Порівння раціональних чисел презентация

Слайд 1

ЗАНЯТТЯ 7
ПОРІВННЯ
РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ


Слайд 2


На цьому занятті ти маєш:

Навчитися порівнювати від’ємні числа;

Навчитися порівнювати додатні та

від’ємні числа;

Навчитися порівнювати раціональні числа.

Виконай вправи:


На додатний напрям.

Число 2 лежить лівіше числа 5, число лежить правіше числа 3,5.


Для перевірки
натисни на сову


Слайд 3


5. Знайдіть модуль чисел -3,5; 6,3; 0; a (число a -

від'ємне).

6. Які числа ти вмієш порівнювати?

7. Порівняй:

21 і 39

17,314 і 17,323

Для перевірки
натисни на приклад

Для перевірки
натисни на рисунок

│-3,5│=3,5; │6,3│=6,3; │0│=0; │a│= - a

Натуральні, десяткові дроби, звичайні дроби


Слайд 4


Насправді від'ємні числа для тебе поки що не більше ніж символи

– числа зі
знаком «мінус», а право називати їх числами ми одержимо тоді, коли навчимося
порівнювати будь – які раціональні числа і виконувати над ними звичайні арифметичні дії.
А втім, і цього мало: правила порівняння і правила дій з раціональними числами
повинні мовби продовжувати відповідні правила із «старими», тобто додатними,
як ми їх тепер називаємо, числами.
Нарешті, - і це, може, найголовніше – дії над раціональними числами повинні бути такими, щоб за їх допомогою можна було розв’язувати практичні завдання,
завдання «життя».

Слайд 5


Ти знаєш, що на координатному промені з двох чисел більше число

розташоване
правіше, а менше – лівіше.
Цю саму властивість має й координатна пряма.
На координатній прямій більше число розташоване правіше, а менше – лівіше.

Наприклад, точка А(2) розташована правіше, ніж точка В(-7). Тому 2 > -7.
І це природно: адже, якщо вночі температура була -7оС, а вдень стала 2оС,
то ми кажемо, що температура підвищилась, тобто збільшилась.

Тому будь – яке від'ємне число менше додатного числа.
Точка М(-6) лежить лівіше від точки N(-1), тому -6 < -1.
При цьому зауважимо, що │-6│ >│-1│.

Можна зробити висновок: з двох від'ємних чисел менше те, модуль якого більший.

На координатній прямій число 0 розташоване лівіше від будь – якого від'ємного числа.
Отже, будь – яке від'ємне число менше від нуля,
будь – яке додатне число більше за нуль.


Слайд 6


Якщо a – додатне число, то це коротко можна записати так:

a > 0.

Якщо a – від'ємне число, то пишуть a < 0.

Якщо a – невід'ємне число, то пишуть a ≥ 0 (читають: «a більше, або дорівнює нулю»).

Якщо a – недодатне число, то пишуть a ≤ 0.

Приклади:
Які з даних нерівностей є правильними:

5 ≥ 3; -8 ≤ 4; 5 ≥ 5?

Кожна з наведених нерівностей є правильною.

Для перевірки
натисни на малюка


Слайд 7


Давай потренуємось!
Порівняй числа:

37 і 78; -37 і 78; 37 і -78;

-37 і -78.

37 < 78

- 37 < 78

37 > - 78

- 37 > - 78

Порівняйте числа:

- 58 1020
Для перевірки
натисни на метелика

Для перевірки
натисни на квітку

Слайд 8


Розташуй числа у порядку збільшення і розшифруй слова. Що вони означають?

Для

перевірки
натисни на малюка

Для перевірки
натисни на малюка

Трапеція – геометрична фігура


Трикутник – геометрична фігураСлайд 9


Постав замість квітки знак < або знак >:


Для перевірки
натисни на

квітку

На координатній прямій позначили числа a, b, c, d.

Порівняйте числа:

a і b; c і d; 0 і c; b і c; – d і 0; – b і a.

a < b c < d 0 < c b < c - d < 0 - b > a

Для перевірки
натисни на світлячка


Слайд 10


Познач на координатній прямій точки, які відповідають умові:

a – від'ємне число,

b – додатне та │a│>│b│;

a – додатне число, b – від'ємне та │a│>│b│.

Для перевірки
натисни на рисунок

Підведення підсумків

Дай відповідь на питання:

Як розташоване на координатній прямій більше число
по відношенню до меншого?

Яке число більше: додатне чи від'ємне?

Що більше – додатне число або 0?

Що більше – від'ємне число або 0?

Якщо в тебе виникли складнощі при відповіді на дані питання,
пропонуємо тобі ще раз опрацювати матеріал даного заняття або
скористатися Інтернет – ресурсами, посилання на які ти зможеш знайти на
наступному слайді

Опрацювати матеріал ще раз


Слайд 11

Домашнє завдання:
Виконати тест для самоперевірки №7
Інтернет - ресурси:
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/6_klas/mat_06_roz_6.html
http://www.testportal.if.ua/subject.php?tutor=211
Бажаємо успіхів!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика