Презентация на тему Життєвий цикл клітини

Презентация на тему Презентация на тему Життєвий цикл клітини, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 55 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Життєвий цикл клітини


Слайд 2
Текст слайда:

Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно і плідно працювати!

Епіграф до заняття:


Слайд 3
Текст слайда:

Не в поле, не в лесочке Родились близняшки дочки, А мама вдруг пропала, Словно здесь и не бывала.

Мотивація навчальної діяльності студентів


Слайд 4
Текст слайда:

1. Як ви гадаєте, який процес ви бачили?

2. Які наслідки поділу клітини?

3. Що буде з новими клітинами далі?

4. З чого складається життя клітини?

Це і є життєвий цикл клітини

БесідаСлайд 5
Текст слайда:

Актуалізація опорних знань студентів

Нехай сама клітина розповість нам про своє життя.

А для цього згадаємо все, що ми знаємо про це.

(Пропоную вам змонтувати незвичайний фільм під назвою “Життєвий цикл клітини")


Слайд 6
Текст слайда:

Завдання :

Які відкриття зробили зображені вчені?

Р. Гук

А. Левенгук

Р. Броун

М. Шлейден

Т. Шванн

Р. Вірхов


Слайд 7
Текст слайда:

Завдання :

Вкажіть, які з функцій або характеристик відповідають клітинним структурам

Тести

2. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю:
Мітохондрій
Пластид
Рибосом
Лізосом
Ядра

1. До неклітинних форм життя належать:
Гриби
Бактерії
Віруси
Ціанобактерії
Рослини

(виберіть одну правильну відповідь)

С. Віруси

В. Пластид


Слайд 8
Текст слайда:

3. Цитоплазма в клітині не виконує функцію:
Транспорту речовин
Внутрішнього середовища
Фотосинтезу
Здійснення зв’язку між ядром і органелами
Цитоскелету

4. Зазначте, як називається захоплення клітиною твердих мікроскопічних об’єктів:
Дифузія
Піноцитоз
Фагоцитоз
Пасивний транспорт
Активний транспорт

5. Двомембранну будову мають:
Лізосоми
Вакуолі
Комплекс Гольджі
Мітохондрії
Рибосоми

С. Фотосинтезу

С. Фагоцитоз

D. Мітохондрії


Слайд 9
Текст слайда:

6. Система мікроскопічних канальців та їхніх
розширень – це:
Центріолі
ЕПС
Вакуолі
Пластиди
Псевдоніжки

7. Яка органела бере участь в утворенні акросоми:
Рибосома
Клітинний центр
Мітохондрія
Комплекс Гольджі
Вакуоля

8. Фотосинтез здійснюється:
Хроматином
Хлоропластом
Хромопластом
Лейкопластом
Хромосомою

В. ЕПС

D. Комплекс Гольджі

В. Хлоропластом


Слайд 10
Текст слайда:

9. Які речовини є компонентами біологічних мембран:
Вода
Ліпіди
Гормони
Нуклеїнові кислоти
Ферменти

10. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься у:
Рибосомах
Лізосомах
Комплексі Гольджі
Мітохондріях
Центріолях

11. Організм, у якого організмовий рівень збігається
з клітинним:
Інфузорія туфелька
Лишайник
Муха дрозофіла
Горох посівний
Кролики

В. Ліпіди

В. Лізосомах

Інфузорія туфелька


Слайд 11
Текст слайда:

Встановіть відповідність між органелами клітини
та їх функціями:


Лізосоми
Комплекс Гольджі
Рибосоми
Мітохондрії
Центріолі

Беруть участь у синтезі АТФ
Беруть участь у синтезі білка
Забезпечують розщеплення
високомолекулярних речовин,
клітинне перетравлення
Беруть участь у формуванні
веретена поділу
Забезпечує виведення речовин
із клітини, утворює первинні
лізосоми

5. Центріолі

D. Беруть участь у формуванні
веретена поділу

"Співвідношення"


Слайд 12
Текст слайда:

2. Встановіть відповідність між терміном і його
визначенням:


Цитоплазма
Клітинна стінка
Псевдоподія
Комплекс Гольджі
Глікокалікс

Надмембранна структура клітин тварин
Колоїдний розчин із зануреними
у нього органелами
Органела руху деяких найпростіших
Одномембранна складчаста органела,
що здійснює секреторну функцію
Надмембранна структура клітин рослин,
грибів і бактерій


Слайд 13
Текст слайда:

3. Встановіть відповідність між зображенням на
рисунку та поняттям:
Хлоропласт
Ендоплазматична сітка
Клітинні включення
Мітохондрія
Плазматична мембрана
Рибосома
Комплекс Гольджі
Псевдоподія

А

В

E

D

F

С

H

G


Слайд 14
Текст слайда:

Цитоплазматична мембрана, глікокалікс,
рибосоми, К+/ Nа + насос, мікротрубочки і
мікрофіламенти.

Гіалоплазма, клітинні включення,
мітохондрії, лізосоми, хромосоми.

рибосоми

хромосоми

Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він є зайвим


Слайд 15
Текст слайда:

Завдання :

Які органели зображені на рисунку, яка їх функція?

8

6

5

10

4

3

2

1

9

7

клітинна мембрана

комплекс Гольджі

лізосома

вакуоля

ЕПС

цитоплазма

рибосоми

центріолі

мітохондрія

ядро


Слайд 16
Текст слайда:

Яких типів бувають ядра?
Яка будова ядра еукаріотичної клітини?
З чого складається ядерний матрикс?
Охарактеризуйте будову ядерця.
Що таке хроматин?
Які існують види хроматину?
Коли в клітині міститься хроматин, хромосома?
Які функції ядра?

Завдання :

МОЗКОВИЙ ШТУРМ

Дайте відповідь на запитання:


Слайд 17
Текст слайда:


Виправте помилки ("Коректор")

1 - центромера
2 - місце прикріплення
веретена поділу
3 - хроматиди
4 - вторинна перетяжка
5 - первинна перетяжка
6 - ДНК

1 – вторинна перетяжка

2 – хроматиди

3 – первинна перетяжка

4 – ДНК

5 – місце прикріплення веретена

6 –центромера


Слайд 18
Текст слайда:


Хромосоми не можна побачити в світловий мікроскоп
Хромосома складається із двох хроматид
Хроматида являє собою спірально закручену молекулу ДНК з'єднану з білками
Центромера – це плече хромосоми
Первинна перетяжка завжди розташована посередині
Кількість хромосом у всіх живих організмів однакова
Каріотип залежить від рівня організації
Диплоїдний каріотип міститься в статевих клітинах
Гомологічні хромосоми – хромосоми однієї пари, подібні за розмірами та будовою
Типи хромосом: метацентричні, субметацентричні, акроцентричні
Аутосоми – нестатеві хромосоми
Під час поділу клітини хромосома перетворюється на хроматин

"Так" чи "ні"

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

Актуалізація опорних знань


Завдання :


Слайд 19
Текст слайда:

Ознайомтесь з кількістю хромосом у
диплоїдних наборах різних організмів,
дайте відповіді на запитання:


Якою кількістю хромосом представлений каріотип соматичних клітин?
Чи є кількість хромосом постійною та видовою ознакою?
Яким буде каріотип статевих клітин?
Чи залежить кількість хромосом від рівня розвитку організмів?


Слайд 20
Текст слайда:

Число хромосом у деяких видів


Слайд 21
Текст слайда:


1. Роздивіться фотокаріограми каріотипів людини.
2. Порахуйте кількість хромосом у наборі.

3. Визначте стать людини за каріотипом.
За якими ознаками це можна визначити?

Завдання :

Визначення каріограм людини в нормі, в патології.


Слайд 22
Текст слайда:

Фотокаріограма 1

Фотокаріограма 2


Слайд 23
Текст слайда:Статеві хромосоми - гетерохромосоми

ХУ

ХХ


Слайд 24
Текст слайда:

Вивчення каріотипу людини є важливим для діагностики й профілактики спадкових захворювань людини

Хромосомний набір здорової людини має 46 хромосом: 22 пари аутосом (це всі хромосоми крім статевих) і 1 пара статевих хромосом: жінка ХХ, а чоловік ХУ


Слайд 25
Текст слайда:

Фотокаріограма 3


Слайд 26
Текст слайда:

Фотокаріограма 4


Слайд 27
Текст слайда:

Фотокаріограма 5


Слайд 28
Текст слайда:

Фотокаріограма 6


Слайд 29
Текст слайда:

Життєвий цикл клітини (клітинний цикл)– період існування клітини від моменту її утворення (в результаті поділу материнської клітини) до її власного поділу або смерті.


Слайд 30
Текст слайда:

Життєвий цикл клітини складається з двох етапів: інтерфази та мітозу.
Інтерфаза – період між двома послідовними поділами клітини.
Інтерфазу умовно поділяють на з періоди: пресинтетичний, синтетичний та постсинтетичний.


Слайд 31
Текст слайда:

М→G1→S→G2→M

Мітоз


Інтерфаза


Мітоз2n2c
Пресинтетичний:
ріст клітини (збільшення маси цитоплазми) за рахунок посиленого синтезу білків, АТФ, РНК, утворення рибосом, поділу мітохондрій

2n4c
Cинтетичний: самоподвоєння ДНК (реплікація), синтез ядерних білків, утворення другої хроматиди

2n4c
Постсинтетичний:
Синтезується білок тубулін, що входить до ниток веретена поділу

n– число хромосом
c – кількість ДНК


Слайд 32

Слайд 33
Текст слайда:

Мітоз – непрямий поділ – є основним для соматичних клітин багатоклітинного організму.


Слайд 34
Текст слайда:

Мітоз

Каріокінез
(поділ ядра)

Цитокінез
(поділ цитоплазми)


Слайд 35
Текст слайда:

ФАЗИ МІТОЗУ


Слайд 36
Текст слайда:

ПРОФАЗА

Хромосоми, що складаються з двох хроматид, спіралізуються (потовщуються, вкорочуються). Ядерна оболонка і ядерце зникають, хромосоми опиняються в цитоплазмі. Формується веретено поділу.


Слайд 37

Слайд 38
Текст слайда:

МЕТАФАЗА


до центромер прикріплюються нитки веретена поділу;

хромосоми (пари хроматид, точніше їх центромери) знаходяться в екваторіальній площині клітини;

початок відокремлення сестринських хроматид одна від одної.


Слайд 39

Слайд 40
Текст слайда:

АНАФАЗА

Кожна центромера ділиться на 2 і хроматиди синхронно рухаються до протилежних полюсів клітини.


Слайд 41

Слайд 42
Текст слайда:

ТЕЛОФАЗА

Хромосоми досягають полюсів клітини, деспіралізуются.
Руйнується веретено поділу. Навколо хроматид утворюється ядерна оболонка, формується ядерце.
Відбувається поділ цитоплазми (цитокінез), під час якого всі органели рівномірно розподіляються між дочірніми клітинами.


Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45
Текст слайда:

БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІТОЗУ

Утворюються дочірні клітини генетично ідентичні материнській клітині;
забезпечується стабільність каріотипу певного виду;
відбувається ріст організмів;
здійснюються процеси регенерації.


Слайд 46
Текст слайда:

1

Анафаза

2

Метафаза

3

Профаза

4

Телофаза

5

Анафаза

Визначіть фази мітозу в корінці цибулини


Слайд 47
Текст слайда:

Завдання :

Заповніть схеми:??


?


?


??


?


?


?

Клітинний цикл

Інтерфаза


Мітоз


Слайд 48
Текст слайда:

Незакінчене речення

Актуалізація опорних знань

Мітоз – це …
Мітозом діляться … клітини
Фази мітозу:
Хроматиди – це …
У профазі мітозу відбувається …
У метафазі мітозу відбувається …
В анафазі мітозу відбувається …
У телофазі мітозу відбувається …
В наслідок мітозу утворюються … клітини
Біологічне значення мітозу:

Завдання :

Навчитись розрізняти фази мітозу


Слайд 49
Текст слайда:

Розв'язати задачі

Задача 1: Нормальний каріотип людини містить 46 хромосом.
Скільки серед них аутосом?

Задача 2: В епітеліальних клітинах сім’яних канальців чоловіка по
46 хромосом. Яку кількість аутосом і статевих хромосом
отримає син від батька?

Задача 3: У диплоїдному наборі в гороху міститься 14 хромосом, у
тополі – 38, у дрозофіли – 8, у людини – 46.
а) Скільки хромосом міститься в статевих клітинах
гороху, тополі, дрозофіли, людини?
б) Скільки аутосом і статевих хромосом міститься в
соматичних клітинах дрозофіли, людини?

Задача 4: Якою є стадія мітозу, якщо в клітині помітні хромосоми,
але немає ядерної оболонки та ядерця?


Слайд 50
Текст слайда:

Задача 5: Як називається стадія мітозу, якщо в клітині добре
видно веретено поділу, а всі хромосоми знаходяться
в екваторіальній площині?

Задача 6: Які дві стадії мітозу взаємно протилежні за процесами,
що в них відбуваються?Слайд 51
Текст слайда:

Гра “Знайди помилку”.
У вірші про мітоз знайти помилку. Прочитати твір у виправленому варіанті.

У мітозі все в порядку:
Фази вистроїлись в ряд.
Телофаза попереду,
Метафаза йде за нею,
А профаза й анафаза – перед нею.


Рефлексія


Слайд 52
Текст слайда:


У мітозі все в порядку:
Фази вистроїлись в ряд.
Профаза попереду,
Метафаза йде за нею,
Анафаза й телофаза – після неї.Слайд 53
Текст слайда:Інтерактивна гра “Продовжити фразу” ( метод “мікрофон”).
- Сьогодні я довідався (довідалась) про...
- Я зрозумів (зрозуміла), що мітоз – це...
- Мені було важко зрозуміти...
- Я хотів (хотіла) би більше дізнатись про...


Рефлексія


Слайд 54
Текст слайда:

Вивчити конспект, п. 17 (с. 79 - 81), повторити п. 15.
Проблемне запитання “Як ви гадаєте, чи можна застосувати поняття “клітинний цикл” для клітин прокаріот?”

Домашнє завдання


Слайд 55
Текст слайда:

Дякую за увагу !!!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика