Презентация на тему Новоодеська централізована бібліотечна система. Бузька бібліотека-філія

І ВСТУП ХХІ століття, визначивши одним зі своїх головних пріоритетів інформатизацію суспільства, об'єктивно поставило перед бібліотекою завдання - сприяння зростанню різноманітності знань, що використовуються у суспільстві, здатності до самоосвіти особи, її

Слайд 1План роботи на 2016 рік
БУЗЬКА БІБЛІОТЕКА-МУЗЕЙ
Новоодеська централізована бібліотечна система
Бузька бібліотека-філія
2016

План роботи на 2016 рік БУЗЬКА БІБЛІОТЕКА-МУЗЕЙ Новоодеська централізована бібліотечна система Бузька бібліотека-філія 2016

Слайд 2І ВСТУП
ХХІ століття, визначивши одним зі своїх головних пріоритетів інформатизацію суспільства,

об'єктивно поставило перед бібліотекою завдання - сприяння зростанню різноманітності знань, що використовуються у суспільстві, здатності до самоосвіти особи, її творчої індивідуальності, що фактично надало бібліотекам, а зокрема і сільським, нової місії.
Бузька сільська бібліотека одночасно являється ще й музеєм, де зберігаються пам’ятки історії нашого села. Оскільки суспільство постійно перебуває у русі, розвивається, то й бібліотека – єдиний культурологічний заклад на селі, що надає інформацію з найрізноманітніших питань, не стоїть на місці, а перебуває у постійному пошуку все нових і нових форм роботи для виконання поставленої місії та завдань перед громадою.
Завдання бібліотеки-музею – покращувати життя громади. Збирати для користувачів усіх категорій поточні, часто запитувані цікаві матеріали у різних форматах, популяризуючи їх за допомогою організації книжкових виставок, переглядів літератури, тематичних полиць, інфотек, соціокультурної діяльності.
Збирати інформацію та інформувати громаду села пам’ятками історії рідного краю. «Тримати руку на пульсі» сьогоднішньої ситуації, що склалася у нашій державі. Зробити все, в рамках своїх можливостей, задля вирішення нагальних потреб, пов’язаних з нею. Брати участь у державних та місцевих акціях на допомогу бійцям АТО, біженцям, організовувати власні. Взяти за обов’язок залишити в народній пам’яті відвагу, мужність та героїзм воїнів, що захищають цілісність і незалежність нашої держави в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема воїнів-бужчан: оформити окремий постійно-діючий стенд в Музеї історії села Бузького, присвячений воїнам-односельцям; розробити бібліотечні видання з біографічними відомостями,фотографіями та описом пережитого під час перебування в зоні АТО; провести зустрічі за їх участі з дітьми, юнацтвом, молоддю. Популяризуючи зібраний матеріал, виховувати у молодого покоління почуття патріотизму; прививати любов до Батьківщини, рідного краю, національних здобутків та культури; виховувати повагу до земляків.
Основний напрямок роботи Бузької бібліотеки-музею: історико-краєзнавчий: зберігати наявні і збирати все нові й нові пам’ятки історії рідного краю; поповнювати новими експонатами музей історії села Бузького ; працювати з громадою села, клубом за інтересами, молоддю, залучати їх до співпраці.

І ВСТУП ХХІ століття, визначивши одним зі своїх головних пріоритетів інформатизацію суспільства, об'єктивно поставило перед бібліотекою завдання

Слайд 3Бузька бібліотека працює за модельним спрямуванням «Бібліотека-музей». Місія бібліотеки – всебічний

комплексний розвиток бібліотеки – модернізація, перетворення в сучасний інформаційний центр на селі, залучення уваги до соціальних проблем, надання жителям села необмеженого доступу до інформації, якісне підвищення рівня інформаційної грамотності населення, а також реалізація прав на бібліотечне обслуговування; подолання нерівності у доступі до інформації та забезпечення гармонійного рівноправного і справедливого розвитку для всіх верств населення села Бузького що здійснюватиметься за допомогою таки запланованих на 2016 рік завдань:
задовольняти потреби як дорослих так і дітей у духовному та інтелектуальному розвитку, самопізнанні й самоосвіті; інтеграцію їх у соціокультурне середовище суспільства через читання; забезпечувати рівний доступ до інформації;
активізувати роботу з освітніми, культурно-просвітницькими і громадськими організаціями;
надання доступу користувачам до об'єктивної всебічної інформації про світ у доступній і безпечній для них формі;
забезпечення інформаційно-бібліотечного мультисервісу, пошук і апробація нових форм обслуговування користувачів;
краєзнавча, пошукова та меморіальна робота;
використання різноманітних нестандартних форм роботи з бібліотечними документами;
формування оптимального фонду відповідно до інформаційних запитів користувачів, їхніх вікових особливостей;
розвивати інтерес до творчого систематичного читання;
впроваджувати сучасні підходи до організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування;
розширення діяльності бібліотеки щодо укріплення корпоративних і міжвідомчих зв'язків.
Обов’язкові безкоштовні послуги Бузької бібліотеки-музею:
Надання інформації про можливість задоволення попиту за допомогою інших бібліотек (Новоодеської ЦБС, бібліотек області)
Надання в тимчасове користування будь-якого документа з бібліотечного фонду абонементу;
Надання довідкової та консультаційної допомоги у пошуку і виборі джерел інформації;
Надання інформації про наявність в бібліотечних фондах конкретних документів;
Проведення культурно-просвітницької діяльності, тобто організація культурно-масової роботи;
Пристосування приміщень бібліотеки-музею для комфортного перебування користувачів, проведення культурно масових заходів.
Бузька бібліотека працює за модельним спрямуванням «Бібліотека-музей». Місія бібліотеки – всебічний комплексний розвиток бібліотеки – модернізація, перетворення

Слайд 4ІІ Участь в реалізації державної політики у галузі бібліотечної справи
Бузька бібліотека-музей

у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про ЦБС».
Всі процеси бібліотечної діяльності повинні відбуватися в чіткій відповідності ДЕСТ 7.20-2000 т 7.1-2003
Забезпечити для користувачів вільний доступ до інформації, освіти, культури.
Проводити адвокаційну діяльність. Сприяти підтриманню позитивного іміджу закладу. Підтримувати гарні ділові зв’язки з представниками влади, громади.
Взяти участь у проектній діяльності із залученням грантів від міжнародних та благодійних фондів.
Орієнтуватися на потреби особи, суспільства, забезпечувати і захищати права користувачів на бібліотечне обслуговування.
Органічно поєднувати традиційні та новітні форми роботи.
Прийняти участь в реалізації державних та місцевих комплексних програм:
Державна цільова програма інформування громади з питань європейської інтеграції України;
Державна програма з утворення гендерної рівності суспільства. Обласна комплексна соціальна програма підтримки сім’ї та дітей. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2011 – 2016 рр.;
Державна цільова національна Культурна програма: Створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ століття»;
Обласна програма «Молодь Миколаївщини» на 2011 – 2016 рр.;
Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» 2016 р.;
Бібліотечна краєзнавча програма «Моя земля мої земляки» на 2016 – 2017 рр.
Забезпечувати краєзнавчу діяльність бібліотеки завдяки бібліотечній комплексній програмі «Краєзнавство».
ЗВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ-МУЗЕЮ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Бузька бібліотека-музей має такі завдання:
Підтримка позитивного іміджу бібліотеки;
Проведення щорічного звіту перед громадою про пророблену роботу;
Ведення картотеки ділових зв’язків;
Вивчення громадської думки про роботу бібліотеки;
Співпраця зі спонсорами, органами місцевої влади, громадськими організаціями
ІІ Участь в реалізації державної політики у галузі бібліотечної справи Бузька бібліотека-музей у своїй діяльності керується Конституцією

Слайд 5ІІІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО КОРИСТУВАЧІВ ТА СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Забезпечення вільного доступу до

інформації, знань, науки, культури, освіти.
Здійснення обслуговування з урахуванням інтересів, потреб населення, місцевих традицій. Надавати бібліотечні послуги як індивідуальним користувачам, так і цілим колективам – групам, організаціям.
Сприяти розвитку підростаючого покоління обслуговуванням дітей та юнацтва; прищеплювати їм навички читання, грамотності, розвивати творчі здібності.
Надавати послуги та матеріали в будь-якій доступній формі обслуговування тим, з певних причин не може відвідувати бібліотеку у звичайному режимі: людям з обмеженими можливостями, користувачам похилого віку.
Співпраця зі службами соціального забезпечення.
Участь у місцевих регіональних програмах соціального захисту та інформаційного обслуговування інвалідів та інших соціальних груп.
Забезпечення інформаційного розвитку громади, що проживає на території села Бузького у співпраці з Бузькою сільською радою, з місцевими організаціями та представниками місцевих громад.
Приймати участь у вивченні динаміки потреб розвитку території села.
Формування інформаційної культури місцевої громади:
Проведення регулярних екскурсій по бібліотеці;
Проведення бібліотечних уроків у бібліотеці і в освітніх установах села;
Ознайомлення користувачів з можливостями довідково-пошуковому апарату.
Поширення серед населення села історико-краєзнавчої інформації:
Збирати і зберігати документи з питань місцевого історико-культурного життя села;
Формувати роботу краєзнавчих об’єднань, клубу за інтересами «Бужаночка»;
Вести і популяризувати альбоми «Село Бузьке: сторінки історії» та «Село Бузьке: газетним рядком»;
Вести і популяризація краєзнавчої картотеки;
Забезпечити збереження в історії рідного краю бужчан – воїнів АТО – захисників єдності, територіальної цілісності та незалежності України.
Взяти участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні серед користувачів юнацького віку. Узагальнити результати за наданою ОБЮ формою

ІІІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО КОРИСТУВАЧІВ ТА СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ Забезпечення вільного доступу до інформації, знань, науки, культури, освіти.

Слайд 8IV Формування і використання бібліотечних ресурсів
а) Формування бібліотечного фонду. (Планування кількості

назв та кількості примірників)
б) Комплектування бібліотечного фондув) Організація бібліотечного фонду. Вивчення, розкриття.

IV Формування і використання бібліотечних ресурсів а) Формування бібліотечного фонду. (Планування кількості назв та кількості примірників)

Слайд 9V Довідково-інформаційне обслуговування і міжбібліотечний абонемент.
Організація довідково-бібліографічного апарату.

V Довідково-інформаційне обслуговування і міжбібліотечний абонемент. Організація довідково-бібліографічного апарату.

Слайд 12Довідково-бібліографічна робота
Виховання культури читання. Бібліотечні уроки

Довідково-бібліографічна робота Виховання культури читання. Бібліотечні уроки

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика