Презентация на тему ბაკალავრის სემინარი და საბაკალავრო ნაშრომი (ლიტერატურათმცოდნეობა)

Презентация на тему Презентация на тему ბაკალავრის სემინარი და საბაკალავრო ნაშრომი (ლიტერატურათმცოდნეობა), предмет презентации: Литература. Этот материал содержит 12 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ბაკალავრის სემინარი და საბაკალავრო ნაშრომი (ლიტერატურათმცოდნეობა)

ლევან ცაგარელი


Слайд 2
Текст слайда:

რა არის სადიპლომო ნაშრომი? როგორ ავირჩიოთ სადიპლომო ნაშრომის თემა?

ლექცია პირველი


Слайд 3
Текст слайда:

რა არის სადიპლომო ნაშრომი და რისთვისაა იგი?

წერილობითი ნაშრომი 30-გვერდიანი მოცულობით
პროფესიული შემოწმების ერთ-ერთი სახეობა
ახლის შესწავლის უნიკალური შესაძლებლობა
ფორმალობა
მიზანი: უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობა, ბაკალავრის ხარისხი
დაცვის რიტუალი: ხელმძღვანელი, რეცენზენტები (ოპონენტები), კომისია
სადიპლომო ნაშრომი vs. დისერტაცია


Слайд 4
Текст слайда:

სადიპლომო ნაშრომის ტიპები:

კომპილაციური ნაშრომი
კვლევითი ნაშრომი

კვლევის ჩატარების წინაპირობა:
დამხმარე სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება და შესწავლა (ბიბლიოთეკა)
ინტერესიანი დიპლომანტი
ხელმძღვანელის მზაობა, განავითაროს ეს ინტერესები


Слайд 5
Текст слайда:

რა გავაკეთოთ იმისთვის, რათა სადიპლომო ნაშრომი ჩვენთვისვე იყოს სასარგებლო?

შევარჩიოთ ისეთი თემა, რომლის შესახებაც მოგვიანებით უფრო ვრცელი ნაშრომის შექმნა იქნება შესაძლებელი
მნიშვნელოვანია არა იმდენად თემა, რამდენადაც ნაშრომზე მუშაობის გამოცდილება: ვსწავლობთ ინფორმაციის შეგროვებას, მის გააზრებასა და სისტემატიზაციას, მის გადმოცემასა და პრეზენტაციას


Слайд 6
Текст слайда:

თემის შერჩევის 4 წესი

თემა უნდა შეესაბამებოდეს სტუდენტის წინარეცოდნას, მის ინტერესებსა და მიდრეკილებებს
დასამუშავებელი ტექსტები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი
დასამუშავებელი ტექსტები უნდა იყოს დაძლევადი
კვლევის შერჩეული მეთოდოლოგია უნდა შეესაბამებოდეს სტუდენტის შესაძლებლობებს
სტუდენტმა სწორად უნდა შეარჩიოს ხელმძღვანელი


Слайд 7
Текст слайда:

სადიპლომო ნაშრომის თემის არჩევა

მონოგრაფიული vs. მიმოხილვითი ნაშრომი?
რაც უფრო კონკრეტულია თემა, მით უფრო მარტივია მუშაობა და მით უფრო წარმატებულია ნაშრომი
ზედაპირულობის საფრთხე
ისტორიული vs. თეორიული ნაშრომი?
სუბიექტურობის საფრთხე
მასალა - კლასიკური vs. თანამედროვე?
სიყვარულის ფაქტორი


Слайд 8
Текст слайда:

რამდენი დრო უნდა დავხარჯოთ სადიპლომო ნაშრომის წერაზე?

არაუმეტეს 3 წლისა და არანაკლებ 6 თვისა
არდადეგების მნიშვნელობა
თემის არჩევა ბოლო წუთში
იმისთვის, რათა 6 თვეში დავწეროთ სადიპლომო ნაშრომი, საჭიროა:
შევარჩიოთ ვიწრო თემა
თანამედროვე ტექსტი ან ისეთი თემა, რომელიც ნაკლებადაა გამოკვლეული
შესაბამისი საკვლევი მასალა იყოს ხელმისაწვდომი


Слайд 9
Текст слайда:

რამდენად საჭიროა უცხო ენის ცოდნა?

არ შევარჩიოთ თემა, რომელიც ითხოვს უცხო ენის ფლობას, თუ ამ ენაზე კითხვა არ შეგვიძლია
არ დავწეროთ ნაშრომი უცხოელი ავტორის შესახებ, რომლის ნაწარმოებების ორიგინალში წაკითხვაც არ შეგვიძლია
არ ავირჩიოთ თემა, რომლის შესახებ კვლევების უმეტესობა (უცნობ) უცხო ენაზეა დაწერილი
არ შეიძლება ნაშრომის შექმნა მხოლოდ იმ კვლევების გათვალისწინებით, რომლებიც ჩვენთვის ნაცნობ ენებზეა დაწერილი.
თემის დაწერამდე გავიაზროთ ბიბლიოგრაფია!
კვლევითი სტიპენდიების მნიშვნელობა


Слайд 10
Текст слайда:

რა არის ”მეცნიერულობა”?

საკვლევი საგანი უნდა იყოს ცნობადი და ექვემდებარებოდეს აღწერას.
გამოკვლევაში უნდა ითქვას საგნის შესახებ რაიმე ისეთი, რაც აქამდე არ თქმულა ან ახლებურად იყოს გააზრებული ის, რაც სხვებს უთქვამთ.
კვლევა სასარგებლო უნდა იყოს სხვებისთვის (= შემატოს რაიმე საკვლევი საგნის შესახებ არსებულ ცოდნას)
კვლევის შედეგები უნდა იყოს შემოწმებადი, რაც მომდევნო კვლევების განხორციელების საწინდარია


Слайд 11
Текст слайда:

ხელმძღვანელი

ხელმძღვანელი გვთავაზობს თემას,
რომელსაც იგი თავად კარგად იცნობს და, ამრიგად, შესაბამისი ნაშრომის ხელმძღვანელობა გაუადვილდება
რომელსაც სრულყოფილად არ იცნობს, მაგრამ რომლის ერთობლივად შესწავლასაც ისურვებდა
საფრთხე: პროფესორმა შეიძლება გამოიყენოს დიპლომანტი თავისი კვლევების განსახორციელებლად
რჩევები: სასურველია, სტუდენტი წინასწარ გაეცნოს სავარაუდო ხელმძღვანელის ნაშრომებს, მოისმინოს მისი კურსები და ა.შ.


Слайд 12
Текст слайда:

გმადლობთ ყურადღებისთვის!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика