Презентация на тему Основні глобальні проблеми вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

Презентация на тему Основні глобальні проблеми вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами, предмет презентации: Экология. Этот материал содержит 13 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:


Презентація на тему:
«Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами»Презентація на тему:
«Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами»


Слайд 2
Текст слайда:

Глобальні проблеми — проблеми, пов’язані з природними, природно-антропогенними, суто антропогенними (у т. ч. економічними, соціальними) явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер як за масштабами та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль усього світового співтовариства.Глобальні проблеми — проблеми, пов’язані з природними, природно-антропогенними, суто антропогенними (у т. ч. економічними, соціальними) явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер як за масштабами та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль усього світового співтовариства.


Слайд 3
Текст слайда:

Характеристика глобальних проблем:
-мають всезагальний характер,загальнопланетарний значення,принципово важливі для долі всього людства;

-безпосередньо стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, країн і народів планети;

-мають взаємопов’язаний характер і впливають на всі сфери суспільного життя;

-відображають поглиблення та ускладнення світогосподарських зв’язків;

-потребують залучення колосальних технологічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, невідкладних і рішучих дій світового співтовариства;

-можуть бути успішно вирішені за умови створення адекватної моделі гармонійного розвитку людської цивілізації.


Характеристика глобальних проблем:
-мають всезагальний характер,загальнопланетарний значення,принципово важливі для долі всього людства;

-безпосередньо стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, країн і народів планети;

-мають взаємопов’язаний характер і впливають на всі сфери суспільного життя;

-відображають поглиблення та ускладнення світогосподарських зв’язків;

-потребують залучення колосальних технологічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, невідкладних і рішучих дій світового співтовариства;

-можуть бути успішно вирішені за умови створення адекватної моделі гармонійного розвитку людської цивілізації.


Слайд 4
Текст слайда:

Класифікація глобальних проблем за сферами дії:
-І сфера – проблеми взаємодії природи І суспільства
-ІІ сфера – проблеми суспільних взаємовідносин
-ІІІ сфера – проблеми розвитку людини і забезпечення її майбутнього


Класифікація глобальних проблем за сферами дії:
-І сфера – проблеми взаємодії природи І суспільства
-ІІ сфера – проблеми суспільних взаємовідносин
-ІІІ сфера – проблеми розвитку людини і забезпечення її майбутнього


Слайд 5
Текст слайда:

1. Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи і суспільства: -надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо; -раціональне природокористування і збереження навколишнього природного середовища; -раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного простору; -утилізація відходів життєдіяльності тощо.


1. Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи і суспільства: -надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо; -раціональне природокористування і збереження навколишнього природного середовища; -раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного простору; -утилізація відходів життєдіяльності тощо.


Слайд 6
Текст слайда:

2. Глобальні проблеми у сфері суспільних взаємовідносин:
-відвернення світової термоядерної війни і забезпечення стабільності мирного становища;
-подолання економічної відсталості частини регіонів і країн світу;
-попередження локальних, регіональних та міжнародних конфліктів;
-ліквідація наслідків світових та локальних криз;
-роззброєння і конверсія військового виробництва тощо.


2. Глобальні проблеми у сфері суспільних взаємовідносин:
-відвернення світової термоядерної війни і забезпечення стабільності мирного становища;
-подолання економічної відсталості частини регіонів і країн світу;
-попередження локальних, регіональних та міжнародних конфліктів;
-ліквідація наслідків світових та локальних криз;
-роззброєння і конверсія військового виробництва тощо.


Слайд 7
Текст слайда:

3. Глобальні проблеми у сфері розвитку людини і забезпечення її майбутнього:

-пристосування людини до умов природного і соціального середовища, що змінюється під впливом НТР;
-подолання епідемій, тяжких захворювань (серцево-судинних, онкологічних, СНІДу, наркоманії);
-культурно-моральні проблеми втрати довіри до соціальних інститутів, нестабільності сім’ї та послаблення зв’язку поколінь;
-боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом;
-проблеми демократизації та охорони прав людини.


3. Глобальні проблеми у сфері розвитку людини і забезпечення її майбутнього:

-пристосування людини до умов природного і соціального середовища, що змінюється під впливом НТР;
-подолання епідемій, тяжких захворювань (серцево-судинних, онкологічних, СНІДу, наркоманії);
-культурно-моральні проблеми втрати довіри до соціальних інститутів, нестабільності сім’ї та послаблення зв’язку поколінь;
-боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом;
-проблеми демократизації та охорони прав людини.


Слайд 8
Текст слайда:

Екологічна криза — незворотні антропогенні зміни еко­системи, глобальне порушення природної рівноваги й деградація природного середовища, яке втрачає здатність до відтворення, асиміляції та саморегулювання. Екологічні чинники зумовлюють появу нових явищ у міжнародних економічних відносинах: 1. Екологічний демпінг 2. Екологічний протекціонізм 3. Екологічний неоколоніаліцзм


Екологічна криза — незворотні антропогенні зміни еко­системи, глобальне порушення природної рівноваги й деградація природного середовища, яке втрачає здатність до відтворення, асиміляції та саморегулювання. Екологічні чинники зумовлюють появу нових явищ у міжнародних економічних відносинах: 1. Екологічний демпінг 2. Екологічний протекціонізм 3. Екологічний неоколоніаліцзм


Слайд 9
Текст слайда:

Екологічний демпінг — один із проявів недобросовісної конкуренції, пов’язаний із необґрунтованим зниженням експортних цін шляхом скорочення витрат на природозберігаючі та екологічно безпечні технології.


Екологічний демпінг — один із проявів недобросовісної конкуренції, пов’язаний із необґрунтованим зниженням експортних цін шляхом скорочення витрат на природозберігаючі та екологічно безпечні технології.


Слайд 10
Текст слайда:

Мета сталого розвитку — перехід до господарської діяльності, зорієнтованої на досягнення соціальної справедливості та суспільного добробуту в поєднанні з екологічною безпекою. Необхідною умовою для досягнення сталого розвитку є зміна світової структури виробництва та системи суспільних цінностей, що лежить в її основі, з метою трансформації стихійної ринкової форми господарювання в соціалізовану та екологізовану.


Мета сталого розвитку — перехід до господарської діяльності, зорієнтованої на досягнення соціальної справедливості та суспільного добробуту в поєднанні з екологічною безпекою. Необхідною умовою для досягнення сталого розвитку є зміна світової структури виробництва та системи суспільних цінностей, що лежить в її основі, з метою трансформації стихійної ринкової форми господарювання в соціалізовану та екологізовану.


Слайд 11
Текст слайда:

Необхідні умови забезпечення екорозвитку: — відбір запасів відтворюваних ресурсів не повинен перевищувати їх природне відтворення; — споживання невідтворюваних ресурсів має відбуватись лише в замкнутих циклах, а їх вичерпання — компенсуватись замінниками чи технологічними нововведеннями; — шкідливі викиди в навколишнє середовище не повинні перевищувати можливості самовідтворення екосистеми.


Необхідні умови забезпечення екорозвитку: — відбір запасів відтворюваних ресурсів не повинен перевищувати їх природне відтворення; — споживання невідтворюваних ресурсів має відбуватись лише в замкнутих циклах, а їх вичерпання — компенсуватись замінниками чи технологічними нововведеннями; — шкідливі викиди в навколишнє середовище не повинні перевищувати можливості самовідтворення екосистеми.


Слайд 12
Текст слайда:

Основні напрями подолання екологічної кризи:
-Науково-теоретичний
-Техніко-технологічний
-Економічний
-Адміністративний
-Еколого-просвітницький
-Міжнародний


Основні напрями подолання екологічної кризи:
-Науково-теоретичний
-Техніко-технологічний
-Економічний
-Адміністративний
-Еколого-просвітницький
-Міжнародний


Слайд 13
Текст слайда:

Система міжнародних екологічних організацій:

1.Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED),
2.Світова промислова рада з навколишнього середовища (WICE),
3.Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES),
4.Консультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього середовища (АСВЕ),
5.Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища.
6.Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ),
7.Північно-Американський екологічний фонд (МАЕЕ),
8.Скандинавська екологічна фінансова корпорація (МЕЕСО) та ін.


Система міжнародних екологічних організацій:

1.Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED),
2.Світова промислова рада з навколишнього середовища (WICE),
3.Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES),
4.Консультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього середовища (АСВЕ),
5.Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища.
6.Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ),
7.Північно-Американський екологічний фонд (МАЕЕ),
8.Скандинавська екологічна фінансова корпорація (МЕЕСО) та ін.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика