Экономикалық талдау және негізгі экономикалық көрсеткіштерді болжау әдістері презентация

Содержание

“Экономикалық талдау және негізгі экономикалық көрсеткіштерді болжау әдістері ” Мақсаты: студенттерді экономикалық көрсеткіштің және экономикалық анализдің негізгі болжамдық әдістерімен таныстыру.

Слайд 1“Экономикалық талдау және негізгі экономикалық көрсеткіштерді болжау әдістері ”


Слайд 2“Экономикалық талдау және негізгі экономикалық көрсеткіштерді болжау әдістері ”
Мақсаты:

студенттерді экономикалық

көрсеткіштің және экономикалық анализдің негізгі болжамдық әдістерімен таныстыру.


Слайд 3ЖОСПАР:
Тауар айналымы жүйесіндегі фармацевтикалық экономика.
Фармацевтикалық экономика – мемлекеттің макроэкономикалық жүйесінің құрам

бөлігі ретінде.
Фармацевтикалық сауда ұйымдарының экономикалық жүйесі.
Экономикалық көрсеткіштерді жоспарлау әдістері.


Слайд 4Дәріханалық ұйымдардың негізгі мақсаты
болып – дәріханадағы тауар ассортиментіне

сұранысты қанағаттандыру және пайда табу табылады. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін экономикалық іс-әрекетті тиімді жоспарлау,
болжамдау сапасы көп септігін тигізеді.

Болжамдау (жоспарлау) – негізгі мақсаттарды,
іске асуы мүмкін жағдайларды сонымен қатар олардың орындалуын қалыптастыратын
процесс.Слайд 5
Жоспарлау, болжамдау процессі экономикалық көрсеткіштердің орнығыун жіті қадағалайды. Бұл көрсеткіштер шектеулі

ресурстардың толық қолданылуы кезінде күткен экономикалық нәтижелерге толық қол жеткізуге әкеледі.


Слайд 6Негізгі экономикалық көрсеткіштер
Фармацевтикалық сауда ұйымдарының іс-әрекеттерінің негізгі экономикалық көрсеткіштеріне мыналар жатады:
тауар

айналымы (реализация көлемі)
жалпы (валовый) кіріс (сауда үстемесі)
шығыстар мен кеткен қаржылар (шығындар)
тауар қоры және айналымдағы басқа заттар
сауда іс-әрекетінен түскен жалпы (валовый) кіріс, сонымен бірге операциялы және реализациядан тыс кіріс
таза табыс


Слайд 7Экономикалық талдау әдістері
а) балансты
б) нормативті
в) есепті-аналитикалық
г) экономико-математикалық
д) эффективті экономикалық әдіс


Слайд 8Экономикалық көрсеткіштерді жоспарлау әдістері
Дәріхана қызметінің қол жеткізген нәтижелері туралы ақпаратты

алу үшін, талдауды жүргізу және осы көрсеткіштердің болжамдық шамаларын алу үшін келесі әдістер қолданылады:Слайд 91. Баланстық әдіс
Ресурстар көздері мен олардың бөлінуін көрсетеді. Баланс келесідей бөлінеді:
1)

материалдық (натуралды);
2) құндық (ақшалық);
3) еңбек ресурстарының балансы.
Тауарлық баланстың классикалық формуласы:
Қб + Т = С + Ш + Қс , мұндағы
Қб – кезеңнің басындағы қор немесе қалдық;
Қс – кезеңнің аяғындағы қор немесе қалдық;
Т – тауардың түсуі;
Ш – шығын (өзге шығындар);
С – шығын, соның ішінде сатылу.


Слайд 10 Техникалық-экономикалық есептеулер (нормативті) әдісі материалды заттардың (ресурстардың) бекітілген нормативтері мен

шығын нормасын қолдануға негізделген. Бұл әдіс, мысалы, спиртке, есірткі заттарға және арнайы әсер ететін дәрілік заттарға қажеттілікті анықтағанда, штаттық бірлікті есептегенде, желіні кеңейткенде және т.б. қолданылады.

2. Техникалық-экономикалық есептеулер


Слайд 113. Экономикалық-аналитикалық (статистикалық) әдістер
Экономикалық-аналитикалық (статистикалық) әдістер. Әдістемелік тәсілдерге көрсеткіштерді топтау, салыстыру

жатады. Бұл әдістерді қолданғанда есеп және есеп берудің статистикалық мәліметтері қолданылады.


Слайд 124. Экономикалық-математикалық әдістер

Экономикалық-математикалық әдістер көрсеткіштер арасындағы сандық өзара байланысты көрсететін математикалық

модельдерді құруға негізделген. Дәріхана жүйесінде регрессивті модельдер кеңінен қолданылады (бір және көп факторлы).


Слайд 135. Экономикалық тиімділік әдістері
Экономикалық тиімділік әдістері (жоспарлы шешімдерді

оптимизациялау). Жоспарды құрастыру кезінде бір ғана міндеттің көп варианттары шешімдері орындалады. Солардың ішінен тапсырманың оптимальды, яғни нақты жағдайда тиімдірек болып табылатын варианты таңдалып алынады. Мұндай жоспарлауға мысал ретінде PERT (Project evaluation and review technique) әдісін айтуға болады – жоспарды бағалау және қайта қарау әдісі. Әдістің маңызы: көрсеткіштің үш түрлі болжамы анықталады: О – оптимистік, М – барынша ықтималды, П – пессимистік.


Слайд 14 Пайда – кәсіпорынның эффективті жұмыс жасауының маңызды көрсеткіші. Пайданың өсуі өнеркәсіптің

қаржылай негізін құрып, оның өзін-өзі қаржыландыруға мүмкіндік береді, әлеуметтік және материалды қажеттілігін қамтамасыз етеді.

Слайд 15
Жалпы табыс
Сату бағасы мен көтерме сауда бағасының айырмашылығы. Шаруашылық есептегі

дәріханалар қоймалардан ,фирмалардан көтерме бағасымен сатып алады да, бөлшек баға саудасы бойынша сатады.Осы екеуінің айырмасы дәріхананың жалпы табысын құрайды.
Мысалы 1 кг новокаинның бөлшек сауда бағасы 80 тг болса, көтерме сауда бағасы 8 тг 50 тиын. Ал осыдан 1 кг новокаиннен түскен жалпы табыс 71 тг 50 тиын.
80-8,50=71 тенге 50 тиын немесе 8,94 %

Слайд 16Кейбір медициналық тауарларға ( мед.құралдар, приборлар және жабдықтар,тіс дәрігерінің материалдары, лабароториялық

столдар, рентген пленкалары және т.б.) тек қана көтерме сауда бағалары бекітілген.Осы тауарлар тұрғындарға, ел мекемелеріне және басқа да мекемелерге көрсетілген белгілі үстеме бағамен сатылады.
Мысалы: ауруларды күтуге қолданылатын шыныдан жасалынған тауарларға 30% үстеме бекітілген.Көзілдірік футлярының көтерме бағасы 3 тенге. Сондықтан оның сатылу бағасы 3 тенге 90 тиын

Жалпы табыстың көздері


Слайд 17 Кейбір заттарға / балық майы, киптегі мақта, медициналық термометр / тек

қана сатылу бағасы, яғни бөлшек сауда бағасы көрсетіледі. Осындай тауарлар дәріханаға түскенде сатылу бағасынан белгілі бір жеңілдікпен түседі, ал сатылғанда сол сатылу бағасымен сатылады. Сондықтан осы жеңілдік мөлшері жалпы табыстың үшінші көзі.
Мысалы: киптік мақтаның сатылу бағасына 11,5 % жеңілдік жасап дәріхана қоймадан сабын алады, ал сатқанда сол сатылу бағасымен сатады.

Слайд 18ДӘРІЛЕРДІҢ, МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ КӨТЕРМЕ ЖӘНЕ САТУ БАҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ
ЖАЛПЫ ТАБЫСТЫҢ КӨЛЕМІНЕ ӘСЕР

ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР:

Слайд 19Экономикалық талдау кезінде сатылған заттардың жалпы табысын есептеумен бірге қалдық тауарларының

да жалпы табысын анықтау керек .
Жалпы табыс- айналым шығындарын жауып, дәріхананың таза пайдасын құрайды

Слайд 20Таза пайда- жалпы табыс пен айналым шығындарының айырмасы.
Таза

пайда тауар айналым көрсеткіштерімен тығыз байланысты. Тауар айналым – сандық көрсеткіш болса, таза пайда - сапалық көрсеткіш.

Слайд 21Таза пайданың түрлері
Таза пайда
2. Баланстық пайда- операциялық пайдаға жоспарланбаған кірісті

қосып, одан жоспардан тыс шығыстарды алғанда шығады.

1. Операциялық пайда
Кәдімгі таза пайда, яғни жалпы табыс пен айналым шығындарының айырмасы.


Слайд 22Таза пайда көлемі таза пайданың жалпы пайдаға қатынасты соммасымен анықталады: V т.п=

таза пайда соммасы/жалпы пайда *100 Таза пайданы жоспарлау әдісі : А/ Таза пайданың жоспарлы соммасын анықтау Б/ Таза пайданың жоспарлы деңгейін анықтау / рентабельділігін/ В/ Тоқсан бойынша тарату сату жоспарлы көлемін және жыл бойына таза пайда жоспарын қолданады

Слайд 23
Year
Рентабелділік- таза пайда соммасының жалпы тауар айналым сату бағасындағы проценттік қатынасы.
Р

– рентабелділік
Т – тауар айналымы

Р=

Мысалы:
Көтерме сауда бағасы бойынша тауар айналымы 80000. Пайда 7200 тенге
Р=7200*100/80000= 9% дәріхана рентабельділігінің деңгейі.


Слайд 24


Дәріхана қызметінің ерекшеліктері/рецепт бойынша босату, номенклатура, сұранысты зерттеу қиыншылықары
Жалпы пайдаға әсер

ететіндер / факторлар, жалпы пайданы жоғарылататындар/

Айналым шығынына әсер ететін факторлар / азаятын айналым шығындыры таза пайданы жоғарылатады/

01

02

03

Таза пайда көлеміне әсер ететін факторлар


Слайд 25

Таза пайдаға әсер етіп, өзгертетін факторлар

Жоспардан тыс кірістер мен шығыстарүстеме

бағаның деңгейібосатылған тауарлар көлеміайналым шығынының деңгейіСлайд 26


Басқару тәсілдерін жетілдіру
Экономия режимі
Дәріліердің меншікті салмағын көбейту
Тауар өнімділігін көтеру
Еңбек өнімділігін көтеру
Таза

пайданы көрсететін факторлар:

Еңбек ақы жүйесін жақсарту


Слайд 27Таза пайданы есептеуге мысал:
Жоспарлайтын жылға дәріханаға бөлшек сауда тауар айналым 80000

тенге жоспар болып бекітілген. Жалпы табыс 24000 тенге орташа деігейі 30% айналым шығындары 16800 орташа деңгейі 2%
П= 7200 Р= 9%
Дәріхананың бөлшек сауда тауар айналымы 900 тенге , ал көтерме сауда тауар айналым 60000 тенге. Таза пайда 7000 тенге . Рентабелділік деңгейі 7,7%

Слайд 28Фармацевтикалық мекеменің пайдасының аса толық экономикалық маңызы оның орындайтын қызметтері арқылы

танылады:

1. Ынталандырушы қызмет кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың негізгі мотивтерімен байланысты, оның түпкілікті мақсаты кәсіпорын иелерінің әл- ауқатын жоғарылату болып табылады.
Бұл дамудың сипаты ретінде , алынып отырған пайдасы табыс көзі болып табылатын капиталға салынған табыс көлемі шығып отырады. Кәсіпорынның қалған қызметкерлері үшін пайда қызметтің оятушы мотиві ретінде қызмет атқарады, себебі ол еңбек үшін қосымша материалдық салықтарды қамтамасыз етіп, әлеуметтік мұқтаждықты қанағаттандырады


Слайд 292. Пайданың бағалау қызметі жұмыстың түпкілікті нәтижесі мен өндірістік шығындардың қатынастығы

бойынша кәсіпорынның сауда шаруашылық қызметінің сапасын сипаттаушы экономикалық тиімділікті анықтаумен байланысты. Кәсіплорынның қызметін басқа да теңдей шарттарда,егер жинақталған шығындар жоғары пайданы шығындармен алынған болса,аса тиімді деп есептеуге болады.

Слайд 303. Пайданың инвестициялық қызметі кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастырудың ішкі табыс көздері

жүйесінде басты қызметін атқарумен байланысты.
4. салықты туындататын қызмет бағыттың барлық деңгейіндегі бюджеттің табыстық бөлігінің үлесіне сәйкес пайданың салығы есебінен қалыптасып, отырумен байланысты.

Слайд 31ӘДЕБИЕТТЕР:
Негізгі:
1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина, 2004. –

716 с.
2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003.
Қосымша:
1. Криков В.П., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации. – Москва: Медицина, 1999. – 624 с.


Слайд 32Thank You!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика