Презентация на тему Podejmowanie. Decyzji kierowniczych. (Wykład 6)

Презентация на тему Презентация на тему Podejmowanie. Decyzji kierowniczych. (Wykład 6), предмет презентации: Менеджмент. Этот материал содержит 20 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
PODEJMOWANIE DECYZJI KIEROWNICZYCH
Текст слайда:

PODEJMOWANIE DECYZJI KIEROWNICZYCH


Слайд 2
Decyzja jest to akt wyboru jednego spośród co najmniej dwóch uznanych
Текст слайда:

Decyzja jest to akt wyboru jednego spośród co najmniej dwóch uznanych za możliwe do realizacji wariantów działania


Слайд 3
Cechy odróżniające decyzję od innych aktów wyborudotyczy przyszłego działania;jest wyborem nielosowym;dotyczy
Текст слайда:

Cechy odróżniające decyzję od innych aktów wyboru

dotyczy przyszłego działania;
jest wyborem nielosowym;
dotyczy tylko tych wariantów, które uznaje się za możliwe do realizacji.


Слайд 4
Typy decyzji kierowniczychdecyzje zaprogramowane – decyzje mające kompletną strukturę lub powtarzające
Текст слайда:

Typy decyzji kierowniczych

decyzje zaprogramowane – decyzje mające kompletną strukturę lub powtarzające się z pewną częstotliwością (albo i jedno, i drugie),
decyzje niezaprogramowane – decyzje o niezbyt wyraźnej strukturze, podejmowane rzadziej niż decyzje zaprogramowane.


Слайд 5
Warunki podejmowania decyzji????stan pewności – sytuacja, w której podejmujący decyzję zna
Текст слайда:

Warunki podejmowania decyzji


?

?

?

?

stan pewności – sytuacja, w której podejmujący decyzję zna z rozsądnym zakresem pewności wszystkie warianty wyboru oraz ich warunki

stan ryzyka – sytuacja, w której dostępność poszczególnych możliwości i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty znane są tylko z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem

stan niepewności – sytuacja, w której podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani możliwych konsekwencji


Слайд 6
Klasyczny model decyzyjnyNormatywne podejście do podejmowania decyzji, określające sposób, w jaki
Текст слайда:

Klasyczny model decyzyjny

Normatywne podejście do podejmowania decyzji, określające sposób, w jaki menedżerowie powinni podejmować decyzje; zakłada on logiczną i racjonalną naturę menedżerów oraz przyjmuje, że ich decyzje najlepiej służą interesom organizacji.


Слайд 7
Klasyczny model decyzyjnyWobec sytuacji wymagającej decyzji menedżer powinien... uzyskać pełną i
Текст слайда:

Klasyczny model decyzyjny

Wobec sytuacji wymagającej decyzji menedżer powinien...

uzyskać pełną i doskonałą informację,
wyeliminować niepewność
ocenić wszystko racjonalnie i logicznie

... i podjąć w końcu decyzję służącą najlepiej interesom organizacji


Слайд 8
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjirozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej


Слайд 9
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjiidentyfikacja alternatywnych możliwości
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

identyfikacja alternatywnych możliwości


Слайд 10
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjiocena wariantówCzy wariant jest wykonalny?Czy jest wystarczający?Czy nie
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

ocena wariantów

Czy wariant jest wykonalny?

Czy jest wystarczający?

Czy nie pociąga za sobą niemożliwych do przyjęcia następstw

Zachować do dalszego rozważania


Слайд 11
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjiwybór najlepszego wariantu
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

wybór najlepszego wariantu


Слайд 12
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjiwdrożenie wybranego wariantu
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

wdrożenie wybranego wariantu


Слайд 13
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjiobserwacja wyników i ocena
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

obserwacja wyników
i ocena


Слайд 14
Etapy racjonalnego podejmowania decyzjirozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej,identyfikacja alternatywnych możliwości,ocena wariantów,wybór
Текст слайда:

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej,
identyfikacja alternatywnych możliwości,
ocena wariantów,
wybór najlepszego wariantu,
wdrożenie wybranego wariantu,
obserwacja wyników i ocena.


Слайд 15
Administracyjny model decyzyjnyModel podejmowania decyzji, który zakłada, że podejmujący decyzję:dysponują niepełną
Текст слайда:

Administracyjny model decyzyjny

Model podejmowania decyzji, który zakłada, że podejmujący decyzję:
dysponują niepełną i niedoskonałą informacją,
są ograniczeni w swej racjonalności,
mają skłonność do zadowalania się przy podejmowaniu decyzji pierwszym, dopuszczalnym rozwiązaniem.


Слайд 16
Administracyjny model decyzyjnyW rzeczywistości menedżerowie w sytuacji decyzyjnej... wykorzystują niepełną i
Текст слайда:

Administracyjny model decyzyjny

W rzeczywistości menedżerowie w sytuacji decyzyjnej...

wykorzystują niepełną i niedoskonałą informację,
są ograniczeni w swojej racjonalności
są skłonni zadowalać się pierwszym dopuszczalnym rozwiązaniem

... i podejmują w końcu decyzję, która może służyć interesowi organizacji albo nie


Слайд 17
Czynniki behawioralne wpływające na decyzjesiły polityczne (koalicja),intuicja,narastanie zaangażowania,skłonność do ryzyka,etyka.
Текст слайда:

Czynniki behawioralne wpływające na decyzje

siły polityczne (koalicja),
intuicja,
narastanie zaangażowania,
skłonność do ryzyka,
etyka.


Слайд 18
Formy grupowego podejmowania decyzjigrupa interaktywna – grupa podejmująca decyzję, której członkowie
Текст слайда:

Formy grupowego podejmowania decyzji

grupa interaktywna – grupa podejmująca decyzję, której członkowie otwarcie dyskutują, spierają się i uzasadniają rozwiązanie,
grupa delficka – forma grupowego podejmowania decyzji, w której grupa jest wykorzystywana do osiągnięcia zgodnej opinii ekspertów,
grupa nominalna – uporządkowana technika używana do uzyskiwania twórczych rozwiązań lub pomysłów.


Слайд 19
Zalety grupowego podejmowania decyzjijest więcej informacji i więcej wiedzy,może powstać więcej
Текст слайда:

Zalety grupowego podejmowania decyzji

jest więcej informacji i więcej wiedzy,
może powstać więcej wariantów,
prawdopodobny jest wyższy stopień akceptacji ostatecznej decyzji,
może dojść do poprawy w porozumiewaniu się,
ogólnie rzecz biorąc pojawiają się lepsze decyzje.


Слайд 20
Wady grupowego podejmowania decyzjiproces trwa dłużej, a więc jest bardziej kosztowny,mogą
Текст слайда:

Wady grupowego podejmowania decyzji

proces trwa dłużej, a więc jest bardziej kosztowny,
mogą pojawić się decyzje kompromisowe wynikające z niezdecydowania,
grupa może zostać zdominowana przez jedną osobę,
może pojawić się myślenie grupowe.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика