Презентация на тему Політологія як наука і навчальна дисципліна

Презентация на тему Презентация на тему Політологія як наука і навчальна дисципліна, предмет презентации: Государство. Этот материал содержит 20 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна


Слайд 2
Текст слайда:

План

1. Сутність політики, її складові та соціальна суть. 2. Виникнення політології та основні етапи її формування. 3. Основні категорії політології. ЇЇ об’єкт та предмет дослідження. 4. Політологія та її зв’язок з іншими суспільними науками.


Слайд 3
Текст слайда:


Політика ( від грец. Politika – державні і суспільні справи) – організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання і реалізацію влади індивідами і соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб


Слайд 4
Текст слайда:

Підходи до визначення політики:


Консенсусний – політика – мистецтво управління суспільством
Функціональний - політика – управлінська діяльність
Директивний - політика – відносини з приводу влади
Комунікативний – політика - сфера інтеграції чи боротьби індивідів та соціальних груп
Конфліктний – політика – знаряддя класового панування


Слайд 5
Текст слайда:

Макс Вебер (1864 - 1920)

Політика – це прагнення до влади, або намагання впливати на її розподіл.


Слайд 6
Текст слайда:

Особливі якості політики:

Універсальність ( здатність впливати на всі складові суспільного організму)

Інклюзивність ( проникнення у різні сфери суспільного життя)

Атрибутивність ( органічне поєднання з неполітичними феноменами)


Слайд 7
Текст слайда:

Основні компоненти політики:

Первинні суб’єкти політики (народи, етноси, класи)
Політичні інститути ( держава, органи місцевого самоврядування і т.д.)
Політична свідомість і політична культура
Політичні норми(закони, звичаї, норми)
Політична діяльність
Політичні відносини


Слайд 8
Текст слайда:

Типологія політики:

Світова – між державами, міжнародними організаціями
Національна (державна) - внутрішня та зовнішня; економічна, соціальна, демократична, культурна, військова та ін.
Регіональна (локальна) – між органами місцевого самоврядування та різними соціальними групами


Слайд 9
Текст слайда:

Функції політики:

Забезпечення цілісності суспільства

Регулятивна (управлінська)

Політичної соціалізації


Слайд 10
Текст слайда:

Етапи становлення політології:

1. Релігійно – міфологічний ( XIII – VI ст. до н.е. – політичні вчення Стародавнього Сходу : Єгипет, Вавилон, Ассирія, Іран, Китай).
2. Античний ( Vст. до н.е. – II ст. н.е. – політичні вчення Стародавніх Греції та Риму).
3. Просвітницько – раціоналістичний ( XV – XIX ст. – європейська і американська політико-філософська думка Епохи Відродження, Просвітництва та Раціоналістичні концепції XIX ст.).
4. Політико-соціологічний (від кінця XIX ст. до Другої світової війни – розвиток політичної проблематики під впливом соціології).
5. Політологічний – (Після Другої світової війни – визнання Юнеско політології самостійною наукою і навчальною дисципліною).


Слайд 11
Текст слайда:

Виникнення політології як самостійної науки

Термін “Політологія” утворено зі сполучення двох грецьких слів “politike” (політика) та “logos” (вчення).
Термін “політична наука” – запропонований 1857 р. американським вченим Ф. Лібером.
1871р. – відкриття Вільної школи політичних наук в Парижі.
Кінець XIX ст. – відкриття подібних шкіл в Італії, Великобританії, США.
1903 – створення Американської Асоціації політичних наук.
1904 – заснування Львівської школи політичних наук.
1949 – створення Міжнародної асоціації політичних наук в рамках Юнеско.


Слайд 12
Текст слайда:

Основні наукові школи в сучасній західній політології:

Англо – американська ( Д. Істон, Г. Алмонд, К. Дойч, та інші).
Французька (Ж. Бюрдо, М. Дюверже, М.Острогорський, та інші ).
Німецька (М. Вебер, Р. Дарендорф, Ю.Хабермас, та інші).
Італійська (Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс, та інші).
Іспанська (Ф. де Лос Ріос, А. Пассадо, та інші).
Польська (Є. Вятр, А. Боднар, та інші).
Українська (Д . Видрін, В. Полохало, М.Томенко, В. Карасьов, К. Бондаренко, В.Небоженко, та інші).


Слайд 13
Текст слайда:

Політологія – вивчає політику, закономірності функціонування і розвитку політичної сфери життя суспільства та політичного життя в контексті виборювання, утримання, реалізації та функціонування політичної влади в суспільстві.


Слайд 14
Текст слайда:

Об’єкт дослідження політології - політична сфера життя суспільства, яку вивчають і аналізують у процесі її функціонування, розвитку та зв’язку з економічною й духовною сферами.


Слайд 15
Текст слайда:

Предмет вивчення політології - політична система , яка поєднує в собі політичні інститути, політичну свідомість, політичні відносини та політичні процеси.


Слайд 16
Текст слайда:

Структура політології

1. Теоретична наука :
а) історія політичних вчень
б) теорія політики
2. Прикладна (емпірична) політологія:
а) проведення виборчих кампаній
б) врегулювання політичних конфліктів
в) політичне прогнозування, планування і консультування
г) формування суспільної думки та ін.


Слайд 17
Текст слайда:

Функції політології:

Світоглядна
Теоретико – пізнавальна
Прикладна (управлінська)
Експертно – прогностична
Інноваційна
Виховна


Слайд 18
Текст слайда:

Типологія категорій політичної науки:

Категорії загальні: політика, влада, демократія, свобода, національна ідея, менталітет нації.
Категорії структури: політична система,політична організація, держава, політична партія, громадсько-політичний рух.
Категорії функціонування: політична діяльність, політичний процес, політичний конфлікт, політична боротьба.
Категорії розвитку: політична революція, контреволюція, еволюція


Слайд 19
Текст слайда:

Типологія методів політології:

1. Загально-теоретичні( нормативний, порівняльний, біхевіористський і т.д.).

2. Загально–логічні( аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстрагування, логічний аналіз, моделювання).

3. Методи емпіричних досліджень(статистика, аналіз документів, анкетне опитування і т.д).


Слайд 20
Текст слайда:

Дякую за увагу!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика