Презентация на тему Аналіз та планування доходів на підприємствах туристичної індустрії

Презентация на тему Аналіз та планування доходів на підприємствах туристичної індустрії, предмет презентации: Экономика. Этот материал содержит 35 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ТЕМА: Аналіз та планування доходів на підприємствах туристичної індустрії

План лекції
Поняття, економічна сутність та джерела утворення дохо­дів на підприємствах туристичної індустрії.
Фактори, що впливають на розмір доходів підприємств туристичної індустрії.
Аналіз доходів підприємств туристичної індустрії.
Методи і порядок планування доходів підприємств турис­тичної індустрії.
Стратегія формування доходу підприємства туризму
Політика оптимізації доходів підприємств туристичної сфери.


Слайд 2
Текст слайда:

Поняття, економічна сутність та джерела утворення доходів на підприємствах туристичної індустрії


Слайд 3
Текст слайда:

Завдання, що вирішують доходи підприємств туризму


Слайд 4
Текст слайда:

Види доходів підприємств туризму


Слайд 5
Текст слайда:

Види діяльності підприємств туризму (в контексті створення доходу)

Операційна діяльність підприємства туристичної індустрії – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю

Основна діяльність підприємства туристичної індустрії – операції, пов’язані з виробництвом або з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною ціллю створення підприємства і забезпечують основну частину його доходуСлайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27
Текст слайда:

5. Стратегія формування доходу підприємства туризму

Під стратегією доходу суб'єктів туристичної діяль­ності слід розуміти систему довгострокових цільових завдань, спрямованих на одержання такого обсягу доходів, якого вистачить для сплати податків і обов'язкових зборів, відшкодування витрат і одержання прибутку для забезпечення саморозвитку підприємства та винагороди праці й капіталу.
Стратегія в такому розумінні передбачає форму розімкнутого кола, в якому завершальний етап - використання доходу - потребує виходу на новий, вищий, рівень його формування. Стратегія пови­нна базуватися на розвитку туризму по спіралі. Спіралеподібна стратегія здатна вивести підприємство на вищий рівень прибутко­вості і забезпечити поступальні темпи розвитку.


Слайд 28
Текст слайда:

Стратегія формування доходу підприємства туризму

Механізм розробки стратегії доходу підприємства неможли­вий без повної, точної, систематизованої інформації про практику його формування, розподілу та використання. Таку інформацію дає моніторинг.
Моніторинг доходу в туризмі - це механізм постійного спос­тереження, аналізу та підготовки даних для прогнозування можли­востей розвитку підприємств на власній доходній основі.
У практиці економічної діяльності туристичних підприємств в Україні є упорядкована система звітності про туристичні потоки, об­сяги доходів, витрат і прибутку суб'єктів підприємницької діяльності.


Слайд 29

Слайд 30
Текст слайда:

Стратегія формуванні доходу підприємства туризму

Для забезпечення дієздатності стратегії доходу туристичних підприємств необхідно постійно вирішувати проблеми макро- і мікрорівня.
До проблем макрорівня відносяться такі:
стабілізація темпів розвитку економіки країни (регіону);
забезпечення правових гарантій свободи дій та підтримки туристичного підприємництва;
зміцнення національної грошової одиниці;
активізація туристичної діяльності на основі розвитку віт­чизняної туристичної індустрії та підвищення якості обслуговуван­ня туристів;
стимулювання розвитку внутрішнього і в'їзного туризму через систему державного інвестування і зниження податкового тиску.
До внутрішньогосподарських проблем стратегічного плану­вання доходу туристичних підприємств можна віднести, по-перше, проблему врахування зовнішнього економічного середовища під­приємства; по-друге, вибір методу обґрунтування стратегії стійкого збільшення доходів і розвитку підприємства на власній інвестицій­ній основі; по-третє, розробку заходів щодо забезпечення стратегії розвитку підприємства.


Слайд 31

Слайд 32
Текст слайда:

6. Завданння оптимізації доходів туристичних підприємств

♦ розрахунок потреби в доході для досягнення стратегічних цілей підприємницької діяльності;

♦ раціоналізація структури джерел утворення доходу на основі пріоритетності й ефективності різних видів діяльності;

♦ розробка ефективної системи розподілу й використання доходу;
;
♦ визначення величини доходу, необхідного для одержання цільового прибутку від реалізації туристичних послуг (турпродукту);

♦ обґрунтування обсягів реалізації туристичного продукту (послуг), що забезпечать одержання цільового доходу і досягнення стратегічного рівня запасу фінансової міцності;

♦ максимізація інших джерел доходу туристичного підприємства.


Слайд 33
Текст слайда:

Процес розробки політики оптимізації доходу підприємств


Слайд 34

Слайд 35

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика