Профільне навчання презентация

Содержание

Слайд 1Профільне навчання
Сутність, мета і принципи організації
Підготувала: Кириченко Т.Г.,
гімназія ім.В.О.Нижниченка


Слайд 2Профільне навчання -
вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів

і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Слайд 3Мета:
забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної

та початкової допрофільної підготовки,
неперервної освіти впродовж усього життя,
виховання особистості, здатної до самореалізації,
професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Слайд 4Основними завдання є:
Створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних

інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

Слайд 5Основними завдання є:
Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на

допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;
Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Слайд 6Принципи:
Фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і

нахилами);
Варіативності і альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);
Наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);

Слайд 7Принципи:
Гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного,

забезпечення можливості зміни профілю);
Діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

Слайд 8Структура профільного навчання
Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який

передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.
Напрям профілізації.
Форми її забезпечення.

Слайд 9Структура профільного навчання
Профіль навчання визначається з урахуванням
освітніх потреб замовників освіти;
кадрових,

матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи;
соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону;
перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.

Слайд 12Питома вага освітніх галузей у базовому навчальному плані:


Слайд 15Проблеми шкіл щодо організації профільного навчання:


Слайд 16Проблеми самореалізації особистості – у системі профорієнтаційної роботи
У сучасному суспільстві затребуваними

стають окремі здібності особистості (пам’ять, спритність, лідерство);
Життєві плани сучасних старшокласників мають реалістичнішу основу (установка на власні сили);
Рейтинг професій.

Слайд 17Класифікація професій Є.Клімова:

людина – людина
людина – техніка
людина – природа
людина –

знакова система
людина – художній образ

Слайд 18“Ідеальні типи індивідуальності” за Е. Шпрангером:
Теоретична людина - раціональне, логічне, пошук

закономірностей;
Економічна людина – практичний результат у будь-якій діяльності;
Естетична людина – емоційно-образне відображення світу;
Соціальна людина – організоване спілкування з іншими людьми;
Політична людина – діяльність у владі, лідерство; соціальна обдарованість;
Релігійна людина – пошук смислу життя.

Слайд 19Поглиблене вивчення одного-двох предметів шкільного курсу поступово втрачає свою актуальність через

вузьке спрямування та відсутність глибоких, практично спрямованих міжпредметних зв’язків у їх реальній взаємодії.
Профілізація має бути не вузькою спеціалізацією.
Профільному вектору учня треба надати розвитку в напрямі формування його мотивації до навчання впродовж життя, вироблення волі до успіху й життєтворчості.
Сприятиме самовизначенню учнів незалежно від профілю, за яким навчаються.

Висновки:


Слайд 20Список використаної літератури:
Математика в школі, №1, 2006;
Математика в школі, №4, 2006;
Інформатика,

№31-32, 2005;
Інформатика, №31-32, 2004.Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика