри, амінокислоти, багатоатомні спирти та ін.)


Слайд 16
Фототрофні бактерії 	( фотосинтезуючі бактерії ) здатні використовувати як джерело енергії
Текст слайда:


Фототрофні бактерії
( фотосинтезуючі бактерії ) здатні використовувати як джерело енергії електромагнітні промені (світло).
Хемотрофи - прокаріоти, які одержують енергію за рахунок окисно-відновних реакцій в субстратах.


Слайд 17
Механізм надходження речовин у клітинуГолофітний тип живлення - бактерії здатні поглинати
Текст слайда:

Механізм надходження речовин у клітину

Голофітний тип живлення - бактерії здатні поглинати живильні речовини тільки в розчиненому вигляді.
Процес живлення у бактерій відбувається голофітним способом. Розчиненні у воді поживні речовини проникають в бактерійну клітину через пори у клітинній стінці, коли концентрація речовин зовні вищі, ніж всередині. Має значення електрозаряд речовин. Бактерійна клітина має негативний заряд, то позитивно зарядженні речовини втягуються у клітину. Тобто – пасивний транспорт без затрат енергії.


Слайд 18
Активний транспорт – коли поживні речовини проникають через цитоплазматичну мемраму за
Текст слайда:

Активний транспорт – коли поживні речовини проникають через цитоплазматичну мемраму за допомогою пермеаз. Пермеази можуть утворювать комплекси з первиними сполуками і проходити через цитоплазматичну мембрану у клітину, в ньому речовина відділяється від пермеази. Пермеази знову звільняються в зовнішнє середовище.


Слайд 19
Клітина виробляє екзоферменти яки розчеплюють складні сполуки до простих. Білки до
Текст слайда:


Клітина виробляє екзоферменти яки розчеплюють складні сполуки до простих. Білки до амінокислот, полісахариди до моносахаридів (цей процес називають зовнішньоклітинним травленням)., а потім за допомогою пермеаз, транспортується у клітину.


Слайд 20
Дихання бактерій  Залежно від умов одержання енергії (способу дихання), прокаріоти
Текст слайда:

Дихання бактерій Залежно від умов одержання енергії (способу дихання), прокаріоти поділяються на:

Облігатні аероби - мікроорганізми, для оптимального росту яких необхідно 21 % кисню. До них належать збудники туберкульозу, чуми, холерний вібріон та ін.
Облігатні анаероби - бактерії, які ростуть при відсутності вільного молекулярного кисню, за рахунок процесів бродіння (збудники правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції, бактероїди, фузобактерії та ін. ).


Слайд 21
Факультативні анаероби (факультативні аероби) пристосувались, залежно від умов середовища (наявності або
Текст слайда:

Факультативні анаероби (факультативні аероби) пристосувались, залежно від умов середовища (наявності або відсутності кисню), переключати свої метаболічні процеси з використанням молекулярного кисню на бродіння та навпаки (ешерихії, сальмонели, шигели, стафілококи та ін.).
Мікроаерофіли - особлива група мікробів, для яких концентрація кисню при культивуванні може бути зменшена до 2 % (молочнокислі, азотфіксуючі бактерії).


Слайд 22
Дихання у бактерій є біологічним окисленням, енергія звільняється в процесі перенесені
Текст слайда:

Дихання у бактерій є біологічним окисленням, енергія звільняється в процесі перенесені електронів. Біологічне окислення є одночасно окисно-відновним процесом. Окислення субстрата може бути прямим і непрямим. Окисляючи метан получають енергію CH4 +2O2 = CO2+2H2O+946 кДж Обидва типа дихання відбувається за участю певних ферментів. Пряме окислення – бактерії здатні окислювати мінеральні речовини – водень, сірку, залізо за участю атмосферного кисню. S+O2 SO2+ енергія, 2NaNO2-O2 2NaNO3+енергія Непряме окислення – енергетичним матеріалом є вуглеводи.


Слайд 23
Текст слайда:

Механізми окислення. Відщеплюються від окислювальної речовини атоми водню з електронами, при цьому звільняється енергія, а атоми водню відразу приєднуються до інших атомів, які відновлюються. Якщо акцептором (приймаючий) водню є кисень – дихання аеробне. (4Fe++4H++O2 4Fe3++H2O). В результаті утворюється вода. Якщо акцептором водню є сірка, вуглець, азот, утворюється сірководень, метан, аміак, дихання називається анаеробним. Якщо акцептором водню є органічні сполуки, то дихання називається бродінням.


Слайд 24
Цитохромооксидаза каталізує зв’язування водню з киснем поза клітиною. Цитохромооксидаза переносить дві
Текст слайда:

Цитохромооксидаза каталізує зв’язування водню з киснем поза клітиною. Цитохромооксидаза переносить дві пари водневих іонів утворюється вода 4Fe2++4H++O2 4Fe3++H2O якщо одну пару водневих іонів утворюється перекись водню 2Fe2++2H++O2 4Fe3++H2O2 Перекись водню є токсичною, то вона розкладається перексидазою у аеробів. Анаероби каталазу не мають тому пояснюють токсичність кисню


Слайд 25
Ріст і розмноження бактерійРіст - координоване відтворення бактеріальних структур і відповідно
Текст слайда:

Ріст і розмноження бактерій

Ріст - координоване відтворення бактеріальних структур і відповідно збільшення маси мікробної клітини.
Розмноження - це здатність мікробів до самовідтворення, при цьому збільшується кількість особин у популяції на одиницю об'єму середовища.


Слайд 26
Розмноження бактерій Реплікація (подвоєння) генетичного матеріалу, хромосоми нуклеоїда представлена дволанцюговою молекулою
Текст слайда:

Розмноження бактерій

Реплікація (подвоєння) генетичного матеріалу, хромосоми нуклеоїда представлена дволанцюговою молекулою ДНК. Водневі зв'язки між нуклеотидами ланци розриваються, остані розкручуються і на кожному з них синтизується другий ланцюг, які розходяться у різні боки.Триває 20-40 хвилин.
Утворюється поперечна перегородка за рахунок цитоплазматичної мембрани.
Клітини відділяються одна від іншої.
Якщо клітини зберігають зв'язки, утворюються ланцюги з кокоподібних чи паличкоподібних форм.
Слайд 27
Механізм розподілення бактеріальних хромосом1 - ДНК; 2 - прикріплення хромосоми до
Текст слайда:

Механізм розподілення бактеріальних хромосом

1 - ДНК;
2 - прикріплення хромосоми до ЦПМ:
3 - ЦПМ;
4 - клітинна стінка;
5 - синтезована ділянка ЦПМ;
6 - новий матеріал клітинної стінки.


Слайд 28
Розмноження бактерій
Текст слайда:

Розмноження бактерій


Слайд 29
Якщо вважати, що за оптимальних умов бактерія подвоюється кожні 30 хвилин,
Текст слайда:


Якщо вважати, що за оптимальних умов бактерія подвоюється кожні 30 хвилин, то за годину їх буде 4, через дві години - 16, через 4 - 256, через 15 год - мільйони. Через 35 год їх об'єм становитиме до 1000 м3, а маса – понад 400 т.


Слайд 30
Крива розмноження бактерій
Текст слайда:

Крива розмноження бактерій


Слайд 31
Культивування бактерійДля вирощування бактерій у лабораторних умовах, дослідження їх різноманітних властивостей,
Текст слайда:

Культивування бактерій

Для вирощування бактерій у лабораторних умовах, дослідження їх різноманітних властивостей, тривалого зберігання використовують живильні середовища.
До складу середовищ повинні бути введені джерела живильних речовин і води, а також ростові фактори (вітаміни, ферменти).


Слайд 32
Залежно від потреб бактеріологів існуючі живильні середовища поділяються на чотири основні
Текст слайда:

Залежно від потреб бактеріологів існуючі живильні середовища поділяються на чотири основні групи


Перша група – універсальні (прості) середовища. До них належать прості середовища: м’ясо – пептонний бульйон (МПБ) та м’ясо – пептонний агар (МПА). Вони придатні для культивування багатьох видів бактерій.
Друга група – спеціальні середовища. Вони використовуються в тих випадках, коли мікроорганізми не ростуть на простих. (кров'яний, сироватковий агари, сироватковий бульйон)
Третя група – елективні середовища, їх використовують для цілеспрямованого виділення та накопичення бактерій з матеріалу, який містить багато сторонніх мікробів (середовища Ру та Леффлера, Плоскирева ).
Четверта група – диференціально-діагностичні середовища. Це середовища, які дозволяють визначити певні біохімічні властивості мікроорганізмів і здійснювати їх первинну диференціацію. Вони поділяються на середовища для визначення протеолітичних, пептолітичних, цукролітичних, гемолітичних, ліполітичних, редукуючих властивостей тощо.


Слайд 33
КолоніяКолонія - це видимі неозброєним оком скупчення бактерій на поверхні або
Текст слайда:

Колонія

Колонія - це видимі неозброєним оком скупчення бактерій на поверхні або в товщі живильного середовища.
Кожна колонія формується з нащадків однієї мікробної клітини (клон), тому їх склад досить однорідний.
Утворення її є проявом культуральних властивостей бактерій


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика