Презентация на тему Граматичні форми та граматичні значення. Частини мови

Презентация на тему Граматичні форми та граматичні значення. Частини мови, предмет презентации: Лингвистика. Этот материал содержит 19 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Граматичні форми та граматичні значення. Частини мови.

Граматична форма слова.
Способи вираження граматичних значень.
Критерії класифікації частин мови.


Слайд 2
Текст слайда:

Граматична форма слова

єдність граматичного значення і засобів його вираження.

Сукупність різних форм слова становить його парадигму:
вікно, вікна, вікну, вікном, вікні, вікна, вікон …


Слайд 3
Текст слайда:


Синтетичні форми - форми, в яких граматичне значення виражене в межах слова, тобто лексичне й граматичне значення синтезовані в одній формі:
писатиму

Аналітичні форми - форми, в яких лексичне і граматичне значення виражені різними словами: лексичне - самостійним словом, а граматичне – службовим:
will write


Слайд 4
Текст слайда:


Суплетивізм - різні словоформи одного слова утворюються від різних коренів:
я - мене, good – better.


Слайд 5
Текст слайда:

Способи вираження граматичних значень:

Синтетичні - способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться у межах слова:
1) афіксація, 2) чергування, 3) наголос, 4) редуплікація, 5)словоскладення, 6) суплетивізм.

Аналітичні - способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться поза словом:
1) за допомогою службових слів, 2) інтонації, 3) порядку слів.


Слайд 6
Текст слайда:

Афіксація

- це вираження граматичних значень за допомогою афіксів:
1. суфіксація - вираження граматичних значень за допомогою суфіксів:
зафарбувати – зафарбовувати, Arbeit "робота" - Arbeiter "робітник" ;
2. префіксація - вираження граматичних значень за допомогою префіксів:
малювати – намалювати, gehen "йти"- vergehen "проходити";


Слайд 7
Текст слайда:


3. конфіксація - вираження граматичних значень комбінацією з префікса й суфікса, які діють разом:
machen "робота" - gemacht "зроблений";

4. інфіксація - вираження граматичних значень за допомогою інфіксів:
лат. vici "переміг" - vinco "перемагаю", fidi "колов" - findo "колю", тагальськ. sulat "письмо" - sumulat "писати";


Слайд 8
Текст слайда:


5. трансфіксація - вираження граматичних значень за допомогою трансфіксів:
араб, катаба "написав", кутіба "написаний", катібу "той, що пише", кітабу "написання", уктуб "пиши";

6. нуль-афіксація, тобто відсутність афікса в одній з форм парадигми за наявності афіксів в інших формах:
укр. стіна - стін, рос. крестьянин - крестьяне.


Слайд 9
Текст слайда:


Чергування (внутрішня флексія):
зібрати – збирати, swim – swam – swam, Bruder - Brüder.

Наголос:
моря (род. відм. однини) – моря (наз. відм. множини),
насипати (недоконаний вид) – насипати (доконаний вид).


Слайд 10
Текст слайда:


Редуплікація - повне або часткове повторення кореня, основи або цілого слова без зміни звукового складу або з частковою його зміною:
індонез. orang "людина" – orang-orang "люди", кит. сін "зірка" - сін-сін "зірки".

Словоскладення - поєднання кореневої морфеми з кореневою:
фотостудія, профорієнтація, ladybird.


Слайд 11
Текст слайда:


Суплетивізм – утворення граматичних форм одного й того ж слова від різних коренів або від різних основ:
говорити (недоконаний вид) - сказати (доконаний вид),
нім. der Mensch "людина" - die Leute "люди, англ. I – me.


Слайд 12
Текст слайда:

Спосіб службових слів

Граматичні значення виражають артиклі: schreiben "писати" - das Schreiben "письмо", фр. le table "певний стіл" - un table "якийсь стіл";
прийменники: їду в метро – піду до метро;
допоміжні дієслова: будемо танцювати;
слова ступеня: більш зручний;
"пусті слова": рись-самка, he-cat;
сполучники: виражають сурядні та підрядні відносини;
частки: прочитав би.


Слайд 13
Текст слайда:

Спосіб інтонації

Виражаються:
а) модальність речення (впевненість, запитання, сумнів, наказ або особисте ставлення мовця):
Він прийшов. Він прийшов? Він прийшов! Він ... прийшов;
б) групування членів речення:
Казнить, /нельзя помиловать. Казнить нельзя, /помиловать;
в) розрізнення простого й складного речення:
Бачу матір в садочку. Бачу: /матір - в садочку;


Слайд 14
Текст слайда:


г) розрізнення сурядності й підрядності:
Хмариться, дощ буде. Хмариться - дощ буде;

ґ) актуальне членування речення:
Я купив подарунок. Я купив подарунок. Я купив подарунок;

д) виділення вставних слів і речень:
Он может быть здесь. Он, может быть, здесь.


Слайд 15
Текст слайда:

Спосіб порядку слів

Може розрізняти:
а) підмет і додаток:
Буття визначає свідомість. Свідомість визначає буття.
Dogs love children. Children love dogs.

б) означення и означуване:
глухі вчені, вчені глухі; stone wall, wall stone.


Слайд 16
Текст слайда:

Частини мови

- великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.


Слайд 17
Текст слайда:

Критерії класифікації частин мови:

Семантичний критерій - передбачає віднесення до однієї частини мови слів із спільним загальним граматичним значенням:
предметність – іменник, дія – дієслово, якість – прикметник.

Морфологічний критерій - до уваги береться своєрідність словозмінювання (морфологічні категорії) та словотвору:
категорія часу – дієслово;
-тель, -ник – іменник; -less – прикметник.


Слайд 18
Текст слайда:


Синтаксичний критерій - до однієї частини мови відносять слова зі здатністю виконувати однакові синтаксичні функції та з однаковою сполучуваністю:

функція підмету є характерною для іменника, присудка – для дієслова.
прислівники поєднуються з дієсловами (швидко бігти), прикметники поєднуються з іменниками (швидкий біг).


Слайд 19
Текст слайда:

Частини мови:

Повнозначні (самостійні): іменник, займенник, прикметник, прислівник, дієслово, числівник, категорія стану;
Модальні слова (проміжне явище між повнозначними і службовими словами);
Службові: прийменники (післяйменники), артиклі, частки, сполучники;
Вигуки.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика