Презентация на тему Філософія як світогляд, її сенс і призначення у суспільстві

Презентация на тему Презентация на тему Філософія як світогляд, її сенс і призначення у суспільстві, предмет презентации: Философия. Этот материал содержит 27 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯД, ЇЇ СЕНС І ПРИЗНАЧЕННЯ У СУСПІЛЬСТВІ

1. Призначення філософії.
2. Відношення філософії та науки.
3. Место філософії в духовной культуре суспільства.


Слайд 2
Текст слайда:

1. Призначення філософії.

Піфагор (VI ст. до н.е.). Мудрість властива лише одному Богу, а людині досить називатися філософом.
Філософи прагнуть тільки до істини.
Мудреців софістами, які вважали, що мудрість полягає в суто практичній досвідченості


Слайд 3
Текст слайда:

Сократ

мета життя у дослідженні себе та інших
стверджує, що нічого не знає
але говорив, що він людина «самостійна у філософії».


Слайд 4
Текст слайда:

Платон

Філософ займає середину між мудрим і немудрим.
Бути філософом не може ні мудрий, ні неук: перший – тому, що вже має мудрість, другий – тому, що вважає себе мудрим.

Філософія є надбання мудрості, а мудрість те саме, що і наука. Предмет останньої – пізнання істинно сущого.


Слайд 5
Текст слайда:

Арістотель

під філософією розуміє будь-яку науку, але з решти інших виділяє «першу філософію»,

завдання якої полягає в усвідомленні буття як буття.


Слайд 6
Текст слайда:

Стоїки (Сенека)

мудрість - знання про божественні і людські справи,

це прагнення до доброчесності або досвідченості в трьох галузях знання:
логіці, етиці та фізиці.


Слайд 7
Текст слайда:

Эпікур

Філософія - діяльність, яка приводить до щастя через роздуми і розмірковування.


Слайд 8
Текст слайда:

У філософії відокремлюються два основних напрями

Умоглядний, або раціоналістич-ний
головна мета філософії
істинно суще - «абсолютне”

Дослідницький, або емпіричний.
головна мета
виявляє передумови пізнання світу


Слайд 9
Текст слайда:

Представники раціоналізму

Лейбниц: філософія – це заняття мудрістю.

Кант: вона є пізнання понять розуму.
з’ясування можливості такого пізнання.


Слайд 10
Текст слайда:

Кант

Філософська система поєднує в собі:
Філософію природи і «філософію звичаїв.

Перша стосується всього того, що існує, друга – того, що повинно бути».


Слайд 11
Текст слайда:

Шеллінг

рід пізнання, яке має своєю основою і предметом
перше знання безпосередньо в ньому самому.

Філософія є пізнання речей, як вони є в собі, тобто як вони
є в абсолютному розумі.


Слайд 12
Текст слайда:

Гегель

пізнання абсолютного у формі діалектичного розвитку, або
науку про розум, який пізнає самого себе

філософія має ті ж предмети, що і релігія
тому, що Бог є істина і єдина істина»


Слайд 13
Текст слайда:

Гегель

«філософія як спекулятивна наука про ідею, розпадається на
логіку – науку про ідею в собі і для себе,

філософію природи – науку про ідею у її зовнішньому існуванні, і
філософію духу – науку про ідею


Слайд 14
Текст слайда:

Позитивізм

Конт
«філософія означає загальну систему пізнань людських»

Г. Спенсер
наука є знання об’єднане частково; філософія є знання сповна об’єднане


Слайд 15
Текст слайда:

Філософія

внутрішній процес суб’єктивного росту людини, процес творчості

ірраціональний розвиток почуття і волі –
очищення їх від індивідуальних і випадкових елементів


Слайд 16
Текст слайда:

Філософія

самосвідомість перекладає результати цієї внутрішньої роботи в поняття

будує раціональну систему ідеалів і принципів


Слайд 17
Текст слайда:

Метафізика

намагається перевести в поняття схоплені почуттям вищі ідеали і цілі,

внутрішній зміст і ціну самої природи творчості


Слайд 18
Текст слайда:

Філософія як засіб творення

невідворотно зустрічається з релігією
ці переконання і вірування знаходяться у тій же глибині духу

З іншого боку, філософія за своєю суттю є наука чистого мислення


Слайд 19
Текст слайда:

Наука чистого мислення

знання, якому досвід служить тільки зовнішньою і негативною відправною точкою

істинність досвіду залежить від його відношення до думки


Слайд 20
Текст слайда:

2. Відношення філософії та науки

нерозуміння або здивування перед світовою загадкою, спроба її вирішити за допомогою розуму.

Не випадково наука виросла само з філософії, і тому сказане про філософію відноситься до науки в її витоках.


Слайд 21
Текст слайда:

Наука

у відокремленій науковій діяльності чітко усвідомлені мета і намір, які мають практичне виправдання

наука завжди охоплює якусь одну його галузь або сторону: хімія – речовину, фізика – сили, біологія – умови життя


Слайд 22
Текст слайда:

Філософія

Щоб охопити світ у такій повноті, треба його побудувати.
Знання і побудова світу крокують у філософії поруч

Філософія завжди спирається на нізвідки не можна вивести закон, принцип.


Слайд 23
Текст слайда:

1.3. Місце філософії в духовній культурі суспільства

намагається побудувати – цілісний і гармонійний образ світу

прагне відповісти на низку найзагальніших запитань, що стосуються усіх сторін існуючого.


Слайд 24
Текст слайда:

Питання:

Онтологічне – про буття, суще, першооснову.
Натурфілософсь-ке – про всесвіт.
Гносеологічне – про пізнавальну діяльність і знання.

Соціальне – про людське співіснування.
Етичне – про моральність.
Естетичне – про красу і художню творчість.


Слайд 25
Текст слайда:

Філософія розпадається на

онтологію, натурфілософію, гносеологію, соціальну філософію, етику і естетику.
Не всі філософські системи розглядають усі ці питання.


Слайд 26
Текст слайда:

Відношення між духом і буттям

1 ступень: є свідомість безпосередня і, так би мовити, наївна, яка розрізняє і пізнавані предмети один від одного,
і себе від мислимих предметів,
але не доходить до протиставлення себе буттю мислимому,


Слайд 27
Текст слайда:

Відношення між духом і буттям

2 - протиставляє себе як мисляче начало усьому іншому буттю як мислимому.
На цьому ступені розвитку вона є свідомість вдумлива, яке вдумується у цю протилежність


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика