Презентация на тему Основні положення інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності

Презентация на тему Основні положення інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності, предмет презентации: Юриспруденция. Этот материал содержит 23 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Робочий регламент дисципліни «Інтелектуальна власність»

Наукова діяльність – 6 балів
Лекції (5 лекцій) – по 1 балу за присутність по 3 бали за активність на лекції = 20
Індивідуальні заняття (2 заняття) – виконання індивідуального завдання – 34 бали
Модульній контроль – 40 балів


Слайд 2
Текст слайда:


Лекція 1.
Основні положення інтелектуальної власності


Слайд 3
Текст слайда:

Інтелектуальна власність

(англ. intellectual property) 
- результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини ( автора, виконавця, винахідника та інш. ) або кількох осіб.


Слайд 4
Текст слайда:

Право інтелектуальної власності

– це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений чинним законодавством.


Слайд 5
Текст слайда:

Історія інтелектуальної власності

Вперше поняття вжито в США (штат Массачусетс) суддею у 1845 році

1967 рік – створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності


Слайд 6
Текст слайда:

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

(англ. World Intellectual Property Organization або WIPO, фр. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle або OMPI) 
— спеціалізоване агентство, створен з метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі.


Слайд 7
Текст слайда:

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Штаб-квартира – Женева (Швейцарія)

Генеральний директор– Френсіс Гаррі


Слайд 8
Текст слайда:

Об’єкти права інтелектуальної власності:

— авторські права— авторські права (літературні твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);
— суміжне право;
— право промислової власності (винаходи— право промислової власності (винаходи, корисні моделі— право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки— право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);
— фірмові (комерційні) найменування;
— географічні зазначення;
— сорта рослин та породи тварин;
— топографії інтегральних мікросхем;
— комерційна таємниця.


Слайд 9

Слайд 10
Текст слайда:

Промислова власність

Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи
Винахід
Корисна модель
Промисловий зразок
Раціоналізаторська пропозиція
Топографія інтегральної мікросхеми

Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу
Доменне ім'я
Знак для товарів та послуг
Зазначення походження товару
Комерційне найменування


Слайд 11
Текст слайда:

Об'єкти авторського права

Літературний твір
Музичний твір
Твір зображувального мистецтва
Твір декоративно-прикладного мистецтва
Твір архітектури
Твір картографії

Фотографічний твір
Складений твір
База даних
Комп'ютерна програма
Аудіо-візуальний твір
Сценічний твір
Твір у сфері науки
Твір у перекладі
Твір у переробці


Слайд 12
Текст слайда:

Об'єкти суміжних прав


Виконання твору
ФонограмаФонограма, відеограма
Передача організації мовлення


Слайд 13
Текст слайда:

Особливі об'єкти інтелектуальної власності

Наукове відкриття
Сорт рослин
Порода тварин
Комерційна таємниця
Ноу-хау


Слайд 14
Текст слайда:

Суб’єкти права інтелектуальної власності:

творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо)
інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до актів цивільного законодавства чи договору (ст.421 ЦК України)


Слайд 15

Слайд 16
Текст слайда:

Особисті немайнові права інтелектуальної власності

а) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
б) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
в) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом


Слайд 17
Текст слайда:

Майнові права інтелектуальної власності

а) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
б) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
г) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом


Слайд 18
Текст слайда:

Порушення права інтелектуальної власності

піратство
плагіат
несумлінна реєстрація
підроблення та зміна інформації.


Слайд 19
Текст слайда:

Нормативна база інтелектуальної власності

1. Конституція України
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.


Слайд 20
Текст слайда:

Кодекси:
Цивільний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кримінальний кодекс України
Митний кодекс України
Кримінально-процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс законів про працю України
Цивільний процесуальний кодекс України

Нормативна база інтелектуальної власності


Слайд 21
Текст слайда:

Нормативна база інтелектуальної власності Закони:

«Про авторське право і суміжні права»
«Про видавничу справу»
«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
«Про електронний цифровий підпис»; «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
«Про інформаційні агентства»; «Про інформацію»;
«Про кінематографію»;
«Про науково-технічну інформацію»;
«Про наукову і науково-технічну експертизу»;

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
«Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
«Про охорону прав на промислові зразки»;
«Про охорону прав на сорти рослин»;
«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;
«Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;
«Про рекламу»;
«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»;
«Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України»;
«Про телебачення і радіомовлення»;


Слайд 22
Текст слайда:

Міжнародні договори до яких приєдналась Україна:

Бернська конвенція (Паризький акт 1971 р.);
Римська конвенція 1961 р.;
Женевська конвенція 1974 р.;
Договір ВОІВ про авторське право;
Паризька конвенція, Стокгольмський акт;
Договір про патентну кооперацію 1970 р.;
Договір про патентне право 2000 р.;
Мадридська угода 1891 р.;
Мадридський протокол 1989 р.;
Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р.;
Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин;
Будапештський договір 1977 р.


Слайд 23

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика