Презентация на тему Тема 8. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу. Лекція 1. Функціонування суспільного капіталу

Презентация на тему Презентация на тему Тема 8. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу. Лекція 1. Функціонування суспільного капіталу, предмет презентации: Экономика. Этот материал содержит 31 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Розробивк.е.н., доцент Макуха С.М.ТЕМА 8 ВІДТВОРЕННЯ І ОБІГ УСЬОГО СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУЛекція 1 Функціонування суспільного капіталу 23.02.2015
Текст слайда:

Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

ТЕМА 8 ВІДТВОРЕННЯ І ОБІГ УСЬОГО СУСПІЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Лекція 1 Функціонування суспільного капіталу

23.02.2015


Слайд 2
1. Відтворення індивідуального і суспільного капіталу2. Сукупний суспільний продукт: вартісна і натурально-речова формиПитання лекції23.02.2015
Текст слайда:

1. Відтворення індивідуального і суспільного капіталу
2. Сукупний суспільний продукт: вартісна і натурально-речова форми

Питання лекції

23.02.2015


Слайд 3
Мета заняття:розкрити сутність процесу відтворення сукупного суспільного продукту, зміст
Текст слайда:

Мета заняття:

розкрити сутність процесу відтворення сукупного суспільного продукту, зміст його вартісної та натурально-речової форми. З’ясувати:
- чим відрізняється відтворення сукупного капіталу від відтворення індивідуального капіталу;
- зрозуміти, які пропорції необхідно підтримувати в народному господарстві, щоб уникнути економічних криз

23.02.2015


Слайд 4
1 питанняВідтворення індивідуального і суспільного капіталу 23.02.2015
Текст слайда:

1 питання

Відтворення індивідуального і суспільного капіталу

23.02.2015


Слайд 5
Індивідуальний капітал - капітал, який належить окремому підприємцю. Відтворення кожного індивідуального
Текст слайда:

Індивідуальний капітал -

капітал, який належить окремому підприємцю. Відтворення кожного індивідуального капіталу перетинається з відтворенням багатьох інших індивідуальних капіталів

23.02.2015


Слайд 6
Кругооборот індивідуального капіталу.Г‘ Г…в…Т‘ ТРСЗВ1 стадіяавансування2 стадіявиробництва3 стадіяреалізаціїППЗП23.02.2015
Текст слайда:

Кругооборот індивідуального капіталу

.

Г‘ Г

…в…

Т‘

Т

РС

ЗВ

1 стадія
авансування

2 стадія
виробництва

3 стадія
реалізації

ПП

ЗП


23.02.2015


Слайд 7
Кругооборот суспільного капіталуГ‘ Гт‘ т…в……в……в…т‘ Г‘ ГГ‘ Гт‘тттт‘ …в…Г‘ Г413223.02.2015
Текст слайда:

Кругооборот суспільного капіталу

Г‘ Г

т‘

т

…в…

…в…

…в…

т‘

Г‘ Г

Г‘ Г

т‘

т

т

т

т‘

…в…

Г‘ Г
4

1

3

2

23.02.2015


Слайд 8
Суспільний капітал- сукупність індивідуальних капіталів суспільства, які в процесі свого руху тісно переплетені й взаємопов’язані 23.02.2015
Текст слайда:

Суспільний капітал

- сукупність індивідуальних капіталів суспільства, які в процесі свого руху тісно переплетені й взаємопов’язані

23.02.2015


Слайд 9
Припущення при аналізі руху індивідуального капіталу:- підприємець без перешкод знаходить на
Текст слайда:

Припущення при аналізі руху індивідуального капіталу:

- підприємець без перешкод знаходить на ринку усе необхідне
- підприємець має можливість продати вироблений товар
- не розглядається натурально-речова форма продукту

23.02.2015


Слайд 10
відтворення сукупного суспільного продукту відтворення виробничих відносин Відтворення у масштабах суспільстваПередбачає
Текст слайда:

відтворення сукупного суспільного продукту

відтворення виробничих відносин

Відтворення у масштабах суспільства

Передбачає єдність трьох процесів


відтворення продуктивних сил

23.02.2015


Слайд 11
є кінцевою метою функціонування суспільного виробництвацей процес є підґрунтям суспільного відтворення
Текст слайда:

є кінцевою метою функціонування суспільного виробництва
цей процес є підґрунтям суспільного відтворення
кінцевим наслідком є постійний процес споживання матеріальних благ і процес їх відновлення для наступного споживання

Відтворення сукупного суспільного продукту

23.02.2015


Слайд 12
Продуктивні сили ( англ. produce — виробляти) — засоби виробництва (знаряддя праці та
Текст слайда:

Продуктивні сили ( англ. produce — виробляти) — засоби виробництва (знаряддя праці та предмети праці), за допомогою яких виробляють матеріальні блага, а також люди, що здатні до праці, мають певні навички і знання і приводять у дію ці засоби та вдосконалюють їх.

Відтворення продуктивних сил

Відтворення робочої сили - безперервне відновлення й підтримка фізичних сил і розумових здібностей людини.

23.02.2015


Слайд 13
- процес безперервного поновлення певних економічних відносин, у які
Текст слайда:

- процес безперервного поновлення певних економічних відносин, у які постійно вступають люди
Виробничі відносини визначаються:
відносинами власності
особливістю розподілу
особливістю кооперації та комбінування праці

Відтворення виробничих відносин

23.02.2015


Слайд 14
Відтворення охоплює чотири фази суспільного виробництва виробництво – процес створення матеріальних
Текст слайда:

Відтворення охоплює чотири фази суспільного виробництва

виробництво – процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства
розподіл – процес визначення частки, кількості кожного члену суспільства у створеному продукті
обмін – процес руху матеріальних благ від одного суб’єкта до іншого, форма суспільного зв’язку між виробником і споживачем
споживання – процес використання споживних властивостей товару

23.02.2015


Слайд 15
Необхідні умови відтворення- усі капіталісти мають змогу продати вироблені товари;- усі
Текст слайда:

Необхідні умови відтворення

- усі капіталісти мають змогу продати вироблені товари;
- усі капіталісти знайшли на ринку необхідні засоби виробництва й робочу силу;
- усі робітники й капіталісти знайшли на ринку необхідні предмети особистого споживання.

23.02.2015


Слайд 16
Висновки по першому питанню:1. Суспільний капітал є сукупністю індивідуальних капіталів суспільства,
Текст слайда:

Висновки по першому питанню:

1. Суспільний капітал є сукупністю індивідуальних капіталів суспільства, які в процесі свого руху тісно переплетені й взаємопов’язані
2. Предметом дослідженні відтворення сукупного капіталу суспільства є зв’язки між індивідуальними капіталами
3. Суспільне відтворення - це єдність трьох процесів: відтворення сукупного продукту суспільства, продуктивних сил і виробничих відносин.
4. Наслідком функціонування суспільного капіталу є створення сукупного суспільного продукту (ССП).

23.02.2015


Слайд 17
2 питання  Сукупний суспільний продукт: вартісна і натурально-речова форми 23.02.2015
Текст слайда:

2 питання

Сукупний суспільний продукт: вартісна і натурально-речова форми

23.02.2015


Слайд 18
Сукупний суспільний продукт – маса споживних вартостей, вироблених в суспільстві за
Текст слайда:

Сукупний суспільний продукт

– маса споживних вартостей, вироблених в суспільстві за певний час (як правило, за рік)

23.02.2015


Слайд 19
Сукупний суспільний продукт складається За вартісною структуроюЗа натурально-речовчою формоюЗВ – засоби
Текст слайда:

Сукупний суспільний продукт складається

За вартісною структурою

За натурально-речовчою формою

ЗВ – засоби виробництва (призначені для виробничого споживання)
ПС – предмети споживання (призначені особистого споживання)

С – стара, перенесена вартість
(v+m) – знову створена вартість

23.02.2015


Слайд 20
Усе суспільне виробництво поділяється на два підрозділи І – виробництво засобів
Текст слайда:

Усе суспільне виробництво поділяється на два підрозділи

І – виробництво засобів виробництва (сукупність галузей, які виробляють засоби виробництва)
ІІ – виробництво предметів споживання (сукупність галузей, які виробляють предмети споживання)

В основу класифікації
покладено функціональну роль вироблених продуктів23.02.2015


Слайд 21
Структура І підрозділу суспільного виробництваІ підрозділ(виробництво засобіввиробництва ) Галузі, що Виробляютьзасоби
Текст слайда:

Структура І підрозділу суспільного виробництва
І підрозділ
(виробництво засобів
виробництва )


Галузі, що
Виробляють
засоби
виробництва для
виробництва
Засобів
виробництва

Галузі, що
виробляють
засоби
виробництва
для виробництва
предметів
споживання

23.02.2015


Слайд 22
Структура ІІ підрозділу суспільного виробництваІІ підрозділ(виробництвопредметівспоживання)Галузі,що виробляютьпредмети першоїнеобхідності Галузі, що виробляють предмети розкоші 23.02.2015
Текст слайда:

Структура ІІ підрозділу суспільного виробництва
ІІ підрозділ
(виробництво
предметів
споживання)

Галузі,
що виробляють
предмети
першої
необхідності

Галузі, що
виробляють
предмети розкоші

23.02.2015


Слайд 23
Догма А.Смітаяк окремо взятий товар, так і річна маса вироблених товарів
Текст слайда:

Догма А.Сміта

як окремо взятий товар, так і річна маса вироблених товарів розпадається не на с+v+m, а на v + m.
виключав постійний капітал з розгляду відшкодування спожитого річного продукту.
упустив різницю між минулою працею, представленою в постійному капіталі, і витраченою знову живою працею.
помилка Сміта пов'язана з нерозумінням ним двоїстого характеру праці, втіленої в товарі.

23.02.2015


Слайд 24
ССП не дає точного уявлення про реальну суму благ, яка створюється
Текст слайда:

ССП не дає точного уявлення про реальну суму благ, яка створюється протягом року

При визначенні величини ССП до його складу завжди включається як вартість готового так і вартість проміжного продукту
Такий повторний рахунок може бути багаторазовим, що суттєво збільшує вартість ССП.
ПРИКЛАД: вартість добутої нафти включається
у валову продукцію нафтодобувної промисловості
у вартість продукції нафтопереробної промисловості (при виготовленні бензину)
у вартість автотранспортних перевезень і т.д.

23.02.2015


Слайд 25
Кінцевий суспільний продукт – це продукція, яка надходить в особисте або
Текст слайда:

Кінцевий суспільний продукт

– це продукція, яка надходить в особисте або виробниче споживання на відновлення спожитих засобів праці та нагромадження у готовому вигляді


Де, ССП сукупний суспільний продукт
МВ – матеріальні витрати (оборот предметів праці)
А – амортизаційні відрахування (вартість спожитих засобів праці)
КСП є лише частиною. ВСП, яка виключає повторний рахунок

КСП  =  ССП  -  МВ  +  А

23.02.2015


Слайд 26
Приклад розрахунку КСПВидобуток 10 т залізної руди - 300 грн. (100
Текст слайда:

Приклад розрахунку КСП

Видобуток 10 т залізної руди - 300 грн. (100 грн. - перенесена вартість і 200 грн. - знову створена вартість)
Виплавка металу - 700 грн. (300 грн. - вартість використаної руди; 400 грн. додана вартість)
Виготовлення деталей - 2000 грн. (700 грн. руда + 1300 грн. додана вартість)
Зборка автомобіля вартістю 8000 грн. (2000 грн. деталі + 6000 грн. додана вартість)
Кінцевий продукт = 8000 грн.
ССП -300 + 700 + 2000 + 8000 = 11 тис. грн.

23.02.2015


Слайд 27
Методи обчислення сукупного суспільного продукту система національних рахунків (СНР) система балансу
Текст слайда:

Методи обчислення сукупного суспільного продукту

система національних рахунків (СНР)

система балансу народного господарства (БНГ)

Зараз абсолютна більшість країни світу використовує систему національних рахунків23.02.2015


Слайд 28
Система національних рахунків  — це національний облік, побудований у вигляді набору рахунків
Текст слайда:

Система національних рахунків

  — це національний облік, побудований у вигляді набору рахунків і балансових таблиць, що розкривають результати економічної діяльності та структуру економіки

Вихідними показниками системи національних рахунків є:
ВВП - валовий внутрішній продукт
ВНП - валовий національний продукт
У статистиці України форма національного продукту (ВВП) була визначена з 1987 р.

23.02.2015


Слайд 29
ВВП - сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному
Текст слайда:

ВВП - сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному періоді на території країни, незалежно від національної належності підприємств

.


за виробленою продукцією
(виробничий метод);

за витратами
(метод кінцевого використання);


за доходами (розподільний метод).

Методи обчислення ВВП

23.02.2015


Слайд 30
Висновки по другому питаннюТовари, якими представлений сукупний суспільний продукт, класифікують відповідно
Текст слайда:

Висновки по другому питанню

Товари, якими представлений сукупний суспільний продукт, класифікують відповідно до функцій, які ці товари виконують у процесі відтворення
Усе суспільне виробництво розпадається на два підрозділи - сукупність галузей, які виробляють засоби виробництва і сукупність галузей, які виробляють предмети споживання

23.02.2015


Слайд 31
.Дякую за увагу!23.02.2015
Текст слайда:

.

Дякую за увагу!

23.02.2015


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика