Презентация на тему Пухлини нирок

Презентация на тему Пухлини нирок, предмет презентации: Медицина. Этот материал содержит 26 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Пухлини нирок


Слайд 2
Текст слайда:

Нирка (код МКХ-О - С64) ТNМ Клінічна класифікдція

Т - Первинна пухлина
ТХ Не досить даних для оцінки первинної пухлини
ТО Первинна пухлина не визначається
ТІ Пухлина не більше 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
Т1а Пухлина не більше 4 см у найбільшому вимірі,обмежена ниркою
Т1b Пухлина більша, ніж 4 см, але не більша, ніж 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
Т2 Пухлина понад 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
ТЗ Пухлина поширюється на великі вени або наднирник, або навколониркові тканини, але в межах фасції Ґерота
ТЗа Пухлина поширюється на наднирник або навколониркові тканини, але в межах фасції Ґорота
ТЗb Масивне поширення пухлини в ниркову або порожнисту вену(и) нижче від діафрагми
ТЗс Масивне поширення пухлини в ниркову або порожнисту вену(и) вище від діафрагми
Т4 Пухлина поширюється за межі фасції Герота


Слайд 3
Текст слайда:

N – Регіонарні лімфатичні вузли
Регіонарними лімфатичними вузлами є вузли воріт нирки, черевні парааортальні і паракавальні. Сторона ураження не впливає на класифікацію N.
NХ Не досить даних для оцінки стану регіонарних
лімфатичних вузлів
N0 Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних вузлів
N1 Метастаз раку в, одному регіонарному
лімфатичному вузлі
N2 Метастази раку в кількох регіонарних лімфатичних вузлах

М - ВІДДАЛЕНІ МЕТАСТАЗИ
МХ Не досить даних для визначення віддалених метастазів
МО Віддалені метастази не визначаються
МІ Наявні віддалені метастази


Слайд 4
Текст слайда:

рТNМ Патоморфологічна класифікація
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.
рNО Матеріал для гістологічного дослідження після тазової лімфаденектомії повинен включати не менше 8 лімфатичних вузлів.

G - Гістопатологічна градація
GХ Ступінь диференціації не може бути визначений
GІ Високий ступінь диференціації
G2 Середній ступінь диференціації
GЗ-4 Низький ступінь диференціації або недиференційована пухлина

Групування за стадіями
Стадія I Т1 N0 МО
Стадія II Т2 N0 МО
Стадія III Т1 N1 МО
Т2 N1 МО
T3 N0, N1 МО
Стадія IV T4 N0, N1 МО
Будь-яке Т N2 МО
Будь-яке Т Будь-яке N МІ


Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12
Текст слайда:

Ниркова миска та сечовід (коди МКХ-О - С65, С66) TNM Клінічна класифікація

Т - Первинна пухлина
ТХ Не досить даних для оцінки первинної пухлини
ТО Первинна пухлина не визначається
Та Неінвазивна папілярна карцинома
Тіs Carcinoma in situ
ТІ Пухлина поширюється на субепітеліальну сполучну тканину
Т2 Пухлина поширюється на м'язовий шар
ТЗ (Ниркова миска) Пухлина поширюється за межі
м'язового шару на навколомискову клітковину або
паренхіму нирки
ТЗ (Сечовід) Пухлина поширюється за межі м'язового
шару на навколосечовідну клітковину
Т4 Пухлина поширюється па сусідні органи або
навколониркову клітковину


Слайд 13
Текст слайда:

N - Регіонарні лімфатичні вузли
Регіонарними лімфатичними вузлами с вузли воріт нирки, черевні парааортальні і паракавальні, а також, для сечовода, внутрішні тазові. Сторона ураження не впливає на класифікацію N.
NX Не досить даних для оцінки стану регіонарних
лімфатичних вузлів
N0 Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних вузлів
N1 Метастази в одному лімфатичному вузлі не більше 2 см у найбільшому вимірі
N2 Метастази в одному лімфатичному вузлі розміром
понад 2 см, але не більше 5 см або в кількох
лімфатичних вузлах розміром не більше 5 см у
найбільшому вимірі
N3 Метастаз у лімфатичний вузол понад 5 см у найбільшому вимірі
М - ВІДДАЛЕНІ МЕТАСТАЗИ
МХ Не досить даних для визначення віддалених метастазів
МО Віддалені метастази не визначаються
МІ Наявні віддалені метастази


Слайд 14
Текст слайда:

pTNM Патоморфологічна класифікація Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М. С – Гістопатологічна класифікація СХ Ступінь диференціації не може бути визначений СІ Високий ступінь диференціації С2 Середній ступінь диференціації СЗ-4 Низький ступінь диференціації або недиференційована пухлина Групування за стадіями Стадія 0а Та N0 M0 Стадія 0is Тіs N0 М0 Стадія І ТІ N0 М0 Стадія ІI Т2 N0 М0 Стадія ІII ТЗ N0 М0 Стадія IV Т4 N0 М0 Будь-яке Т N1,2,3 М0 Буд - яке Т Будь-яке N М1


Слайд 15

Слайд 16
Текст слайда:

Класифікація за клінічними групами

I А клінічна група – хворі з підозрою на злоякісні пухлини – підлягають дообстеженню
I Б клінічна група – хворі з передраковими станами – підлягають оздоровленню
II клінічна група – онкохворі ( III – IV ступення ) які підлягають спецлікуванню
II А клінічна група – онкохворі ( I – II ступення ) які підлягають лікуванню за радикальною програмою
III клінічна група – практично здорові люди
IV клінічна група – онкохворі в запушених стадіях які підлягають лише паліативному і симптоматичному лікуванню


Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26
Текст слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика