Презентация на тему Проект

Презентация на тему Проект, предмет презентации: Путешествия. Этот материал содержит 17 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Промоция на обединения туристически потенциал на Старозагорски регион

Проект

ОЛЕГ СТОИЛОВ
Председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора


Слайд 2
Текст слайда:

Партньори

Търговско-промишлената палата - Стара Загора
Агенция за регионални икономическо развитие - Стара Загора
Общините от региона
Загорка АД, ДЗИ АД и други представители на бизнеса от региона

С активната подкрепа на Световната асоциация на туристическите агенции WATA и с прякото съдействие на Туристическа агенция МИЕЛ Травел - представител на WATA за България
Специална подкрепа от Ротари Дистрикт 2482 България

Под патронажа на Областния управител на Старозагорска област
Община Стара Загора е домакин на събитията


Слайд 3
Текст слайда:

Програма

13 октомври 2009 г. - Стара Загора
Кръгла маса „Кадрите в туризма”
Форум „Туризъм”
Презентация на обединения туристически потенциал на Старозагорски регион
14 октомври 2009 г. - Казанлък
Представяне на туристическите възможности на Казанлък


Слайд 4
Текст слайда:

Кръгла маса
Кадрите в туризма


Слайд 5
Текст слайда:

Състояние на туристическия сектор

През последните години - съществена промяна в облика на
туристическите обекти
Увеличи се многократно броят на леглата в хотелите
Повиши се категорията на хотелите и ресторантите
Туристическият отрасъл разполага с материална база, не отстъпваща по качество на тази в развитите туристически дестинации, основни конкуренти на България.
Това контрастира с преобладаващо лошото обслужване, поради на недостатъчната квалификация на кадрите, работещи в сферата на туризма.
Резултат - негативно отражение върху качеството и конкурентоспособността на туристическия продукт.


Слайд 6
Текст слайда:

Търговско-промишлена палата – Стара Загора
направи проучване сред хотелиери,
ресторантьори, управители на музеи и други
структури в сферата на туризма от
Старозагорския регион за проблемите с
кадрите в туризма.

Кои са основните проблеми?

Проучване на проблемите


Слайд 7
Текст слайда:

Недостиг на квалифицирани кадри
Голяма част от завършилите туризъм не работят в туристическия сектор
Неудовлетворителни и непривлекателни условия за работа
Наличие на по-добри оферти от други алтернативни сектори
Работата в сектора се приема често като компромисен и временен вариант

Основни проблеми


Слайд 8
Текст слайда:

Недостиг на квалифицирани кадри (2)
Лимитиран избор при подбора на персонал – непокрито високо самочувствие
Приемане на работата в сектора като не престижна
Облекчени възможности за работа в чужбина

Основни проблеми


Слайд 9
Текст слайда:

Недостатъчно добра подготовка на кадрите
Недостатъчен брой специализирани учебни заведения, обучаващи кадри за туризма
Остарели обучителни програми, не съответстващи на динамичното развитие на сектора
Лоша материална база на обучителните организации
Изключително слабо практическо обучение, не при реални условия
Стажуване проформа
Лоша връзка бизнес - обучение - стаж - реализация на кадрите

Основни проблеми


Слайд 10
Текст слайда:

Недостатъчно атрактивно и неконкурентно
заплащане
Като цяло ниско заплащане в сектора
Неправилно формиране на възнаграждението
Чувствителна разлика в заплащането в курортните и не курортните селища

Основни проблеми


Слайд 11
Текст слайда:

Ниско ниво на владеене на чужди езици
Недостатъчно добро езиково обучение
Неконкурентни условия за работа на кадри с добра езикова подготовка
Непрофесионално мениджиране на човешки ресурси и отсъствие на системи за тяхното управление
Липса на единна база данни за кадрите в туризма, с атестации и препоръки
Отсъствие на адекватни национални и и регионални политики в сферата на туризма, които да съдействат комплексно за решаването на проблемите
Специфичното положение на Стара Загора - сезонна миграция на кадри през летния и зимния сезон към морските и планински курорти

Основни проблеми


Слайд 12
Текст слайда:

Подобряване на качеството на обучение на
туристическите кадри
Откриване на повече специализирани обучителни звена за кадри в туризма
Въвеждане на обучителните програми и помагала в съответствие с потребностите на сектора и постоянното им актуализиране
Увеличаване на часовете по практическо обучение в условия, близки до реалните
Увеличаване времето на стажа и подобряване на ефективното му провеждане

Предложения


Слайд 13
Текст слайда:

Подобряване на качеството на обучение на
туристическите кадри (2)
Провеждане на стажа по възможност на бъдещото работно място
Подобряване на езиковото обучение
Въвеждане на ефективен контрол на качеството на обучение
Организиране на професионални семинари за обмен на опит, нови и добри практики в сферата на туризма, вкл. с международно участие

Предложения


Слайд 14
Текст слайда:

Към мениджмънта на туристическите обекти
Въвеждане на професионални системи за управление на човешките ресурси
Създаване на база данни за кадрите в туризма, с атестации и препоръки
Сертифициране на квалификацията на кадрите от бранша
По-тясна връзка между образованието и бизнеса

Предложения


Слайд 15
Текст слайда:

Подобряване на организацията и координацията на
работата в туристическия сектор
Разработване на адекватни национални и регионални политики в сферата на туризма, съдействащи за комплексното развитие на туризма
Въвеждане на стимули и преференции за инвестиране в човешките ресурси
Мерки на регионално ниво
Ефективизиране на работата на съветите по туризъм и на браншовите организации
Конкретно предложение: Създаване на асоциация за развитие на туризма в региона с балансирано и активно участие на всички заинтересовани страни

Предложения


Слайд 16
Текст слайда:

Кръгла маса Кадрите в туризма


Благодаря за вниманието !


Слайд 17
Текст слайда:

Welcome to Stara Zagora Region!

Welcome to Stara Zagora Region!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика