Арнаулы мекемелерде орнату Монтаж методикасының классификациясы презентация

Содержание

Оларға: 1.Орнату процесін бағыты немесе көшу құрылымдар (тік көлденең радиалды, аралас)2 2. құрылымдардың түрлері (жазық, кеңістік) 3. жазық және кеңістіктік құрылымдардың саны (тақталар, жабық қабат, құрылымдық және технологиялық блоктар) сол тік

Слайд 1Арнаулы мекемелерде орнату

Монтаж методикасының классификациясы
Монтаж әдістері шектеулерге тәуелді,көтеру операциясына жүктеледі,

еркін көтеру және еріксіз көтеру (тасымалдау) деп екіге бөліп қарауға болады.
Олрадың арасынан топ және топша болып ерекшеленеді, технологиялық ерекшеліктері мен қасиеттерін - жалпы ұйымдастырушылық айқындайды.

Слайд 2Оларға:
1.Орнату процесін бағыты немесе көшу құрылымдар (тік көлденең радиалды, аралас)2
2. құрылымдардың

түрлері (жазық, кеңістік)
3. жазық және кеңістіктік құрылымдардың саны (тақталар, жабық қабат, құрылымдық және технологиялық блоктар) сол тік орналастырылған

Слайд 34. көтеру әдістері немесе қозғалатын құрылымдар (тартса, итерсе басу, төмендету)
5. монтаждау

құрылымдардың (жоғарыда, төменде, қосу немесе салынып жатқан) қатысты жұмыс органдарының монтаждау құралдарын сипаты немесе орналасқан жері
6. алшақтық ағыны көтеру немесе қозғалатын операциялар (жарғыш және үздіксіз)

Слайд 4Тегін көтеру және төрт сипатталады, оның екеуі алты негізгі топтары, монтаждау

әдістерін жалпы жіктеу жылы – үдемелі
Топтардың жіктеу қаралған екі немесе одан да көп мүмкіндіктерді біріктіру аралас орнатылым әдістерін арнайы топ. Осы әдістер орнатуға болады екенін ескере отырып, олар жіктеу сәйкес келтiрiлмеген
Құрылыстардың монтаждау технологиялық процесі жиі бірнеше тәсілмен жүзеге асырылады (саны объектінің құрылымдық ерекшеліктерін, биік

Слайд 5немесе салмақтық сипаттамалары, жергілікті жағдайларға байланысты болады)
Олардың ішінде біз әрқашан сахна

жалпы стратегиясын анықтайды, ол (жұмыстарды күрделілігіне байланысты, мысалы, бұқаралық пайдалану) бастапқы таңдауға болады

Слайд 6Құрылыс орнату қозғаушы әдістері
жарылды
б-ірі-блогы
B (дифференцияланған) бөлінген
Г- кешені
1 жазық

элементтері
1-12 құрастыру


Слайд 7Орнату негізгі әдісі - жарылды Бұл тұтастай жасалған құрылыстардың ғимараттар мен

құрылымдардың құрылысы немесе өсуі дейін жекелеген бөліктерін жиналған Бұл әдіс бағандарды, арқалықтар, арқалықтар, қабырға панельдерін орнатылады. Сіз оларды бүкіл көтеріп мүмкін емес ғана жағдайларда poelementno жеке

Слайд 8ірі блок, бір жинағын мұндай шатыр табақшаларды лестік олармен екі шаруа

қожалықтарының ретінде бірнеше құрылымдар, Оян - құрылыс саласындағы монтаждау блоктар әдісі кеңінен қолданылды. Жүк көтергіштігі жобалау блоктар интеграция дәрежесі машиналар мен көлемі блогының орнату орнату байланысты


Слайд 9Жоспарланған құрылыста ірі-блокты блоктармен монтаждау әдісі кеңінен қолданылад, яғни бир көтерменің

устіне бірнеше құрылымдарды жайғастырады, мысалы оралған плиталық жабындықтармен жабылған екі ферма. Блоктарды шоғырландыру сатысның құрылымы жүккөтергіш және монтажды машиналарға және блокты монтаждың көлеміне тәуелді.

Слайд 10Құрылымның орнатылуы тәуелділігіне және жүйелігіне байланысты монтаждаудың мынадай әдістерін ажыратады: жеке

немесе сараланған және кешенді.


Слайд 11Жеке әдісте алдымен ғимараттың ішінде немесе оның бөлшектері құрылымның бір түріне

жайғастырылады, сосын басқасына.

Слайд 12Мысалы, алдымен колонна І, кейін кран арқалықтар ІІ, фермалық тартпалар ІІІ

немесе қақпалық тартпалар, құрылымдық жабындық ІV және қабырға

Слайд 13Жеке әдісте бірақ орнатылған құрылымдардың жұмыс бойынша жалға берілуіне байлансты кешіектіріледі,

дегенмен жұмысты ұйымдастыру оңайлатылған және кранның мүмкіндіктерін жақсы пайдалану.

Слайд 14Бір қабатты ғимараттарды құрылуына, жеке әдістің әр түрлі болып табылатын аралас

әдіс қолданылады. Аралас әдістің мәні мынада, яғни колонндардың монтажы тәуелсіз ағымға бөлінген, және орнатқаннан кейін оларды екінші ағымның қалған құрылымдарымен- фермалар, жабынды плиталармен орнатады (кешенді)

Слайд 15Екі кезеңде осы жұмыстарды бөлу арқасында, өздігінен жүретін бағыттағыш крандарды кеңінен

қолдануға болады, яғни шағын бағттағыш ұзындықта және аз биіктікте үлкен жүккөтергіш, ал ұзын бағыттағыш ұзындықта аз жүккөтергіш, бірақ үлкен биіктікте көтергіш.


Слайд 16Кешенді әдісте ( см.төменгі схемада, поз, г) монтаждауды ұяшықтармен жүргізеді, алдымен

ғимараттың бір ұяшығын элементтердің жобалық жағдайының орнатылуымен жинайды: колонн І, арқалық ІІ, ферм ІІІ жабындық. Кейін осы жүйеде келесі ұяшықты орнатады және т. б.

Слайд 17Бұл әдіс орнатылған ғимараттың бөлігінде ерте жұмыс бастауға және құрылыстың ұзақтығын

қысқартуға мүмкіндік береді. Дегенмен бұл әдістің қиыны құрылымдарды шығыстыру және қадау, сол үшін ұяшықтардың құрылымын жоғары биіктікте көтеретін монтажды кран керек.

Слайд 18Монтаждың құрылымдық әдісі
а - қозғалатын көтерме, б - сырғымалы, в- бұрылу,

г - таятын бұрылу; І -ІІІ - мотаждаудың жүйелігі.

Слайд 19Монтаждау әдісі жұмыс ұйымының әдісі секілді дамушы ППР анықталады.
Ғимараттың және

құрылымның түрінің тәелділігіне байланысты келесі монтаждау әдістері қоллданады.


Слайд 20Тартқыш қозғалатын және орнатылатын құырылыстық кранмен көбіне ғимараттың құрылымдарын жинайды: колонналарды,

кран арқалықтар,фермалар, қақпақ плиталар(панелдері) және басқа элементтер, сонымен қатар алдын ала біріктірілген блокты құрылымдар, егер олардың массасы жүккөтергіш монтажды кранды кобейтпесе.

Слайд 21
Жылжымалы жол әжісі алдын ала орнатылады ж\е құрлыс блоктары ірі бөліктерінде

жиналады, мысалы ғимарат ұяшықтарына сәйкес блоктары жабындыларының өлшемі 12х24м 24х24м 24х30м сирек емес алдын ала жиналған техникалық конструкцияның агрегаты.

Слайд 22
Айналу жолы көтереді жобалау позициясының ауыр бағандарының құбырларды, электір желісінің апорасын

ж/е басқада канструкциясың. Бұл үшін конструкцияны орнататын орнында жинайды, сол себепті оның қолдау бөлігі орналасады, тікелей алдын ала дайындалған жобаның негізі.

Слайд 23
Конструкцияның сонғы еркің шеті үшін апорный нүктесін айналдыра горизантальді денгейден вертикальді

денгкейге аударады. Мұндай кранның жүктеме кезінде конструкциялық массасы мантаждау кезінде екі есе кемиді.

Слайд 24
Бұрылу адісі сырғанау кезінде ауыр бағандарды орнатады. Бұл жағдайда кранға шағын

сүнгім шыққан кезде конструкцияның жоғарғы жағын көтеріп төменгі жағын фундаменттің шығыр жағына тарту. Үйкеліс күшін азайту үшін төменгі шегіне полозья қойылады.

Слайд 25
Биік ғимараттарды орнату – Дінгектер, башен, құбыр, Шарнирдің айналасына бұрыла орнату.


Слайд 26
Шарнирдін айналасында бұрылу әдісі толық горизантальді бағытта жинап орнату болып табылады

жерге (жерге) опорный нүктесіне конструкцияның вертикальді бағыты, горизонтальді бағытқа ауыспауы керек.

Слайд 28
Көбнесе бұл әдіс биік башендарды қолданылады биіктігі 40-100м опорный дінгектері –

75м биік ғимараттарда орнату, айналдыра орнату әдісі жұмыстын көлемін артыра отырып жұмыстын төменгі белгісі қауіпсіз орнатуға мүмкіндік береді.

Слайд 29
Жинауды горизантальді бағытта жерде жүзеге асырады, автокранды қолдана отырып.

Төменгі белдегі сооружениядағы

ярусты шарнирге бекітеді. Бұны фундаментке бекітеді. Вертикальді бағытта көтерілуі лебетканың көмегімен шарнирді айнала полистпастармен жүзеге асырады.

Слайд 30
Конструкцияны тек қана жерде құрастырмайды, баскада көптеген техналогиялық құралдармен жөнделеді (антена,

сым, саты т.б)

Слайд 31
Шарнирді айнала айналу екі этаптан өтеді – бұрылуынан бастап тұрақсыз тепе-тендікке

дейін, ортанғы ауыр башен айнала шарнирден өткенде содан кейін екінші этапқа ауысады. Жұмысқа тежегіш оттяшкасы қосылғанда фундаменттегі башмактарды бір қалыпты жіберуін қамтамасыз етеді.

Слайд 32
Әртүрлі бірнеше әдістері бар, олардын көбісі қондырғыны орнатуына байланысты.


Слайд 33
Бұрылыстын таза әдісі, ғимараттын бір бөлігін өзінін фундаментінде жинап, ал қалғаның

жерде жөндейді такелаж құрылғысының көмегімен бұрылыстарда қысқа жерлерді жалғауға мүмкіндік береді.

Слайд 34
. Полистпастыны көтеру жеткізу қолданылады жүк көтергіштің кранның сүнгімінің шығуы қондырғыны

көтеруге конструкцияны орнатуға мүмкіндік береді.

Слайд 35
Құрамалы сүнгіменін көмегімен орнату.

Арнайы стойканы қолдану арқылы іске асырылады фундаментке бекітілген

немесе жерге бекітіп айналмалы шарнирді башеннің айналуын жүзеге асырады

Слайд 36
ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН КРАНДАРДЫН КӨМЕГІМЕН конструкцияның фундаментке бекітілген өтпелі денгейге дейін көтеру.

Тағы жұмысқа ауыр полистпастты қосады – бұл қарапайым әрі ынғайлы ідіс.

Слайд 37
Якорсыз әдіс – құрылғының міндеті якорға күш түсірмейді. Конструкцияның дінгектерін көтеріп,

дінгектердін орнықтылығы конструкцияларды көтеретін падушкаға әсер етеді.

Слайд 38
Проектінің қойылуы тіректің тежегішті ұстайды. Бұл әдісті орындау үшін үлкен алан

қажет қондырғыларды орнату үшін.

Слайд 39
Орнату өсіру әдісі негізгі төменгі белгісінен конструкцияны біртіндеп орнатады жоғарғы ярустары.

Биіктігі 300...400м сооружения

Слайд 40
Башен орнату ж/е дінгектерді өсіру.

Өсіру – поярусный орнату секциясы төменгі белгіден

жоғары қарай артүрлі механизімдерді орнату. Бұл әдіс кенінен қолданылған биіктігі 100м дейін.

Слайд 41
Орнатуды өсіру белгілі бірденгейге апарып монтажный кран жерге орналастырылған.

Сосын басқа механизіммен

орнатылады ж/е конструкцияға бекітіледі. Бұл механизім келесі әдіспен жөнделген конструкцияға қойылады биік башендердін салынуына байланысты полэментті орнату жүзеге асырылады.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика