Презентация на тему Закономірності успадкування ознак. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування

Презентация на тему Презентация на тему Закономірності успадкування ознак. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 44 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕСТРИСЬКА СПРАВА З ДЕСЦИПЛІНИ МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Приготувала студентка групи М-923 Заболотня Валерія

Дніпровський базовий медичний коледж


Слайд 2
Текст слайда:

1.Закономірності успадкування ознак 2.Взаємодія генів 3.Зчеплене успадкування

План


Слайд 3
Текст слайда:

Закономірності спадковості ознак

Основні поняття генетики Генотип - сукупність усіх генів організму (у широкому розумінні – сукупність спадкових факторів). Генотип успадковується від батьківських форм і здатний потенційно визначати ознаки організму Фенотип – сукупність усіх зовнішніх і внутрішніх ознак організму . Він є результатом взаємодії генотипу й умов навколишнього середовища.


Слайд 4
Текст слайда:

Алельні гени – парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні взаємовиключні стани однієї і тієї самої ознаки. Неалельні гени – гени різних алельних пар. Вони, відповідно, визначають варіанти різних ознак і характеризуються протилежними, порівняно з алельними генами, властивостями.


Слайд 5
Текст слайда:

Домінантний ген (алель) – ген, який проявляється у фенотипі гетерозиготного організму Рецесивний ген(алель) – ген, який не проявляється в фенотипі гетерозиготного організму Гомозиготний організм (гомозигота) – диплоїдний організм, в обох гомологічних хромосомах якого містяться однакові алелі певного гена Гомозиготний генотип буває: гомозиготний домінантний – АА гомозиготний рецесивний – аа Гетерозиготний організм (гетерозигота) – диплоїдний організм, обидві гомологічні хромосоми якого містять різні алелі певного гена (Аа).


Слайд 6
Текст слайда:


Как горох Менделя помог нам понять генетику


Слайд 7
Текст слайда:

Закони Менделя

1. Перший закон Менделя, також відомий, як закон одноманітності гібридів, можна сформулювати наступним чином: перше покоління гібридів, одержані від схрещування чистих ліній батьківських і материнських рослин, не має фенотипічних (тобто зовнішніх) відмінностей по досліджуваному ознакою. Іншими словами, всі дочірні рослини мають однаковий відтінок квіток, висоту стебла, гладкість або шорсткість горошин. Більше того, проявлений ознака фенотипічно в точності відповідає вихідному ознакою одного з батьків.


Слайд 8
Текст слайда:

Другий закон Менделя чи закон розщеплення говорить: потомство від гетерозиготних гібридів першого покоління при самозапилення або родинному схрещуванні має як рецесивні, так і домінантні ознаки. Причому розщеплення відбувається за наступним принципом: 75% – рослини з домінантною ознакою, інші 25% – з рецесивним. Простіше кажучи, якщо батьківські рослини мали червоні квіти (домінантна ознака) і жовті квіти (рецесивний ознака), то дочірні рослини на 3/4 будуть мати червоні квітки, а решта – жовті.


Слайд 9

Слайд 10
Текст слайда:

Третій і останній закон Менделя , який ще називають закон незалежного успадкування ознак, в загальних рисах означає наступне: при схрещуванні гомозиготних рослин, які мають 2 і більше різними ознаками (тобто, наприклад, висока рослина з червоними квітками (AABB) і низький рослина з жовтими квітками (aabb), досліджувані ознаки (висота стебла і відтінок квіток) успадковуються незалежно. Іншими словами, результатом схрещування можуть стати високі рослини з жовтими квітками (Aabb) або низькі з червоними (aaBb).


Слайд 11

Слайд 12
Текст слайда:

ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

1.Кожна ознака в організмі контролюється парою алелів певного гена 2. При мейозі кожна пара алелів розщеплюється і кожна гамета одержує по одному алелю з кожної пари 3. При утворенні чоловічих і жіночих гамет у кожну з яких може потрапити будь-який алель з однієї пари разом з будь-яким алелем з іншої пари. 4. Кожний алель передається з покоління в покоління як дискретна незмінна одиниця спадковості. 5. Материнський і батьківський організми рівною мірою беруть участь у передаванні своїх спадкових факторів нащадкам. Нове покоління одержує ну готові ознаки, а тільки спадкові фактори – по одному алелю (для кожної ознаки) від кожної батьківської особини.


Слайд 13
Текст слайда:

Аналізуюче схрещування

Відкриті Менделем закони мають виняткове значення для сільського господарства і медицини. При виведенні нових порід свійських тварин і сортів культурних рослин підбирають батьківські пари з урахуванням домінування ознак, їх розщеплення в F2. При цьому необхідно знати, що гомо- чи гетерозиготні організми відібрані для селекційної роботи. Знаючи фенотип, не можна бути впевненими, що вихідні форми гомозиготні. Для визначення генотипу використовують метод аналізуючого схрещування. Відомо, що фенотип однозначно відповідає генотипу тільки у разі рецесивної гомозиготи. Тому для встановлення генотипу особину схрещують з рецесивною гомозиготою. Оскільки всі гамети рецесивної гомозиготи несуть рецесивний ген, то характер розщеплення у нащадків за фенотипом відповідатиме типу гамет досліджуваних батьків.


Слайд 14
Текст слайда:
Слайд 15

Слайд 16
Текст слайда:
Слайд 17
Текст слайда:
Слайд 18
Текст слайда:

Розрізняють такі види їх успадкування: автосомно-домінантний; автосомно-рецесивний; Х-зчеплений (домінантний і рецесивний) У-зчеплений;


Слайд 19
Текст слайда:

Ознаки автосомно-домінантного типу успадкування: 1.Вертикальний принцип успадкування (при достатній кількості потомків ознака виявляється в кожному поколінні родоводу) 2. Особини жіночої і чоловічої статі хворіють однаково часто 3. У хворої дитини один з батьків або обоє – хворі


Слайд 20
Текст слайда:

Ознаки автосомно-рецесивного типу успадкування 1. Відносно невелика кількість хворих у родоводі навіть при достатній кількості потомків (успадкування за горизонталлю родоводу) 2. Чоловіки і жінки успадковують хворобу однаково часто 3. Батьки хворої дитини частіше фенотипово здорові, але є гетерозиготними носіями мутагенного гена. 4. Мутагенний рецесивний ген (а) фенотипово проявляється лише в гомозиготному стані (аа) 5. Вірогідність народження хворих дітей зростає у родинних шлюбах


Слайд 21
Текст слайда:

При Х-зчепленому домінантному типі успадкування: 1. Хворіють переважно особини жіночої статі. 2. У хворого батька (ХАY) усі дочки будуть хворі, а усі сини – здорові. 3. Якщо мати хвора (ХАХа), то ймовірність народження хворої дитини становить 50% незалежно від статі.


Слайд 22
Текст слайда:

Для Х-зчепленого рецесивного типу успадкування характерним є: 1. Хворіють переважно особини чоловічої статі. 2. Відсутня передача ознаки від батька до сина 3. Гетерозиготна жінка (носій) передає мутагенний рецесивний ген половині своїх синів, які будуть хворі, і половні своїх дочок, які фенотипово здорові, але будуть носіями.


Слайд 23
Текст слайда:

При Y-зчепленому типі успадкування: 1. Хворіють виключно особини чоловічої статті 2. Ознака хворого батька передається його синам у 100% випадків. Ознаки, які успадковуються через Y-хромосому, називають голандричними


Слайд 24
Текст слайда:

Резус конфлікт


Слайд 25
Текст слайда:

2. Види взаємодії алельних генів

1.Повне домінування 2. Неповне домінування (проміжне успадвкування) 3. Наддомінування 4. Кодмінування


Слайд 26
Текст слайда:Повне домінування, коли проявляється виражена домінантність одного алельного гена і рецесивного іншого. У випадку повного домінування домінантна гомозигота (АА) і гетерозигота (Аа) мають однаковий фенотип. На явищі повного домінування грунтуються закони Менделя: при повному домінуванні в схрещуванні гомозиготних батьківських форм спостерігається одноманітність гібридів І покоління гетерозигот ( Аа х Аа ) – розщеплення за фенотипом 3:1, за генотипом – 1:2:1 За типом повного домінування в людини успадковуються багато спадкових хвороб:


Слайд 27

Слайд 28
Текст слайда:

Бульйозний епідермоліз


Слайд 29
Текст слайда:

Ахондроплазія


Слайд 30
Текст слайда:

Неповне домінування ( проміжне успадкування) – взаємодія алельних генів, при якій у гетерозиготного організму домінантний алель не проявляє повністю своєї домінантності, а рецесивний алель того самого гена – своєї рецесивності. При неповному домінуванні фенотип гетерозиготи Аа є проміжним між фенотипом домінантної АА і рецесивної аа гомозигот.


Слайд 31
Текст слайда:

Прикладом неповного домінування є забарвлення квіток


Слайд 32
Текст слайда:

За типом неповного домінування у людини успадковуються: атаксія Фредеріха


Слайд 33
Текст слайда:

Наддомінування - взаємодія алельних генів, при якій домінантний алель у гетерозиготному стані проявляється у фенотипі сильніше, ніж у гомозиготному стані ( Аа > АА )


Слайд 34
Текст слайда:

Кодомінування – взаємодія алельних генів, при якій у фенотипі гетерозиготного організму проявляються обидва алелі того самого гена.


Слайд 35
Текст слайда:

ВЗАЄМОДІЯ НЕАЛЬНИХ ГЕНІВ

1. Комплементарність (взаємодоповнення)- взаємодія між алелями двох генів, при якій для формування ознаки необхідна наявність декількох неалельних генів в домінантному стані.
Нормальний слух зумовлений дією двох неалельних генів D і Е, один з яких визначає розвиток завитка, а інший – слухового нерва.
Домінантні гомозиготи (DDEE) і гетерозиготи (DdEd) за обома генами мають нормальний слух, а рецесивні гомозиготи за одним з цих генів – глухі (DDee, Ddee, ddEE, ddEe)

P:♀ DDEE (здорові) x ♂ ddee (глухі)
G: DE de
F1: DdEe (здорові)


Слайд 36
Текст слайда:

2. ЕПІСТАЗ – ВЗАЄМОДІЯ МІЖ АЛЕЛЯМИ ДВОХ ГЕНІВ, ПРИ ЯКІЙ ОДИН ГЕН (ЕПІСТАТИЧНИЙ) ПРИГНІЧУЄ ДІЮ ІНШОГО ГЕНА (ГІПОСТАТИЧНОГО). ПРИ ЕПІСТАТИЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ГЕНІВ РОЗЩЕПЛЕННЯ ЗА ФЕНОТИПОМ В F2 СКЛАДАЄ 13:3. ЗАБАРВЛЕННЯ ПЛОДІВ ГАРБУЗІВ, МАСТЬ КОНЕЙ, КОЛІР ХУТРА У МИШЕЙ ТЕЖ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЦИМ ТИПОМ ВЗАЄМОДІЇ.


Слайд 37
Текст слайда:

3. Полімерія - різні домінантні неалельні гени діють на одну і ту ж ознаку посилюючи її прояв.
Ознаки, які визначені більше, ніж одним геном називаються полігенними.
Полімерні гени прийнято позначати однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом А1А1, А2А2, а3а3.
Ріст, колір шкіри – полігенні ознаки у людей.


Слайд 38

Слайд 39
Текст слайда:

АУТОСОМИ Вивчаючи та порівнюючи хромосомні набори самців і самок, учені встановили, що у багатьох випадках визначення статі залежить від генотипу. У соматичних клітинах самця та самки всі пари хромосом, крім однієї, схожі і несуть однакові типи генів. Хромосоми, представлені в обох статей однаковими гомологічними парами, називаються аутосомами. Пара хромосом, за якою відрізняють самця від самки, називається статевою. У людини 22 пари аутосом і одна пара статевих хромосом.

3.Зчеплене успадкування


Слайд 40
Текст слайда:

СТАТЕВІ ХРОМОСОМИ Статеві хромосоми бувають двох типів: X і Y. Стать визначається їхнім сполученням (XX або XY). Стать, яка визначається наявністю XX–хромосом, на зивається гомогаметною, а наявністю XY– хромосом — гетерогаметною. Гетерогаметні утворюють 2 типи гамет за статевими хромосомами: X, Y; гомогаметні — один тип: X. У більшості організмів (ссавці і людина, рептилії, амфібії, мухи тощо) жіноча стать гомогаметна (XX), чоловіча — гетерогаметна (XY). У птахів, деяких риб, метеликів самці гомогаметні (XX), а самки — гетерогаметні (XY). У деяких випадках стать визначається відсутністю однієї хромосоми у парі: у прямокрилих, павуків самки мають XX– набір, а самці — XО– набір хромосом. Крім хромосомного, є інші механізми визначення статі. Наприклад, у деяких безхребетних (коловерток, черв’яка-динофілюса) стать визначається до запліднення. З яйцеклітин, багатих на жовток і великих, утворюються самки, з дрібніших — самці. На формування статі деяких риб іземноводних впливають умови довкілля — у них закладаються водночас зачатки чоловічих і жіночих статевих залоз, але розвивається тільки один тип. У випадках визначення статі за хромосомним набором співвідношення становить 1:1.


Слайд 41
Текст слайда:

Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Є ознаки, на характер успадкування яких впливає на стать організму. Це пояснюється неоднаковим генним складом X та Y– хромосом. ВтратаX– хромосоми спричиняє загибель зиготи.Y– хромосома зустрічається тільки у особин однієї статі. Більшість ознак у цій парі зосереджені в X– хромосомі, бо в Y–хромосомі кількість генів обмежена. У гетерогаметних особинах деякі гени не мають пари, ці ознаки несе тількиX–NT>хромосома. Тому ознаки, розташовані в статевих хромосомах (зчеплені зі статтю), по-іншому проявляються у різних статей. Так, ген дальтонізму у людини знаходиться в статевій X–хромосомі і є рецесивним. Його носієм може бути жінка, а прояв ознаки спостерігається у чоловіків.


Слайд 42
Текст слайда:

ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ В основі теорії лежить поведінка хромосом під час мейозу, від якого залежить якість сформованих гамет. Основні положення теорії, сформульовані Г. Морганом, такі :


Слайд 43
Текст слайда:

гени розташовані в хромосомах у лінійному порядку;
різні хромосоми мають неоднакові набори генів, тобто кожна з негомологічних хромосом має свій унікальний набір генів;
кожен ген займає в хромосомі певну ділянку; алельні гени займають у гомологічних хромосомах однакові ділянки;
усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому деякі ознаки успадковуються зчеплено; сила зчеплення між двома генами, розташованими в одній хромосомі, обернено пропорційна відстані між ними;
зчеплення між генами однієї групи порушується внаслідок обміну ділянками гомологічних хромосом у профазі першого мейотичного поділу (процес кросинговеру);
кожен біологічний вид характеризується певним набором хромосом (каріотипом) — кількістю та особливостями будови окремих хромосом.
Хромосомна теорія спадковості - теорія, згідно якої хромосоми, укладені в ядрі клітини, є носіями генів і є матеріальною основою спадковості, тобто спадкоємність властивостей організмів у ряді поколінь визначається спадкоємністю їх хромосом.


Слайд 44
Текст слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика