Презентация на тему Фінансовий лізинг у системі інструментів інноваційному розвитку економіки України

Презентация на тему Презентация на тему Фінансовий лізинг у системі інструментів інноваційному розвитку економіки України, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 17 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Дипломна робота на тему: «ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

Виконала студентка
групи Фмз -605
Мисан Юлія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ


Слайд 2
Текст слайда:


Для успішного розвитку ринкових відносин та відтворення соціально-економічних перетворень ключову роль відіграє розвиток реального сектору. Модернізація та оновлення техніко-технологічної бази підприємств має стати першочерговим завдання для розвитку ринкової відносин, тому пошук альтернативних джерел фінансування постає досить гостро.


Слайд 3
Текст слайда:

До головних причин виникнення лізингу можна віднести:

- гостра проблема в енерго- та ресурснозаощадлювальній техніці;
- необхідність інших джерел альтернативного фінансування;
- зростання обсягів виробництва товарів та продукції;
- стрімке моральне старіння техніки та обладнання;
- жорстка конкуренція за покупців та ринків збуту;
- науково-технічний прогрес та необхідність вдосконалення технологій виробництва


Слайд 4
Текст слайда:


Лізингом вважається довготермінова оренда машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд, куплених орендодавцем для орендаря з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь строк договору оренди.


Слайд 5
Текст слайда:

Рис.1. Суб’єкти лізингових відносинСлайд 6
Текст слайда:

Рис.2. Функції лізингового бізнесу


Слайд 7
Текст слайда:

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність лізингових відносин є:

- Цивільний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про фінансовий лізинг»;
- Податковий кодекс України;
- Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг»;
- Конвенція СНД «Про міждержавний лізинг».


Слайд 8
Текст слайда:

Таблиця 1 Динаміка основних показників діяльності юридичні особи лізингодавців


Слайд 9
Текст слайда:
Рис.3. Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії, млн. грн.


Слайд 10
Текст слайда:

Рис.4. Структурний розподіл договорів фінансового лізингу за галузями за 2016-2017р.


Слайд 11
Текст слайда:

Рис.5. Рейтинг найбільших лізингових компаній за активами 2017 р., млн.грн


Слайд 12
Текст слайда:

Сучасний стан ринку лізингу в Україні, що гальмують розвиток лізингу і негативно впливають на економічні процеси в державі. Ці проблеми сформувалися на трьох рівнях: мегарівень, макрорівень, макрорівень.

Рис.6. Рівні проблем лізингових угод


Слайд 13
Текст слайда:

До загальних проблем, що гальмують розвиток лізингу в Україні відносять:

1. Неучасть України у багатьох міжнародних конвенціях та організаціях, діяльність яких пов’язана із регулюванням лізингу
2. Невідповідність українського ринку лізингу міжнародним вимогам, зокрема невідповідність національного законодавства.
3. Проблеми, пов’язані із регулюванням угод міжнародного лізингу.
4. Несприятливий податковий клімат.
5. Низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішніх ринках.


Слайд 14
Текст слайда:Для розв’язання проблем та подолання лізингового занепаду можливе при прийнятті стратегічного підходу урядом держави для посилення розвитку вітчизняного лізингового ринку в Україні.


Слайд 15
Текст слайда:

- збільшення збуту продукції, що підвищить зайнятість та створення додаткових робочих місць
- модернізація основних засобів, що надасть підвищення рівня життя населення
 

- розвиток та поширення сублізингу;
- розширення джерел фінансування;
- розвиток ринкових відносин ;
- експорт українських товарів на міжнародний ринок;
- проведення збутової політики підприємств.
 
 

- реформування фінансового та цивільного лізингового законодавства в Україні;
- підтримка учасників лізингу з боку держави;
- посилення боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом;
- розробка та впровадження державної програми щодо розвитку лізингових відносин в Україні.
 

- посилення участі банків в лізингових операціях проведення реструктуризації великих підприємств за допомогою лізингу;
- посилення зацікавленості підприємств в оновленні техніко-технологічного процесу виробництва за допомогою лізингу;
- проведення маркетингової політики лізингового бізнесу серед фізичних та юридичних осіб, підприємств з боку держави та лізингодавців.
 

Соціальні

Економічні

Правові

 
Організаційно– технічні
 Рис.7. Шляхи вдосконалення функціонування лізингового бізнес


Слайд 16
Текст слайда:


Висновок


Отже, розвиток лізингових операцій відіграє важливу роль в інноваційному розвитку економіки країни,в якій задіяні орендні відносини, кредитного фінансування під заставу, відносини за борговими зобов'язаннями тощо. В результаті використання лізингу виграють і виробники основних засобів, що освоюють за допомогою цього механізму нові ринки збуту своєї продукції, і виробничий сектор бізнесу, який отримує новий ефективний спосіб оснащення виробничих фондів, так і банківська система, що набуває реальні обсяги грошових ресурсів.


Слайд 17
Текст слайда:


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика