Презентация на тему Відчуття та сприймання

Презентация на тему Презентация на тему Відчуття та сприймання, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 20 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙМАННЯ

ПОНЯТТЯ ПРО ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙМАННЯ ЯК ПОЧАТКОВІ ЛАНКИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙМАННЯ.
ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДЧУТТІВ ТА СПРИЙМАННЯ


Слайд 2
Текст слайда:


Відчуття – це відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття


Слайд 3
Текст слайда:


СПРИЙМАННЯ – це відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття


Слайд 4
Текст слайда:

ФІЗІОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ВІДЧУТТІВ

є діяльність складних комплексів анатомічних структур, які І.П.Павлов назвав аналізаторами.
Аналізатор – це складний нервовий механізм, що здійснює тонкий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, виділяючи з нього окремі стимули, що відображаються людиною як властивості предметів і явищ.


Слайд 5
Текст слайда:

Будова аналізатора

1частина: периферійний відділ, який складається з рецептора. Функція рецептора – трансформація зовнішньої енергії в нервовий процес.
2 частина: провідникові нервові шляхи. Функція – поєднання рецепторної периферії з з мозковим центром
3 частина: центральна, коркові та підкоркові відділи головного мозку. Функція – основна обробка нервових імпульсів, що надходять з периферії


Слайд 6
Текст слайда:

Види відчуттів за органами чуття

Зорові
Слухові
Дотикові
Смакові
нюхові


Слайд 7
Текст слайда:

Систематична класифікація відчуттів

Екстероцептивні:
дистантні (зорові, слухові, смакові);
контактні (смакові, температурні, тактильні, дотикові)
Інтероцептивні:
органічні; відчуття болю
Пропріоцептивні:
відчуття рівноваги та руху


Слайд 8
Текст слайда:

Властивості відчуттів

Якість (характеризує відмінність від інших видів відчуття);
Інтенсивність (характеризує силу подразника);
Тривалість (часова характеристика, залежить від сили подразника);
Просторова локалізація;
Абсолютний та відносний поріг


Слайд 9
Текст слайда:

Чутливість

Кількісні параметри основних характеристик відчуттів показують ступінь чутливості
Розрізняють два види чутливості: абсолютну чутливість та чутливість до розрізнення


Слайд 10
Текст слайда:

Пороги чутливості

Абсолютний поріг відчуття - мінімальна величина подразнення, в результаті якого вперше виникає відчуття
Нижчий абсолютний поріг чутливості аналізатора – мінімальна сила подразника, що викликає ледь помітне відчуття
Верхній абсолютний поріг чутливості – максимальна сила подразника, що викликає адекватне відчуття


Слайд 11
Текст слайда:

Закон Вебера-Фехнера

Інтенсивність відчуттів зростає не пропорційно зміні подразників, а значно повільніше (логарифмічна залежність сили відчуттів від фізичної інтенсивності подразника)


Слайд 12
Текст слайда:

Закономірності відчуттів

Сенсорна адаптація (пристосування рівня чутливості до сили подразника);
Сенсибілізація (підвищення чутливості аналізаторів унаслідок їхнього тренування);
Просторова локалізація (підвищення чутливості там, де знаходиться подразник;
Часова характеристика (післядія відчуття)
Синестезія - додаткове відчуття від іншого органу чуття, коли подразник діє на сусідній аналізатор


Слайд 13
Текст слайда:

ВІДЧУТТЯ -

ЦІЛІСНИЙ РЕФЛЕКС, ЯКИЙ ОБ’ЄДНУЄ ПРЯМИМИ І ЗВОРОТНІМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ПЕРИФЕРІЙНІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІ ВІДДІЛИ АНАЛІЗАТОРА


Слайд 14
Текст слайда:

Фізіологічні основи сприймання -

Це процеси, які відбуваються в органах чуття, нервових волокнах та центральній нервовій системі: під впливом подразників у нервових закінченнях, які знаходяться в органах чуття, виникає нервове збудження, яке по провідним шляхам передається в нервові центри та в кінцевому результаті – в кору головного мозку.


Слайд 15
Текст слайда:

Побудова образу сприймання -

Робота системи внутрішньоаналізаторних та міжаналізаторних зв’язків, які створюють умови для взаємодії властивостей предмету як єдиного цілого


Слайд 16
Текст слайда:

Властивості сприймання

Предметність – здатність відображати об’єкти та явища у формі окремих предметів, а не у вигляді окремих відчуттів;
Цілісність та структурність– узагальнення отриманої інформації про окремі властивості та якості предмета;
Константність –постійність деяких властивостей предметів незалежно від умов сприйняття
Апперцепція – залежність сприйняття від загального змісту психічного життя та досвіду
Слайд 17
Текст слайда:


Ілюзії сприймання – викривлене або хибне сприйняття
Активність або вибірковість – сприйняття лише одного предмету з-поміж інших об’єктів;
Усвідомленість - узагальнений характер сприймання, коли кожний предмет позначається словом-поняттям


Слайд 18
Текст слайда:

Основні види сприймання

На основі модальності:
Зорове
Слухове
Дотикове
Нюхове
Смакове

За формою існування матерії:
Сприймання простору
Сприймання часу
Сприймання руху


Слайд 19
Текст слайда:

Перцептивні дії -

Це дії, спрямовані на розв’язання певних задач, що становлять пізнавальну чи практичну діяльність людини:рухи руки; рухи очей; поворот голови; рухи тіла.
Результат перцептивних дій – створення образу сприймання


Слайд 20
Текст слайда:

Спостереження -

Цілеспрямоване, планомірне сприймання предметів і явищ, у пізнанні яких людина зацікавлена.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика