Презентация на тему Небезпека виникнення аварій при проведенні теплових процесів та їх попередження

Презентация на тему Небезпека виникнення аварій при проведенні теплових процесів та їх попередження, предмет презентации: ОБЖ. Этот материал содержит 48 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ


Слайд 2
Текст слайда:

КАФЕДРА
ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ
БЕЗПЕКИ ОБ`ЄКТІВ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Слайд 3
Текст слайда:

Тема 1.2. Аварії та аварійні ситуації в типових технологічних процесах та апаратах небезпечних виробництв ЛЕKЦІЯ 8 Небезпека виникнення аварій при проведенні теплових процесів та їх попередження.


Слайд 4
Текст слайда:

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.Способи нагрівання горючих речовин.

2.Пожежна небезпека процесів нагрівання горючих речовин.

3.Пожежна профілактика при нагріванні горючих речовин (для самостійного вивчення).


Слайд 5
Текст слайда:

ЛІТЕРАТУРА:

1. О. П. Михайлюк, В. В. Олійник, І. Я. Кірса, П. А. Білим, О. О. Тесленко Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки.
2. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів.
3. Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. с.140-143, 148-152.
4. Алексеев М.В., Волков О.М. и др. Пожарная профилактика в технологических процессах производства. с.13-28, 54-65.
5. Котов Г.М. и др. Пожарно-профилактические мероприятия на нефтеперабатывающих заводах. 1981 с.11.


Слайд 6
Текст слайда:

1. СПОСОБИ НАГРІВАННЯ ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН


Слайд 7
Текст слайда:

Речовини, що мають більш високу температуру й використовувані для нагрівання інших речовин, називають теплоносіями. Речовини, використовувані для охолодження інших речовин, називають охолодними агентами.


Слайд 8
Текст слайда:

1.1 Класифікація теплоносіїв:
прямі джерела тепла (полум'я і топкові гази, ел. струм,);
проміжні теплоносії (водяна пара, гаряча вода, нагріте повітря,);
високотемпературні теплоносії (органічні рідини, розплави солей і металів, мінеральні масла і т.д.);
гарячі продукти виробництва (напівпродук-ти, відходи виробництва,кінцеві продукти).


Слайд 9
Текст слайда:

Способи передачі тепла :

теплопровідністю ;
конвекцією;
випромінюванням
Класифікація теплообмінників:
нагрівачі, випарники, кип'ятильники;
холодильники, конденсатори;
кристалізатори;
регенеративні теплообмінники
За способом передачі тепла розрізняють апарати:
поверхневі;
змішування


Слайд 10
Текст слайда:

Способи нагрівання горючих речовин

НАГРІВАННЯ ВОДЯНОЮ ПАРОЮ І ГАРЯЧИМИ ПРОДУКТАМИ;
НАГРІВАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ТЕПЛОНОСІЯМИ
НАГРІВАННЯ ПОЛУМ'ЯМ ТА ТОПКОВИМИ ГАЗАМИ


Слайд 11
Текст слайда:

1.1 Нагрівання горючих речовин теплоносіями


Слайд 12
Текст слайда:

Високотемпературні теплоносії (ВТ)

розплавлені неорганічні солі і суміші солей (КNO3, NaN03, AlBr3, AlCl3 і ін.);
рідкометалеві ВТ (ртуть, натрій, калій та суміші легкоплавких металів);
органічні високотемпературні теплоносії (ОТ) ( мінеральні масла -компресорне, циліндрове та інш., гліцерин, дифеніл, дифеніловий ефір тощо).


Слайд 13
Текст слайда:

Класифікація теплообмінників за конструктивними ознаками

кожухотрубчасті теплообмінники;
теплообмінники типу “труба в трубі”;
підігрівники з паровим простором;
заглибні конденсатори-холодильники;
конденсатори повітряного охолодження.


Слайд 14
Текст слайда:

Кожухотрубчатий теплообмінник жорсткого типу

застосовують при різниці температур теплообмінюючих середовищ не більш 500С;
коли довжина трубок теплообмінника більше 2 м або різниця температур між кожухом і пучком труб перевищує 400С для зниження температурних напружень і деформацій у теплообміннику застосо-вують температурні компенсатори.


Слайд 15
Текст слайда:

КОЖУХОТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК З ЛІНЗОЮ НА КОРПУСІ

1 – корпус теплообмінника;
5 – лінза.


Слайд 16
Текст слайда:


КОЖУХОТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК
З ПЛАВАЮЧОЮ ГОЛОВКОЮ

1 – корпус теплообмінника;
2 – плаваюча головка.


Слайд 17
Текст слайда:

КОЖУХОТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК З ВИГНУТИМИ ТРУБАМИ

1 – корпус теплообмінника;
4 – вигнуті трубки.


Слайд 18
Текст слайда:

КОЖУХОТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК З САЛЬНИКОМ

1 – корпус теплообмінника;
3 – сальник.


Слайд 19
Текст слайда:

КОЖУХОТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК ТИПУ ТРУБА В ТРУБІ

1 – зовнішня труба;
2 – внутрішня труба.


Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22
Текст слайда:

ХОЛОДИЛЬНИК КОНДЕНСАТОР ПОГРУЖНОГО ТИПУ

3 – охолоджуюча вода;
4 – труби холодильника.


Слайд 23
Текст слайда:

ШНЕКОВИЙ ТЕПЛООБМІННИК


Слайд 24
Текст слайда:

1.2. НАГРІВАННЯ ПОЛУМ'ЯМ ТА ТОПКОВИМИ ГАЗАМИ


Слайд 25
Текст слайда:

Класифікація трубчастих печей:
За тепловим потоком і пропускною здатністю (малі з тепловим потоком до 3 млн Вт і пропускною здатністю до 300 т/добу; середні - з тепловим потоком 3-15 млн Вт і пропускною здатністю 300-1000 т/добу; великі - з тепловим потоком більш 15 млн Вт і пропускною здатністю 1000 т/добу і вище;
За тиском в нагрівальному змійовику (вакуумні, атмосферні, високого тиску).
Залежно від температури нагрівання продукту: (низькотемпературні - до 400 С; високотемпературні -понад 400 С);
За способом передачі тепла: конвекційного типу; радіантні; радіантно-конвекційні;
За кількістю радіантних топкових камер: однокамерні; двохкамерні; багатокамерні.


Слайд 26
Текст слайда:

Трубчаста піч складається з:

каркаса;
обмуровування;
приладів для спалювання палива;
змійовика;
гарнітури.


Слайд 27
Текст слайда:

ТРУБЧАСТА ПІЧЬ


Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30
Текст слайда:

2. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ПРОЦЕСІВ НАГРІВАННЯ ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН


Слайд 31
Текст слайда:

2.1.Пожежна небезпека теплообмінників


Слайд 32
Текст слайда:

УМОВИ УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

1. ГР з апарата виходить назовні. В результаті її розтікання і випаровування можуть утворитися місцеві горючі концентрації. Це відбува-ється, коли рідина нагріта вище температури спалаху, тобто, коли tр>tсп.

2. Продукт, що нагрівається, попадає до теплоносія. Якщо в якості теплоносія застосо-вується водяна пара, то при влученні в неї горючого продукту, він може пройти в паровий казан або у каналізацію, що може привести до утворення ГС.

3. Теплоносій (пара) попадає в нагріваємий продукт. Це відбувається, коли тиск пари більше тиску продукту, що нагрівається. У результаті продукт обводнюється і може стати небезпечним для подальших технологічних операцій (при влученні у високонагрітий апарат вода скипає, тиск підвищується).


Слайд 33
Текст слайда:

Нещільності й ушкодження в тепло-обмінниках з'являються в результаті:

утворення підвищеного тиску;

температурних напружень;

- корозії.


Слайд 34
Текст слайда:

Підвищений тиск у теплообміннику утворюється:

при відсутності контролю і регулювання подачі нагріваємого продукту або теплоносія;
при утворенні пробок у трубках або у лінії за теплообмінником;
при перегріві рідин;
при порушенні циркуляції теплоносіїв;
При зупинці установки та зниженні температури теплоносій застигає в системі, що приводить до прогару труб, викиду теплоносія і виникненню пожежі.


Слайд 35
Текст слайда:

ДІЛЯНКИ ПЕРЕГРІВУ ТЕПЛООБМІН-НОЇ ПОВЕРХНІ 1 – теплообмін-на поверхня; 2 – теплоносій з високою темпе-ратурою; 3 – продукт, що нагрівається.


Слайд 36
Текст слайда:ВИНИКНЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУЖЕНЬ

Забруднення апарата приводять до зниження інтенсивності теплообміну. Встановлено, що накипання товщиною 1 мм знижують коефіцієнт теплопередачі приблизно на 10-16%, а товщиною 5 мм - на 40-50%.


Слайд 37
Текст слайда:

Визначення температурних напружень в теплообмінниках із жорстким з'єднанням корпуса і трубок:

Слайд 38
Текст слайда:

Джерела запалювання

іскрові розряди статичної електрики;
іскри при роботі із сталевим інструментом;
теплота самозаймання продуктів, нагрітих вище температури самоспалахування, відкладень коксу, термополімерів і ін.
Джерела запалювання установок ВОТ:
полум'я або високонагріті конструкції котлоагрегатів і відкритих спіралей систем електрообігрівання;
іскри при замиканні спіралей на корпус;
теплота перегріву підшипників і сальників насосів.


Слайд 39
Текст слайда:

Шляхи поширення пожежі

просочена горючими продуктами теплоізоляція теплообмінників;
поверхні горючих рідин, що розлилися;
хмара аерозолю ОТ;
устаткування, технологічні комунікації тощо.Слайд 40
Текст слайда:

2.2. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ТРУБЧАСТИХ ПЕЧЕЙ

ГОРЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ при експлуатації трубчастих печей у нормальних умовах не утворюється (змійовики труб, топковий простір печі повністю заповнені і відсутній пароповітряний простір.
Для печі характерні вибухи :
У топковому просторі:
у періоди пуску печей, перед розпалюванням;
при порушенні порядку операцій при розпалюванні печі;
у моменти раптового обриву смолоскипів полум'я.


Слайд 41
Текст слайда:

Вибухи в боровах або в димових каналах :

у результаті наявності в них продуктів неповного згоряння.
Причини ушкодження труб змійовика:
прогар стінки труби;
корозія матеріалу труб;
ерозія матеріалу труб;
підвищений тиск у трубах змійовика.
Причина прогару - сильний перегрів окремої ділянки теплообмінної поверхні.


Слайд 42
Текст слайда:

Причини утворення коксу

термічне розкладання продукту;
наявність різних солей у продукті: MgСl2, CaСl2;
зменшення швидкості руху або зупинка продукту;
корозія;
ерозія;
підвищення тиску в змійовику.
Причина підвищення тиску - зростання гідравлічного опору системи при утворенні відкладень коксу і солей.


Слайд 43
Текст слайда:

Причини пошкодження двійників

нещільне прилягання пробки до корпуса двійника;
викид пробки;
порушення герметичності з'єднання труб з корпусом двійника;
ушкодження корпуса двійника.


Слайд 44
Текст слайда:

Можливі джерела запалювання

вогонь і іскри виробничої установки;
високонагріті внутрішні і зовнішні поверхні печі;
самоспалахування продукту при підвищенні робочої температури вище температури самоспалахування;
самоспалахування сульфідів заліза;
розряди статичної й атмосферної електрики.


Слайд 45
Текст слайда:

Шляхи поширення пожежі

по дзеркалу розлитої ЛЗР або ГР;
по технологічних трубопроводах і комунікаціям;
по теплоізоляції;
по паро-газоповітряній хмарі;
по уламкам, що розлітаються в результаті вибуху;
по системам каналізації, паливним лініям.


Слайд 46
Текст слайда:

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила пожежної безпеки в Україні.

ВУПП-88. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. (сб.н.д. 31)

3. НПАОП 0.00-1.41-88. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. (сб.н.д.№30, окрема брошюра)


Слайд 47
Текст слайда:

4. НАПБ 01.010-83. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий госкомнефтепродукта СРСР. (сб.н.д.25)

5. НАПБ В.01.027-85112. Правила пожарной безопасности в нефтяной ромышленности.

6. НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні.


Слайд 48
Текст слайда:

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ

- законспектувати окремі положення нормативних документів, що регламентують питання забезпечення пожежної безпеки. Результати оформити у вигляді таблиці.

- відпрацювати наданий матеріал за допомогою літератури, що наведена;


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика