Презентация на тему Предизвици на АЕК за аналоген SWITCH-OFF

Содержание

Процесот на дигитализација е во тек! Голем дел од државите веќе имаат пуштено дигитална терестријална телевизија(DTT) Започнат е процес на планирање за аналоген switch off на нивните аналогни мрежи Неколку земји-пионери

Слайд 1Предизвици на АЕК за аналоген SWITCH-OFF
Презентер:
Тоде Митрески
Охрид, мај 2011

Предизвици на АЕК за аналоген SWITCH-OFF Презентер: Тоде Митрески Охрид, мај 2011

Слайд 2Процесот на дигитализација е во тек!
Голем дел од државите веќе имаат

пуштено дигитална терестријална телевизија(DTT)
Започнат е процес на планирање за аналоген switch off на нивните аналогни мрежи
Неколку земји-пионери во Европа веќе го имаат комплетирано процесот на дигитализација
Процесот на дигитализација е во тек! Голем дел од државите веќе имаат пуштено дигитална терестријална телевизија(DTT) Започнат

Слайд 3Процесот на дигитализација е во тек!
Аналогниот switch off не е лесен

процес
Прекинувањето на пренос на аналогните сервиси може да има страшни последици врз гледачите доколку не се соодветно припремени
Процесот на аналоген switch off ќе се разликува во различни земји
Процесот на дигитализација е во тек! Аналогниот switch off не е лесен процес Прекинувањето на пренос на

Слайд 4Процесот на дигитализација е во тек!
Искористување на искуствата на земјите кои

го имаат завршено процесот на аналоген switch off
Разбирањето кој пристап работи најдобро, како и стапици кои треба да се одбегнат, може да обезбеди успешен процес
Процесот на дигитализација е во тек! Искористување на искуствата на земјите кои го имаат завршено процесот на

Слайд 5Цели за аналоген switch off
Промената на терестријалната платформа од аналогна со

дигитална технологија не е лесен подвиг
Радиодифузната мрежа мора целосно да биди конвертирана
Процесот е целосно оправдан затоа што дигитализацијата носи многу бенефити за владата,радиодифузијата и генерално за општата јавност
Цели за аналоген switch off
  Промената на терестријалната платформа од аналогна со дигитална технологија не е

Слайд 6ГЕ06 Зони на распределба

ГЕ06 Зони на распределба

Слайд 8Ефикасност на користење на спектарот
Со конвертирање на терестријалната телевизиска платформа од

аналогна во дигитална технологија, земјите ќе имаат бенефит во ефикасното користење на спектарот што ја нуди дигиталната технологија
За да се обезбеди максимален бенефит од дигиталниот switchover, земјите во даден регион мора да имаат меѓусебна согласност и координиран пристап при конверзијата во дигитално емитирање
17 јуни 2015 е наведен како ден после кој земјите нема да бидат должни да ги штитат аналогните сервиси од интереференции од соседните земји и можи да се користат фреквенции доделени за дигитални услуги
Ефикасност на користење на спектарот
  Со конвертирање на терестријалната телевизиска платформа од аналогна во дигитална технологија,

Слайд 9Обезбедување на иднината на терестријалната платформа
Гледачите имаат повеќе различни можности за

пристап до телевизиските услуги
Појавата на нови телевизиски платформи им обезбедува на гледачите, повеќе избор и премиум содржина во споредба со терестријалните платформи
Стартувањето на новите повеќеканалски сервиси, често се слободно пристапни, и ѝ помага на терестријалната платформа да биде конкурентна на другите телевизиски платформи
Обезбедување на иднината на терестријалната платформа
  Гледачите имаат повеќе различни можности за пристап до телевизиските услуги

Слайд 10Од каде да почне процесот?
Одлуката од каде да почне процесот на

аналоген switch off варира од земја до земја
Некои земји , почнаа процес во големите урбани подрачја со голема густина на населеност, но со неколку предаватели
Други земји, особено оние со голема зависност од терестријалната телевизиска платформа, се одлучија да започнат процес во области со мала густина на население
Во некои земји, аналогниот switch off беше тестиран во пилот-области
Од каде да почне процесот?
  Одлуката од каде да почне процесот на аналоген switch off варира

Слайд 11Национален пристап кон аналоген switch off
Во националните пристапи за аналоген switch

off, аналогните услуги завршуваат истовремено низ целата држава
Сите гледачи имаат корист од предностите на дигитализацијата, како гледачи се третираат еднакво и даден им е ист пристап до услугите но и поеднакво сите страдаат од потреба за опрема за дигитализација
Национален пристап кон аналоген switch off
  Во националните пристапи за аналоген switch off, аналогните услуги завршуваат

Слайд 12Издадени одобренија за користење на радиофреквенции за радиодифузна дејност VHF и

UHF опсег на цела територија на РМ:

Број на издадени одобренија за аналогна телевизија: 549
Број на издадени одобренија за дигитална телевизија за 4 MUX-и во 9 алотмент зони: 30

Издадени одобренија за користење на радиофреквенции за радиодифузна дејност VHF и UHF опсег на цела територија на

Слайд 13Allotment – Зони на распределба

Allotment – Зони на распределба

Слайд 15
Како гледачите во Република Македонија ги добиваат телевизиските содржини (каква технологија

користат)
Извор: Ipsos Strategic Puls

Како гледачите во Република Македонија ги добиваат телевизиските содржини (каква технологија користат) Извор: Ipsos Strategic Puls

Слайд 16
Како гледачите во Република Македонија ги добиваат телевизиските содржини (каква технологија

користат) според тип на население
Извор: Ipsos Strategic Puls

Како гледачите во Република Македонија ги добиваат телевизиските содржини (каква технологија користат) според тип на население

Слайд 17Искуство во едновремено зрачење на аналогна и дигитална телевизија во РМ


Датум на отпочнување со работа на 3 MUX-и од оператор на DVB-T (ОНЕ) септември 2009
Појава на пречки кај веќе постоечките радиодифузери:

Искуство во едновремено зрачење на аналогна и дигитална телевизија во РМ 
  Датум на отпочнување со

Слайд 18Моментална состојба на дигитализацијата во РМ

Моментална состојба на дигитализацијата во РМ

Слайд 19Моментална состојба на дигитализацијата во РМ

Моментална состојба на дигитализацијата во РМ

Слайд 20Моментална состојба на дигитализацијата во РМ

Моментална состојба на дигитализацијата во РМ

Слайд 21Меѓусебни влијанија помеѓу аналогна и дигитална емисија
Аналогна ТВ наспроти Дигитална ТВ:
ист

канал;
соседен горен канал;
соседен долен канал;
Дигитална ТВ наспроти Аналогна ТВ:
ист канал;
соседен горен канал;
соседен долен канал;
Дигитална ТВ наспроти Дигитална ТВ:
ист канал;
соседен горен канал;
соседен долен канал;
digitale handbook\TVDigitalAnalógico\HTM\Principal.htm
Меѓусебни влијанија помеѓу аналогна и дигитална емисија
  Аналогна ТВ наспроти Дигитална ТВ: ист канал; соседен горен

Слайд 22Меѓусебна координација со соседните држави во процесот на дигитализација - ЗОШТО?


различен датум на отпочнување на DVB-T во соседните земји;

поради големиот број на издадени одобренија (национални и локални телевизии) не бевме во можност да ги доделиме во потполност дигиталните мултиплекси согласно GE-06;

појава на проблеми во пограничните зони кога сите соседи ќе отпочнат со едновремена работа на аналогната и дигиталната телевизија;

АЕК склучи меморандуми за соработка со регулаторните тела од соседните земји: Бугарија, Косово, Албанија, Србија и Грција;
основа за понатамошна соработка и разрешување на проблемите кои ќе се појават во процесот на дигитализација во регионот

Меѓусебна координација со соседните држави во процесот на дигитализација - ЗОШТО? 
  различен датум на отпочнување

Слайд 26Мерни податоци

Мерни податоци

Слайд 27Благодарам!

Благодарам!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика